Teamcoaching

Circles for Connection - Teamcoaching & Ontwikkeling

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world.

Indeed, it’s the only thing that ever has.”

(Margaret Mead)

Teamcoaching

Voor wie écht wil investeren in samenwerking!

 

Herken je dit?

 • “We nemen vaak beslissingen, maar ik merk dat ze niet uitgevoerd worden. Hoe kunnen we samen tot gedragen besluiten komen?” 
 • “Er komen ingrijpende veranderingen aan en ik wil dat we ons samen als team proactief voorbereiden op wat komt.”
 • “Ik krijg veel mensen over de vloer die over hun collega komen klagen. Ik wil een open klimaat in mijn team waar we elkaar direct durven aanspreken.”
 • “We moeten dringend tijd maken om te reflecteren over hoe we samenwerken, want we rennen onszelf voorbij!”
 • “Onze organisatie evolueert naar ‘zelforganisatie’ en ik wil mijn medewerkers ondersteunen om zelfsturend te werken.”

Samenwerken geeft energie, stimuleert de creativiteit, leidt tot sterke resultaten en is soms zelfs magisch.

Op andere momenten is het gewoon moeilijk, spannend of conflictueus waardoor het potentieel van een groep onderbenut blijft. 

Samenwerken gaat helaas niet vanzelf… Investeren in samenwerkingsrelaties is een bewuste en strategische keuze en vraagt continu aandacht, tijd en zorg!

Coaching van directieteams

Directieteams staan voor specifieke uitdagingen:

 • Het geheel aansturen én zorgen voor de eigen afdeling
 • De brug slaan tussen de ‘silo’s’ in de organisatie
 • Strategisch denken en samen moeilijke beslissingen nemen
 • Een goede relatie onderhouden met de Raad van Bestuur en andere stakeholders
 • In contact zijn met veranderende eisen, noden en opportuniteiten in de bredere context
 • Verstandig omgaan met diverse belangen en organisatiepolitiek
 • Een ‘model’ van samenwerking zijn voor andere teams in de organisatie

 

Teamcoaching

Teams die op een stabiele manier samenwerken hebben dikwijls nood aan een ‘periodiek onderhoud’ of een moment om kritisch naar het eigen functioneren te kijken. Het gaat dan over thema’s zoals:

 • Opnieuw scherp stellen waar we voor gaan en waar we voor staan
 • Wederzijdse verwachtingen uitspreken en rollen of verantwoordelijkheden afstemmen
 • Elkaar feedback geven als investering in de samenwerkingsrelaties
 • Moeilijke thema’s bespreekbaar maken
 • Samen vorm geven aan verandering en erkenning geven aan wat behouden moet blijven
 • Een doorstart maken met een nieuwe leidinggevende of na een fusie van twee teams

Coaching van projectteams

Als projectteam ben je tijdelijk onderweg met elkaar. Specifieke uitdagingen hierbij zijn:

 • Tijd nemen om goed op te starten zodat iedereen weet wie er aan boord is
 • Snel operationeel aan de slag gaan met elkaar
 • De verschillende competenties, domeinen van expertise en visies optimaal benutten
 • De collectieve intelligentie van de groep inzetten voor creativiteit en innovatie
 • Onder druk kunnen functioneren en omgaan met de spanning van deadlines
 • Elkaar kritische feedback durven geven in het belang van goede resultaten
 • Een evenwicht vinden tussen sturing en zelfsturing

 

Hoe gaan we te werk

 

Een kennismakingsgesprek via telefoon of Skype (max 20 minuten) is gratis. Als je wil dat ik langs kom in de organisatie, reken ik een forfait aan.

Een voorbereidend gesprek van 1,5 à 2 uur met de leidinggevende (en eventueel opdrachtgever) om vanuit de startvraag tot een afgestemde aanpak te komen.

Een samenwerkingsvoorstel met de doelstellingen, stappen, concrete aanpak, methodieken en ideeën voor opvolging.

Een intake met het team (individueel of collectief) om kennis te maken en te contracteren op de doelstellingen.

Een teambegeleidingstraject op maat, eventueel in combinatie met coaching van de leidinggevende.

Verankering van de resultaten in het dagelijks functioneren van het team.

Follow-up om duurzame resultaten te garanderen.

 

TEAMLEIDERSCHAP ALS AMBACHT

GIDS VOOR HET SAMENWERKEN MÉT DE VERSCHILLEN

Dit boek biedt je een houvast in de complexiteit van teamdynamieken en de diverse aspecten die de kwaliteit van samenwerking beïnvloeden. Je vindt er verschillende invalshoeken om naar een team te kijken, een helder handelingskader, groepsmethodieken en vragen die zelfreflectie stimuleren. Dit boek is de ideale compagnon voor beginnende én ervaren leidinggevenden die het potentieel van hun team nog beter willen benutten.

Wat anderen vertellen over onze samenwerking…

Silvia Prins is een trendsetter. Zij stelt dat niet het individu, maar het team de belangrijkste bouwsteen is van de organisatie. Silvia heeft mij scherp doen beseffen dat net in de aansturing van mijn team het schoentje wrong. Ondertussen is mijn perspectief volledig veranderd. Mijn team is een groep in ontwikkeling, een levend, lerend en cocreërend  systeem met spanningen, storingen en menselijke behoeftes en belangen. Van haar heb ik geleerd om mijn team holistisch te benaderen en voeling te hebben met wat er leeft op deze dimensies.

Silvia heeft voor mij gefungeerd als rolmodel. Zij maakt als geen ander het ‘ambacht’ leiderschap concreet en heeft mij verbindend leren omgaan met de verschillende dynamieken die in een team leven.  Zij heeft mij geïnspireerd om elke dag opnieuw te experimenteren met deze voorbeeldrol.  Met als resultaat dat ik vandaag een gelukkig en goed presterend team heb,  mijn rol als teamleider anders en creatiever invul en dat ik veel bewuster in de wereld sta.

Paul Geypen

Algemeen directeur , Ter Heide

 

Samenwerken met Silvia is een plezier op vele vlakken. Ze combineert een enorme expertise op vlak van teamontwikkeling met een uitgebreide praktijkervaring waardoor ze tegelijk erg pragmatisch blijft.

Silvia heeft ons ondersteund in het ontwikkelen van een visie op teamontwikkeling voor onze organisatie. We hebben samen geëxperimenteerd, geleerd en op basis hiervan een kader uitgetekend dat echt ‘past’ voor onze groep. Silvia was daarbij een grote inspiratiebron, die veel kennis inbracht maar ook met een open vizier samen met ons nadacht over wat wij echt nodig hadden.

 

An Wynants

Projectleider & VTMO, Colruyt

Enkele referenties

AG Kinderopvang Antwerpen – Annunciaten vzw – Baak België – BioForum – CAW Oost Brabant – Colruyt Group – De Bolster – De Groene Kans vzw – Disha Groep – Dr Guislain – EQUINET – KU Leuven – Kunst Werk – Reuma netwerk – Spectrum – Spit vzw – Stedelijk Onderwijs Antwerpen CLB Interculturele Bemiddelaars – STUK Kunstencentrum vzw – Ter Heide – Ter Loke – Ter Wende – Tonuso vzw – TRIAS – Ubuntu4U – UNIA – Universiteit Antwerpen – UZ Gent – VCLB Leuven – VCLB Oost Brabant – VDAB Sociale Partners – Vlaamse Overheid AGO – Vlaamse Overheid VLAIO – VTB – VVOB