Teamcoaching

Teamcoaching

Voor wie écht wil investeren in samenwerking!

 

Herken je dit?

“We nemen vaak beslissingen, maar ik merk dat ze niet uitgevoerd worden. Hoe kunnen we samen tot gedragen besluiten komen?” 

“Er komen veranderingen aan en ik wil mijn team meekrijgen en mee laten denken over wat wij anders moeten gaan doen.”

“Ik krijg veel mensen over de vloer die over hun collega komen klagen. Ik wil een open klimaat in mijn team waar we elkaar direct durven aanspreken.”

“We moeten dringend tijd maken om eens pas op de plaats te maken, want we rennen onszelf voorbij! Ik wil regelmatig een ‘reset’ of ‘time-out’ doen.”

“We moeten groeien naar zelfsturing en ik wil mijn team hierin ondersteunen”

Samenwerken geeft energie, stimuleert de creativiteit, leidt tot sterke resultaten en is soms zelfs magisch. En op andere momenten is het gewoon moeilijk, spannend of conflictueus waardoor het potentieel van een groep onderbenut blijft. 

‘Teams’ zijn de bouwstenen van organisaties. Ze zijn er in alle soorten en maten

Directieteams – stuurgroepen – task forces – projectteams – virtuele teams – afdelingen – multi-actor teams – zelfsturende teams – gefuseerde teams – docententeams – raden van bestuur – begeleidingsteams – adviesraden,…

Samenwerken gaat niet vanzelf… Investeren in samenwerkingsrelaties is dus een bewuste en strategische keuze!

 

Vormen van begeleiding

 • Coaching van directieteams 
 • Teamcoaching
 • Coaching van projectteams 
 • Talking Circles

 

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it’s the only thing that ever has.”

(Margaret Mead)

Coaching van directieteams

Als directieteam sta je voor specifieke uitdagingen en daardoor kennen directieteams bijzondere dynamieken.

 • Het geheel aansturen én zorgen voor de eigen afdeling
 • De brug slaan tussen de ‘silo’s’ in de organisatie
 • Strategisch denken en samen moeilijke beslissingen nemen
 • Een goede relatie onderhouden met de Raad van Bestuur en andere stakeholders
 • In contact zijn met veranderende eisen, noden en opportuniteiten in de bredere context
 • Verstandig omgaan met diverse belangen en organisatiepolitiek
 • Een ‘model’ van samenwerking zijn voor andere teams in de organisatie

Teamcoaching

Teams die op een stabiele manier samenwerken hebben dikwijls nood aan een ‘periodiek onderhoud’ of een moment om kritisch naar het eigen functioneren te kijken. Het gaat dan over thema’s zoals:

 • Opnieuw scherp stellen waar we voor gaan en waar we voor staan
 • Wederzijdse verwachtingen uitspreken en rollen of verantwoordelijkheden afstemmen
 • Elkaar feedback geven als investering in de samenwerkingsrelaties
 • Moeilijke thema’s bespreekbaar maken
 • Samen vorm geven aan verandering en erkenning geven aan wat behouden moet blijven
 • Een doorstart maken met een nieuwe leidinggevende of na een fusie van twee teams

Coaching van projectteams

Als projectteam ben je tijdelijk onderweg met elkaar. Binnen een afgesproken termijn en vaak met scherpe deadlines moet je als groep bepaalde resultaten opleveren. Specifieke uitdagingen hierbij zijn:

 • Tijd nemen om goed op te starten zodat iedereen weet wie er aan boord is
 • Snel operationeel aan de slag gaan met elkaar
 • De verschillende competenties, expertise en visies optimaal benutten
 • De collectieve intelligentie van de groep inzetten voor creativiteit en innovatie
 • Onder druk kunnen functioneren en omgaan met de spanning van deadlines
 • Elkaar kritische feedback durven geven in het belang van goede resultaten
 • Een evenwicht vinden tussen sturing en zelfsturing

Talking circles

Talking Circles zijn een verbindende manier om met elkaar in dialoog te gaan. Ze kunnen voor verschillende doeleinden ingezet worden en vragen een zorgvuldige voorbereiding. Organiseer een Talking Circles wanneer je als team, afdeling of organisatie…

