samenwerkingsconflicten

Voor teams die conflicten bespreekbaar willen maken

 

Wordt er veel geroddeld maar niet direct met elkaar gesproken?

Zwijgt iedereen voor de lieve vrede en blijven de moeilijke thema’s onbesproken?

Komen dezelfde verhitte discussies telkens terug? 

Zit je team vast in hardnekkige, onproductieve patronen?

Is het klimaat kil en broedt er van alles in de onderstroom? 

Ben je voortdurend brandjes aan het blussen, maar verandert er niets?

Is er veel ziekteverzuim en een groot verloop omwille van de sfeer?

 

Wacht dan niet om de knelpunten of tafel te leggen en de moeilijke thema’s bespreekbaar te maken.

Hoe eerder, hoe beter!

Concious conflict traject voor teams

Een combinatie van

 • Inzichten en handvaten rondom conflict in samenwerking
 • Individuele en collectieve reflectie in het omgaan met conflict: reactieve patronen, conflictstijl, copingsmechanismen en overlevingsstrategieën
 • In het verschil leren gaan op een constructieve manier
 • Relaties herstellen en oude kwetsuren helen
 • Opnieuw verbinden met elkaar en de blik naar de toekomst richten
 • Bouwen aan een open dialoogcultuur

 

Voor bestaande teams met een focus op stevigheid & flexibiliteit ontwikkelen op mentaal, emotioneel én fysiek vlak in conflict.

Een actieve, creatieve, educatieve, reflectieve en toekomstgerichte aanpak!

Teambemiddeling – Groepsmediation

crisisopvang en een nieuwe start maken

 

Een formeel, gestructureerd proces van conflicthantering bij geëscaleerde conflicten.

De collectieve gesprekken worden voorafgegaan door individuele intakes of een groepsintake.

Alle betrokkenen tekenen een bemiddelingsprotocol bij wijze van engagement.

Belangrijke voorwaarden & werkprincipes zijn: actieve steun en verantwoordelijkheid van het management, het engagement van alle betrokkenen; confidentialiteit met betrekking tot de inhoud van de gesprekken; het opnemen van verantwoordelijkheid voor het conflict en het zelf zoeken naar nieuwe manieren van samenwerken.

Silvia is erkend bemiddelaar in arbeidsrelaties (sinds 2009).

Talking Circles

Als het vierkant loopt, moet je cirkelen!

 

Talking Circles zijn een verbindende, vertragende en verdiepende manier om met elkaar in dialoog te gaan bij conflict.

Organiseer een Talking Circle wanneer je als team, afdeling of organisatie…

 

 • Moeilijke thema’s bespreekbaar wil maken met alle betrokkenen
 • Een conflict wil uitpraten en misverstanden wil ophelderen
 • Relaties wil helen en de verbinding wil herstellen
 • Lessen wil trekken uit een conflictueuze situatie
 • Een moeilijke periode wil afsluiten op rituele wijze 

Wat levert het op?

Nieuwe energie voor taakgericht werk

Een ontmijnd conflict verheldert misverstanden, verhoogt het wederzijds begrip, lucht op en maakt opnieuw energie vrij voor productief werk. Ook als leidinggevende kan je je weer richten op wat echt belangrijk is en hoef je niet langer ‘brandjes te blussen’.

Verhoogd welzijn van medewerkers

Een conflict doorwerken komt het samenwerkingsklimaat en het welzijn van mensen ten goede. De ziekmakende sfeer klaart op en de stress vermindert.

Conflictvaardiger voor de toekomst

Medewerkers en teams leren effectiever om te gaan met spanningen, verschillen en tegenstellingen. Dit betekent soms ook een stap in persoonlijke groei en teamontwikkeling.

Mensen in en teams hun kracht

Samen tot duurzame afspraken komen op basis van de noden van ieder, verhoogt de betrokkenheid en het eigenaarschap van alle betrokkenen.

Geen formele en/of juridische procedures

De aanpak via een directe dialoog is sneller en goedkoper en maakt lange (dure!) procedures overbodig.

Visie op het werken met samenwerkingsconflicten

 

Groepsdynamisch & ontwikkelingsgericht

Bewustzijn verhogen rond de specifieke groepsdynamieken in de onderstroom en manier van collectieve spanningsregulatie bij confict. 

