Gespannen relaties en aandacht

  • Wat gebeurt er met jou wanneer je negatieve feedback krijgt? 
  • Waar zit je met je aandacht als je in een moeilijk gesprek verwikkeld bent? 
  • Waar ben je als de discussie tijdens een vergadering steeds intenser en agressiever wordt?  

De kans is groot dat het moeilijk is om bij jezelf te blijven én tegelijk in verbinding met de ander te blijven.

In conflicten is dat de één van de grote uitdagingen!

Voelen wat er bij jou van binnen speelt, contact houden met wat voor jou belangrijk is, rustig blijven zodat je helder kunt denken en geen muur tussen jou en de ander zetten.

Voorbeeld: Iemand vertelde me onlangs dat ze tijdens vergaderingen, waar de moeilijke, spannende thema’s onder tafel blijven, regelmatig merkt dat ze met haar gedachten weg vlucht en zelfs hele stukken van de gesprekken mist.

Hoe kunnen we de moeilijke gesprekken aangaan, de dialoog open houden en onze werelden overbruggen in een tijd van polarisatie op macro en micro schaal?

Wat hierbij kan helpen is de spier van je aandacht trainen

“When you connect more deeply with yourself, you grow your capacity to connect more deeply with others”

(Amanda Blake)

Aandachtsvelden in vele vormen

Wat gebeurt er met je aandachtsveld als de spanning stijgt? Een paar voorbeelden.

Terugtrekken

In confrontatie met een vervelende collega trek je je soms meteen terug in jezelf. En hiermee sluit je de ander dus buiten. Er is geen echt contact en je verschanst je in je eigen bubbel.

Je wil bijvoorbeeld niet horen dat ieamnd een totaal andere opinie heeft. Of je sluit je af voor de slechte ‘vibes’ van de ander. Of je trekt een scherm op om de irritante tic van de ander niet te hoeven zien.

Opgezogen worden

In een gesprek met iemand die klaagt, een verhaal vertelt en uit is op sympathie, of iemand die eindeloos praat en veel ruimte inneemt, word je soms ongemerkt opgezogen in het energieveld van de ander.

Het lastige is dat je ‘besmet’ wordt met de emoties van de ander én dat je contact met jezelf verliest. De energie van de ander kruipt onder je vel.

Mentaal afhaken

Een derde variant is dat je mentaal afhaakt als het té spannend of bedreigend wordt in een situatie: ‘leaving the room’. In ernstige vormen kan dit zelfs leiden tot dissociatie: het afsplitsen van hoofd en lijf.

Wanneer dit – niet bewust – gebeurt met je aandachtsveld, is het dus moeilijk om overeind te blijven, in de situatie te blijven staan of in verbinding te blijven met de ander (en met jezelf!).

De vraag is dan: hoe kan ik mijn aandachtsveld bewust beïnvloeden?

Train je aandacht!

De uitdaging is dus om bij jezelf te blijven, met de voeten stevig op de grond, met een open hart en vanuit deze basishouding contact met de ander te maken of te houden.

Via consequent oefenen kan je dit leren. Ik geef je twee tips om mee aan de slag te gaan.

Tip 1: Mini breaks

Neem een paar keer per dag een mini-break van 30 seconden en haal drie keer bewust adem. Stel jezelf de vraag: hoe is het nu met mij?

De meeste mensen leven in hun hoofd, dus dit kan wel eens heel wat verrassende ervaringen opleveren!

Tip 2: bereid je eens ànders dan anders voor

Voor je de deur van een vergaderzaal opendoet, voor je je medewerker ontvangt voor een moeilijk gepsrek, voor je een lastige beslissing gaat aankondigen, enz…: bereid je eens op een àndere manier voor!

Denk niet alleen aan wat je gaat zeggen, maar vooral ook hoe je het gaat zeggen!

Voorbeeld: een moeilijke beslissing communiceren vraagt stevigheid – een gesprek aangaan over een pijnlijke privésituatie van een medewerker vraagt empathie.

Stel jezelf de vraag: wie wil ik zijn in dit gesprek? Welke kwaliteit wil ik uitstralen?

Ik ben benieuwd wat het je brengt!

“Being brings balance to doing.”

(Richard Strozzi-Heckler)

Wil je je verder verdiepen in deze holistische manier om anders met moeilijke samenwerking, gespannen relaties en conflicten op de werkvloer om te gaan?

Dan ben je welkom in het programma ‘Samenwerken als het moeilijk is – van verkramping en disconnectie naar verbinden-in-verschil

Copyright 2020 ©  Silvia Prins. Alle rechten voorbehouden. Artikelen of delen hieruit mogen elders gepubliceerd worden, maar alleen op o.v.v. het copyright en de naam van de website. Dank om me hiervan op de hoogte te stellen.