 • Vanuit verschillende visies tot een gezamenlijk perspectief of beslissing wil komen
 • Moeilijkheden bespreekbaar wil maken met ieder die betrokken is
 • Een lastige of traumatiserende ervaring wil delen als helende ervaring
 • Een conflict wil uitpraten, relaties wil herstellen en het gemeenschapsgevoel wil versterken
 • Overgangen wil markeren (fusie, naamsverandering, verhuis)
 • Samen iets wil vieren of afsluiten op rituele wijze

 

“The circle is the fundamental geometry of open human communication”

(Harrison Owen)

Hoe gaan we te werk

 

Een oriënterend gesprek van 1,5 à 2 uur met de leidinggevende (en eventueel een opdrachtgever) om vanuit de startvraag tot een afgestemde aanpak te komen.

Een samenwerkingsvoorstel met de doelstellingen, stappen, concrete aanpak, methodieken en ideeën voor opvolging.

Eventueel een intake met het team (individueel of collectief) om kennis te maken en te contracteren op de doelstellingen.

Een teambegeleidingstraject op maat, eventueel in combinatie met coaching van de leidinggevende.

Verankering van de resultaten in het dagelijks functioneren van het team.

Follow-up om duurzame resultaten te garanderen.

 

TEAMLEIDERSCHAP ALS AMBACHT

GIDS VOOR HET SAMENWERKEN MÉT DE VERSCHILLEN

Dit boek biedt je een houvast in de complexiteit van teamdynamieken en de diverse aspecten die de kwaliteit van samenwerking beïnvloeden. Je vindt er verschillende invalshoeken om naar een team te kijken, een helder handelingskader, groepsmethodieken en vragen die zelfreflectie stimuleren. Dit boek is de ideale compagnon voor beginnende én ervaren leidinggevenden die het potentieel van hun team nog beter willen benutten.

Wat anderen vertellen over onze samenwerking…

Silvia Prins is een trendsetter. Zij stelt dat niet het individu, maar het team de belangrijkste bouwsteen is van de organisatie. Silvia heeft mij scherp doen beseffen dat net in de aansturing van mijn team het schoentje wrong. Ondertussen is mijn perspectief volledig veranderd. Mijn team is een groep in ontwikkeling, een levend, lerend en cocreërend  systeem met spanningen, storingen en menselijke behoeftes en belangen. Van haar heb ik geleerd om mijn team holistisch te benaderen en voeling te hebben met wat er leeft op deze dimensies.

Silvia heeft voor mij gefungeerd als rolmodel. Zij maakt als geen ander het ‘ambacht’ leiderschap concreet en heeft mij verbindend leren omgaan met de verschillende dynamieken die in een team leven.  Zij heeft mij geïnspireerd om elke dag opnieuw te experimenteren met deze voorbeeldrol.  Met als resultaat dat ik vandaag een gelukkig en goed presterend team heb,  mijn rol als teamleider anders en creatiever invul en dat ik veel bewuster in de wereld sta.

Paul Geypen

Algemeen directeur , Ter Heide

 

Samenwerken met Silvia is een plezier op vele vlakken. Ze combineert een enorme expertise op vlak van teamontwikkeling met een uitgebreide praktijkervaring waardoor ze tegelijk erg pragmatisch blijft.

Silvia heeft ons ondersteund in het ontwikkelen van een visie op teamontwikkeling voor onze organisatie. We hebben samen geëxperimenteerd, geleerd en op basis hiervan een kader uitgetekend dat echt ‘past’ voor onze groep. Silvia was daarbij een grote inspiratiebron, die veel kennis inbracht maar ook met een open vizier samen met ons nadacht over wat wij echt nodig hadden.

 

An Wynants

Projectleider & VTMO, Colruyt

Enkele referenties

AG Kinderopvang Antwerpen – Annunciatiaten vzw – Baak België – BioForum – CAW Oost Brabant – Colruyt – De Bolster – De Groene Kans vzw – Disha Groep – Dr Guislain – KU Leuven – Kunst Werk – Reumanetwerk – Spectrum – Spit vzw – Stedelijk Onderwijs Antwerpen CLB Interculturele Bemiddelaars – Ter Heide – Ter Loke – Ter Wende – Tonuso vzw – Ubuntu4U – UNIA – Universiteit Antwerpen – UZ Gent – VCLB Leuven – VDAB Sociale Partners – Vlaamse Overheid AGO – Vlaamse Overheid VLAIO – VTB – VVOB