A l s   s a m e n w e r k e n   m o e i l i j k   i s

Vergroot je impact in conflict

Een individueel programma

“To remain dignified in a conflict means that, no matter how open and receptive we are to another, our own inner compass and voice are not suppressed.

To embody humility in a conflict is to acknowledge that, even if we believe we are right, our view of the situation is partial.”

(Jason Digges)

Een korte introductie

In deze video licht ik toe waarom het zo belangrijk is om conflicten niet te laten liggen.

Ik vertel je over het programma dat voor mij het ‘neusje van de zalm’ is in mijn aanbod.

Hopelijk kan ik je inspireren om conflicten de nodige aandacht te geven en snel iets te ondernemen.

Leer hoe je conflictsituaties kunt herkennen, begrijp wat er in de onderstroom speelt en ga aan de slag met de handvatten die dit programma je aanreikt.

Investeer in je persoonlijke conflictvaardigheid zodat je je moedig, wijs en veerkrachig kunt bewegen in moeilijke werksituaties.

Laat me zeker weten als je hierover in gesprek wil gaan.

Van harte welkom!

Voor wie is dit programma?

Leidinggevenden

Dit programma is voor moedige leidinggevenden die conflictsituaties in hun organisatie met open vizier tegemoet willen treden: directeurs, managers, coördinatoren, projectleiders, voorzitters van stuurgroepen of vzw’s.

Het is voor leidinggevenden die willen investeren in hun persoonlijke conflictvaardigheid en die van medewerkers, teams en de organisatie en die daarmee willen bouwen aan een productieve en open organisatiecultuur. Voor wie bereid is naar zichzelf in conflictsituaties te kijken als startpunt voor verandering.

HR managers

Dit programma biedt steun aan HR managers en personeelschefs die een actieve bijdrage willen leveren aan het bouwen aan een open en conflictvaardige organisatiecultuur.

Voor hen die een verschil willen maken in de manier waarop ze omgaan met hulpvragen bij conflict op de werkvloer.

En voor wie zelf een proactieve, preventieve en curatieve rol wil spelen wanneer leidinggevenden en teams worstelen met vraagstukken rond spanning in de samenwerking.

Professionals

Het programma is ook bestemd voor ervaren interne en externe professionals: preventieadviseurs, bemiddelaars, teamcoaches, consultants.   

Het is voor degenen die conflicten in samenwerking willen ontmijnen, moedige gesprekken willen faciliteren en adequaat willen interveniëren in spannende situaties, zodat ze niet verder escaleren.

Voor wie moeilijke samenwerking wil benutten als startpunt voor verheldering, verandering en groei. Voor professionals die bereid zijn om het verschil te maken in situaties waar mensen het moeilijk hebben om open in gesprek te gaan.

“Conflict is the primary engine of creativity and innovation. People don’t learn by staring into a mirror; people learn by encountering difference.”

(Ronald A. Heifetz)

 

“Peace is the condition in which conflicts are dealt with and resolved in respectful, life-affirming ways. Peace is not the absence of conflict. Given the complexity of the world, that is an impossibility.

Peace is the situation in which people have tools for resolving conflict in non-destructive, productive ways.”

(Paul Linden)

Waarom dit programma?

Samenwerking in organisaties verloopt meestal soepel. Soms word je helaas geconfronteerd met spaakgelopen communicatie, sluimerend ongenoegen of openlijke ruzies.

Conflicten leiden tot heel wat organisatorische problemen zoals verminderde productiviteit, geblokkeerde informatiedoorstroming en een hoog personeelsverloop met alle kosten van dien.

Niet aangepakte conflicten zorgen ook voor menselijk leed: opgekropte frustraties, chronische stress, energieverlies, ziekteverzuim, ‘collateral damage’, burn-out en gefnuikte loopbanen.

In gespannen situaties op de werkvloer wordt je als leidinggevende of professional bij uitstek met jezelf geconfronteerd. In conflicten herkent iedereen oude gewoontes die niet (meer) werken. We leren eigenlijk nergens om op een gezonde manier met conflict om te gaan.

In het omgaan met gespannen professionele relaties is een helder handelingskader onontbeerlijk om te begrijpen wat er gebeurt. Ook een leidraad, tools en methodieken zijn van belang om ruimte voor dialoog te creëren en moeilijke thema’s bespreekbaar te maken.