Onder andere: vastgeroeste interactiepatronen, ‘irrationeel gedrag’, defensieve dynamieken, verborgen issues, blokkades in contact en ontwikkeling

Collectief leren om anders met verschil en tegenstellingen om te gaan en directe feedback leren geven

Integraal & embodied

Aandacht voor alle aspecten van conflict voor een duurzame aanpak: het cognitieve, het emotionele en het fysieke

Versterken van de persoonlijke conflict skills, zoals emotieregulatie, constructieve feedback geven, persoonlijke belangen in contact brengen, diep luisteren

Systemisch & organisatiebreed

Het conflict benutten voor opheldering, open feedback, effectiever samenwerken en duurzame verandering

Focus op team- en organisatieontwikkeling in het omgaan met verschil, tegenstelling en conflict

Collectieve conflictvaardigheid als cruciale troef en competitief voordeel

Bouwen aan een open cultuur waar verschillen ruimte krijgen en constructief benut worden

Hoe gaan we te werk

 

Een kennismakingsgesprek via telefoon of Skype (max 20 minuten) is gratis. Als je wil dat ik langs kom in de organisatie, reken ik een forfait aan voor een ‘verkennend adviesgesprek’.

We starten het traject met een oriënterend gesprek van ongeveer 2 uur.

Op basis daarvan maak ik een samenwerkingsvoorstel met een concreet plan van aanpak, belangrijke randvoorwaarden, heldere tarieven.

De opdrachtgever is partner in het traject en wordt actief betrokken vanuit het perspectief van duurzame verandering.

Ik ben sinds 2009 erkend bemiddelaar in arbeidsrelaties en gebonden aan een deontologische code en aan het beroepsgeheim.

TEAMLEIDERSCHAP ALS AMBACHT

GIDS VOOR HET SAMENWERKEN MÉT DE VERSCHILLEN

Dit boek biedt je een houvast in de complexiteit van teamdynamieken en de diverse aspecten die de kwaliteit van samenwerking beïnvloeden. Je vindt er verschillende invalshoeken om naar een team te kijken, een helder handelingskader, groepsmethodieken en vragen die zelfreflectie stimuleren. Dit boek is de ideale compagnon voor beginnende én ervaren leidinggevenden die het potentieel van hun team nog beter willen benutten.

Wat anderen vertellen over onze samenwerking…

Silvia Prins is een trendsetter. Zij stelt dat niet het individu, maar het team de belangrijkste bouwsteen is van de organisatie. Silvia heeft mij scherp doen beseffen dat net in de aansturing van mijn team het schoentje wrong. Ondertussen is mijn perspectief volledig veranderd. Mijn team is een groep in ontwikkeling, een levend, lerend en cocreërend  systeem met spanningen, storingen en menselijke behoeftes en belangen. Van haar heb ik geleerd om mijn team holistisch te benaderen en voeling te hebben met wat er leeft op deze dimensies.

Silvia heeft voor mij gefungeerd als rolmodel. Zij maakt als geen ander het ‘ambacht’ leiderschap concreet en heeft mij verbindend leren omgaan met de verschillende dynamieken die in een team leven.  Zij heeft mij geïnspireerd om elke dag opnieuw te experimenteren met deze voorbeeldrol.  Met als resultaat dat ik vandaag een gelukkig en goed presterend team heb,  mijn rol als teamleider anders en creatiever invul en dat ik veel bewuster in de wereld sta.

Paul Geypen

Algemeen directeur , Ter Heide

 

Samenwerken met Silvia is een plezier op vele vlakken. Ze combineert een enorme expertise op vlak van teamontwikkeling met een uitgebreide praktijkervaring waardoor ze tegelijk erg pragmatisch blijft.

Silvia heeft ons ondersteund in het ontwikkelen van een visie op teamontwikkeling voor onze organisatie. We hebben samen geëxperimenteerd, geleerd en op basis hiervan een kader uitgetekend dat echt ‘past’ voor onze groep. Silvia was daarbij een grote inspiratiebron, die veel kennis inbracht maar ook met een open vizier samen met ons nadacht over wat wij echt nodig hadden.

 

An Wynants

Projectleider & VTMO, Colruyt

Enkele referenties

AG Kinderopvang Antwerpen – Annunciaten vzw – Baak België – BioForum – CAW Oost Brabant – Colruyt Group – De Bolster – De Groene Kans vzw – Disha Groep – Dr Guislain – EQUINET – KU Leuven – Kunst Werk – Reuma netwerk – Spectrum – Spit vzw – Stedelijk Onderwijs Antwerpen CLB Interculturele Bemiddelaars – STUK Kunstencentrum vzw – Ter Heide – Ter Loke – Ter Wende – Tonuso vzw – TRIAS – Ubuntu4U – UNIA – Universiteit Antwerpen – UZ Gent – VCLB Leuven – VCLB Oost Brabant – VDAB Sociale Partners – Vlaamse Overheid AGO – Vlaamse Overheid VLAIO – VTB – VVOB