Teamcoaching

Herken je dit?

Samenwerken geeft energie, stimuleert de creativiteit en is soms zelfs magisch. En op andere momenten is het gewoon moeilijk, spannend of conflictueus waardoor het potentieel van de groep onderbenut blijft. 

Misschien herken je dit soort situaties? 

“We nemen vaak beslissingen, maar ik merk dat ze niet uitgevoerd worden. Hoe kunnen we samen tot gedragen besluiten komen?” 

“Er komen veranderingen aan en ik wil mijn team meekrijgen en mee laten denken over wat wij anders moeten gaan doen.”

“Ik ben pas begonnen als leidinggevende en wil mijn team leren kennen. Ik wil bewust een ‘doorstart’ maken.”

“Ik krijg veel mensen over de vloer die over hun collega komen klagen. Ik wil een open klimaat in mijn team waar we elkaar direct durven aanspreken.”

“We moeten dringend tijd maken om eens pas op de plaats te maken, want we rennen onszelf voorbij! Ik zou regelmatig een soort ‘reset’ willen doen.”

“We moeten groeien naar zelfsturing en ik wil mijn team hierin ondersteunen”

Investeren in teamontwikkeling is een bewuste keuze en vraagt om continue aandacht en een scherpe focus op de groepsdynamiek.

Echte verandering is moeilijk, want oude gewoontes zijn hardnekkig. Als je voor duurzame verandering kiest, is het belangrijk om voldoende tijd te nemen om  de onderliggende opvattingen, drijfveren en groepspatronen bespreekbaar te maken.

Zo gaan wij te werk

In onze teamcoachings werken we steeds een specifiek traject uit in samenspraak met de leidinggevende.

Aan de hand van een integraal model voor samenwerking identificeren we de ontwikkelingsthema’s en uitdagingen van het team, bepalen we de focus en doelstellingen en zoeken we naar een geschikt format voor de teambegeleiding.

  • Een intensieve groepsdynamische tweedaagse weg van de werkplek?
  • Een ‘team review’ van een dag om de 6 maanden?
  • Een begeleide feedbacksessie in groep?
  • Een besluitvormingssessie volgens de stappen van Deep Democracy?
  • Een ‘talking circle’ om een thema door te praten, een ervaring te bespreken of samen iets af te sluiten?

Investeren in samenwerkingsrelaties resulteert in betrokkenheid bij verandering, duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen, heldere communicatie,  een open klimaat waar mensen elkaar durven aan te spreken, wederzijdse steun, een feedbackcultuur en de capaciteit om kritisch naar het eigen teamfunctioneren te kijken met het oog op continue bijsturing.

In een sterk team is er zowel ruimte voor verschil en autonomie, als voor gemeenschappelijkheid en verbinding.

De focus van teamontwikkeling ligt op:

  • resultaatgerichtheid en effectiviteit bevorderen
  • flexibel inspelen op veranderingen in de omgeving
  • de samenwerkingskracht van de groep optimaal benutten
  • persoonlijk leiderschap en zelfsturing van ieder stimuleren.

Praktisch

Een oriënterend gesprek van 1,5 à 2 uur met de leidinggevende om vanuit de startvraag tot een afgestemde aanpak te komen.

Een samenwerkingsvoorstel met de doelstellingen, stappen, concrete aanpak, methodieken en ideeën voor opvolging.

Eventueel een intake met het team om kennis te maken en te contracteren op de doelstellingen.

Een teambegeleidingstraject op maat, eventueel in combinatie met coaching van de leidinggevende.

Verankering van de resultaten in het dagelijks functioneren van het team.

Follow-up om duurzame resultaten te garanderen.

TEAMLEIDERSCHAP ALS AMBACHT

GIDS VOOR HET SAMENWERKEN MÉT DE VERSCHILLEN

Dit boek biedt je een houvast in de complexiteit van teamdynamieken en de diverse aspecten die de kwaliteit van samenwerking beïnvloeden. Je vindt er verschillende invalshoeken om naar een team te kijken, een helder handelingskader, groepsmethodieken en vragen die zelfreflectie stimuleren. Dit boek is de ideale compagnon voor beginnende én ervaren leidinggevenden die het potentieel van hun team nog beter willen benutten.

Wat anderen vertellen over onze samenwerking…

Silvia Prins is een trendsetter. Zij stelt dat niet het individu, maar het team de belangrijkste bouwsteen is van de organisatie. Silvia heeft mij scherp doen beseffen dat net in de aansturing van mijn team het schoentje wrong. Ondertussen is mijn perspectief volledig veranderd. Mijn team is een groep in ontwikkeling, een levend, lerend en cocreërend  systeem met spanningen, storingen en menselijke behoeftes en belangen. Van haar heb ik geleerd om mijn team holistisch te benaderen en voeling te hebben met wat er leeft op deze dimensies.

Silvia heeft voor mij gefungeerd als rolmodel. Zij maakt als geen ander het ‘ambacht’ leiderschap concreet en heeft mij verbindend leren omgaan met de verschillende dynamieken die in een team leven.  Zij heeft mij geïnspireerd om elke dag opnieuw te experimenteren met deze voorbeeldrol.  Met als resultaat dat ik vandaag een gelukkig en goed presterend team heb,  mijn rol als teamleider anders en creatiever invul en dat ik veel bewuster in de wereld sta.

Paul Geypen

Algemeen directeur , Ter Heide

 

Samenwerken met Silvia is een plezier op vele vlakken. Ze combineert een enorme expertise op vlak van teamontwikkeling met een uitgebreide praktijkervaring waardoor ze tegelijk erg pragmatisch blijft.

Silvia heeft ons ondersteund in het ontwikkelen van een visie op teamontwikkeling voor onze organisatie. We hebben samen geëxperimenteerd, geleerd en op basis hiervan een kader uitgetekend dat echt ‘past’ voor onze groep. Silvia was daarbij een grote inspiratiebron, die veel kennis inbracht maar ook met een open vizier samen met ons nadacht over wat wij echt nodig hadden.

 

An Wynants

Projectleider & VTMO, Colruyt

Enkele referenties

AG Kinderopvang Antwerpen – Annunciatiaten vzw – Baak België – Colruyt – De Groene Kans vzw – Disha Groep – Dr Guislain – Kunst Werk – Reumanetwerk – Spit vzw – Stedelijk Onderwijs Antwerpen CLB Interculturele Bemiddelaars – Ter Heide – Ter Loke – Tonuso vzw – Ubuntu4U – UNIA – Universiteit Antwerpen – VDAB Sociale Partners – Vlaamse Overheid AGO – Vlaamse Overheid VLAIO – VTB – VVOB