Maar kaders en methodieken zijn niet genoeg

Waar het vooral op aankomt is je manier van zijn in een moeilijke situatie. De kwaliteit van je aanwezigheid kan een wezenlijk verschil maken waardoor je impact hebt, een moedig gesprek veilig en constructief kan verlopen en verandering en groei mogelijk worden.

Alle verandering start met hoe jij met een conflictsituatie omgaat!

Wat leer je in dit programma?

Je kijkt met andere brillen naar groepen, samenwerkingsrelaties en conflicten, zodat je vanuit een fris perspectief en een ontwikkelingsgerichte visie nieuwe mogelijkheden ziet om met moeilijke situaties om te gaan.

Je bent in staat om de complexiteit van conflicten te erkennen en exploreren, zonder het overzicht te verliezen of opgezogen te worden door de negatieve dynamieken.

Je (her)kent en begrijpt de onderhuidse groepsdynamieken die ontstaan bij onzekerheid en spanning, waardoor je proactief en ontwikkelingsgericht kunt inspelen op wat er leeft in de onderstroom.

Je betrapt jezelf op je automatische piloot en persoonlijke patronen in conflictueuze situaties en je neemt scherp waar wat er mentaal, emotioneel en fysiek gebeurt. Hierdoor kan je jezelf ‘managen’ in stresserende situaties en bewust de shift maakt van reactief naar responsief handelen.

Je investeert bewust in een productieve, open organisatiecultuur via het voeren van moedige gesprekken, zodat  de individuele en collectieve conflictvaardigheid aangescherpt worden als basis voor ontwikkeling en duurzame verandering.

Je komt op voor wat belangrijk is voor jou in je professionele rol, neemt positie in, gaat in het verschil staan, geeft grenzen aan, zodat je impact hebt op een moeilijke situatie in de samenwerking.  

Je ervaart nieuwe keuzes in het omgaan met intense situaties, vanuit een gegrond en bewust aanwezig zijn (‘presence’), zodat je stevig blijft staan bij weerstand, kritiek, conflict en heftige emoties en een betrouwbare autoriteit bent en blijft in de momenten die ertoe doen.

“Ideally, conflict and differing perspectives, handled well and efficiently, should become a competitive asset – an engine for rapid learning and innovation.” 

(Stone, Patton & Heen)

Opbouw van het programma

Het programma loopt over een periode van 6 à 9 maanden. Reken een maand per module.

 

Intakemodule
 • Startgesprek: kennismaking, oriëntatie en toegang tot het leerplatform
 • Persoonlijke voorbereiding: intakepakket
 • Intakegeprek: je leerfocus scherpstellen
Module 1 – Persoonlijke conflicthantering: als ik verander kunnen mijn samenwerkingsrelaties veranderen
 • Introductie: conflict als stressreactie – conflictstijlen – de onderstroom in groepen
 • Tool: groepen observeren
 • Opdracht: observaties benutten – betekenis geven aan groepsgedrag
 • Reflectie: ik in conflict
 • Meta-competentie: embodied zelfbewustzijn – zelfobervatie
Module 2  – Dé uitdaging van samenwerken: omgaan met verschil
 • Introductie: soepele samenwerking – een procesmodel
 • Tool: groepsontwikkeling in kaart – werken met hypotheses
 • Opdracht: casus – van hypothese naar aanpak
 • Reflectie: persoonlijke contactstijl – mijn aandachtsveld bij spanning
 • Meta-competentie: centering & zelfregulatie – inclusief luisteren

“Het beste team is er een waarvan de leden bereid zijn persoonlijk risico te nemen, conflicten aan te pakken en moedige gesprekken te voeren.”

(Manfred Kets de Vries)

 

Module 3 – Spanningsregulatie in groepen: gezonde conflicten horen bij samenwerking!
 • Introductie: spanningsregulatie in groepen – blokkades in samenwerking – autoriteitsdynamieken in groepen
 • Tool: werken aan herstel van intern en extern contact
 • Opdracht: contact maken met de noden van een groep
 • Reflectie: mijn innerlijke blokkerende stemmetjes – mijn valkuilen en bananenschillen
 • Meta-competentie: bewuste presence – resoneren en tracking
Module 4 – Leiderschap in conflict: de kracht van moedige gesprekken
 • Introductie: perspectieven op conflict – regressie bij dreiging en collectieve defensiemechanismen
 • Tool: conflict assessment – interventies en ‘good practices’ bij milde conflicten – moedige gesprekken voorbereiden en faciliteren
 • Opdracht: een moedig gesprek voeren
 • Reflectie: rolmanagement en rolanalyse – de rol van ‘derde’ in een conflict
 • Meta-competentie: begrensde empathie – voor iets gaan staan
Module 5 – Op het scherp van de snee: bewust interveniëren wanneer het spannend wordt
 • Introductie: spannende momenten in groepen
 • Tool: tips voor spannende momenten – werken met het ‘zelf’ als instrument van verandering
 • Opdracht: omgaan met intense situaties
 • Reflectie: omgaan met spanning en intensiteit in het hier-en-nu – tips voor het omgaan met persoonlijke angsten
 • Meta-competentie: containment – zelfzorg

Wat zijn de specifieke voordelen van dit programma?

Ontwikkel je conflictvaardigheid in een veilige en discrete omgeving: we creëren samen een veilige ruimte waar alles er mag zijn, ook persoonlijke thema’s en worstelingen

Kies voor efficiëntie en effectiviteit: geen tijdverlies en optimaal benutte contacttijd

Bepaal zelf de intensiteit van je leertraject: neem de regie en houd de cadans erin, met mijn ondersteuning

Maak er je hoogstpersoonlijke leertraject van: formuleer heldere doelen en breng zelf thema’s en casuïstiek in

Leer individueel én samen met anderen: doorloop het programma op je eigen tempo én maak gebruik van de mogelijkheden tot interactie met anderen (o.a. via superivisie).

Zet werkelijk iets in beweging in je professionele context: verweef je leerervaringen met je dagelijkse werk tijdens de maanden van je programma en kom van binnenuit in beweging (als je samen met een collega deelneemt, is de impact des te groter!)

Geen annuleringen: je kunt er gerust in zijn dat alle evenementen door kunnen gaan. We werken online en live supervisies kunnen ook met een vingerknip omgezet worden in een online versie.

“Sustainability is achieved when newness becomes habit.”

(Marie-Anne Chidiac)

inbegrepen in de deelnameprijs

 

 • Het kennismakingsgesprek (30 min, via zoom)
 • Het intakegesprek (1 uur, via zoom)
 • 5 persoonlijke coachingsessies van 1,5 uur (via zoom of eventueel live) – 2 uur voor de duo-formule
 • Het boek ‘Leidinggeven als het moeilijk is. Het potentieel in conflicten’ (2020)
 • Toegang tot het leerplatform gedurende maximaal 12 maanden
 • Het didactisch materiaal: teksten, artikels, video’s, tools en methodieken, reflectie-oefeningen, uitnodigingen tot experiment, persoonlijke praktijken, talloze inspirerende quotes, leestips & referenties
 • Cursus: het verzamelde materiaal op het leerplatform is een cursus van ongeveer 500 bladzijden!
 • Bereikbaarheid voor al je tussentijdse vragen via de chat functie: je krijgt binnen de 24 uur antwoord
 • Een tussentijdse evaluatie om waar nodig bij te sturen
 • De Thematische Ont-Moetings-Momenten: gratis deelname voor je vragen en om ervaringen te delen met anderen (via zoom) – data en thema’s op de pagina ‘Opleiding’
 • Toegang tot de besloten LinkedIn Community voor vragen, om collega’s ontmoeten en voor verdere inspiratie (LinkedIn)
 • Groepssupervisie: twee keer gratis toegang tot een groepssupervisie van 3 uur (wordt regelmatig georganiseerd, live of online)
 • Een bewijs van deelname na het doorlopen van het volledige programma
 • Het certificaat na het doorlopen van het volledige programma én de extra opdrachten van het certificeringstraject 

Als je voor je inschrijving onze kennismakingsworkshop volgde, dan krijg je een korting ter waarde van de prijs van de workshop!

Maandelijkse startdata

 • 19 januari 2022
 • 16 februari 2022
 • 16 maart 2022
 • 20 april 2022
 • 18 mei 2022
 • 15 juni 2022

Deadline voor inschrijving

Graag ten laatste een week voor de start van het programma.

Inschrijven doe je onderaan deze pagina!

Deelnameprijs

Deelnameprijs: 5.250,00 € (excl. btw.) of 3.675,00 € (excl. btw) met KMO-Portefeuille subsidie.

Het is mogelijk om te betalen in 3 termijnen. Vraag het zeker na.

(speciale formule voor duo-deelname: kijk hieronder)

Wil je kennismaken?

Doe dan mee met de kennismakingsworkshop Conflictologie!

Of boek meteen een vrijblijvend verkennend gesprek via mail of via het contactformulier.

Vraag een gratis infosessie aan!

 • Ben je nieuwsgierig naar de meerwaarde en specificiteit van dit programma? 
 • Wil je graag via een persoonlijke verhaal horen wat de opzet en aanpak van dit programma is?
 • Zit je met concrete vragen? 
 • Twijfel je nog over je deelname?

Vraag dan een gratis infosessie aan (half uur).

We spreken elkaar via het Zoom platform.

De ‘Riskja’ formule – neem deel samen met een collega uit de organisatie!

Enkele voordelen
 • Je bent elkaars ‘buddy’ bij de opdrachten en oefeningen
 • Je motiveert en ondersteunt elkaar, geeft feedback en daagt elkaar uit, zodat je in beweging blijft
 • Je ontwikkelt een gemeenschappelijke taal en een afgestemde aanpak in het omgaan met moeilijke samenwerking
 • Je houdt samen het momentum van het leertraject er in
 • Je hebt als duo meer impact op de praktijken en cultuur in de organisatie in het omgaan met verschillen, tegenstellingen en spanningen: er is dus een grotere transfer naar de organisatie
 • De financiële investering is interessanter dan wanneer je dit programma alleen zou volgen

Jullie doorlopen het materiaal en de opdrachten zowel individueel (bv persoonlijke reflecties) als samen (bv experimenten in de eigen professionele context).

De intakes gebeuren apart.

De coachinggesprekken kunnen zowel in duo (2 uur) plaatsvinden als individueel (1 uur). In deze formule zijn er dus méér coachinguren voorzien!

Beide deelnemers ontvangen het boek ‘Leidinggeven als het moelijk is. Het potentieel van confliciten’.

Deelnameprijs duo: 7.250,00 € (excl btw).

Dit betekent slechts 3.625,00 € per persoon, in plaats van 5.250,00 €!

Voorbeelden

Een manager die samen met een medewerker van HR deelneemt aan het programma met als doel om een afdeling die is vastgelopen in een moeilijke situatie weer op de rails te krijgen.

Twee collega’s die als HR professional in een grote organisatie werken. Ze willen vanuit een gedeelde visie interveniëren in teams waar de samenwerking niet vlot loopt in een rol als procesbegeleider. Op deze wijze willen ze bijdragen aan een meer open organisatiecultuur.

Voor zelfstandigen en KMO’s: Circles for Connection is geregistreerd als dienstverlener ‘opleiding’ voor KMO portefeuille. Dit betekent dat onze opleidingen in aanmerking komen voor subsidiëring als je voldoet aan de voorwaarden.

Doe je aanvraag bij KMO pas nà ontvangst van onze factuur.

Erkenningsnummer: DV.0229281

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

DATA groepssupervisie 2021-2022

Woensdag 2 februari 2022 van 10u00 tot 13u00 (ONLINE!)

Woensdag 16 maart 2022 van 10u00 tot 13u00 (live: als het kan)

Woensdag 11 mei 2022 van 10u00 tot 13u00 (live: als het kan)

Woensdag 22 juni 2022 van 10u00 tot 13u00 (ONLINE)

 

DEELNAMEPRIJS

Deelnameprijs per sessie: 100,00 € (excl btw – geen KMO)

Locatie live sessies: in de praktijk (Leuven) – maximaal 4 deelnemers

Online sessies: maximaal 6 deelnemers

2 gratis groepssupervisies voor de deelnemers aan het programma.

Inschrijven

Schrijf hieronder in om deel te nemen aan het programma.

Kies een startdatum en een betaaloptie. Je betaalt na ontvangst van de factuur en krijgt toegang tot het programma vanaf de startdatum.