Opleiding

 

“Het effect dat wij op anderen hebben wordt (…) aan anderen doorgegeven, zoals de rimpelingen in een vijver net zolang doorgaan tot ze onzichtbaar zijn geworden, maar nog steeds op een onzichtbaar niveau voortduren.”

(Irvin Yalom)

 

voor wie?

Ik ontwerp en begeleid vooral opleidingen voor mensen die leiding geven aan een team: projectgroepen, afdelingen, tijdelijke task forces, nieuw samengestelde teams, stuurgroepen, departementen, directieteams enz.

Ook bied ik opleidingen, workshops of supervisie aan voor professionals die groepen of teams begeleiden, coachen of die bemiddelen in groepscontexten.

Voor leidinggevenden en professionals die gefascineerd zijn door de wondere wereld van groepen, handvaten zoeken om met verschillen in teams om te gaan, nieuwsgierig zijn naar het potentieel van conflicten, willen snappen wat er in de onderstroom leeft.

N I E U W !

Groepsdynamica-Plus: Masterclasses 2017-2018

Een reeks intensieve Masterclasses, telkens rond één specifiek groepsdynamisch thema.

In elke Masterclass krijg je inspirerende theoretische bagage mee en besteden we aandacht aan creatieve en activerende groepsmethodieken. We gaan aan de slag met casuïstiek en er is ruimte voor eigen vragen.

Een combinatie van intellectuele stimulans én praktische handvaten!

Download de brochure hier: MASTERCLASSES 2017-2018 – GROEPSDYNAMICA-PLUS

 

Doelgroep

Leidinggevenden en mensen met ervaring in het begeleiden van groepen of teams.

Cursusmateriaal

Een beknopte syllabus met referentielijst.

Data en uren

Woensdagen van 9u30 tot 17u00 – er is een eenvoudige lunch voorzien

Locatie

3-Hoog in Leuven (voor meer info: 3-Hoog Leuven)

Prijs

395,00 € per Masterclass (excl. 21% btw)

Schrijf ten allerlaatste 15 dagen vooraf in!

De Masterclasses kunnen apart gevolgd worden, maar ook als reeks.

Er is een korting van 10% voor wie zich voor de 10 dagen inschrijft.

(geen KMO portefeuille)

Masterclass # 1 - Van ‘los zand’ groep naar een krachtig team!

Sturen op zelfsturing

Groepsontwikkeling en factoren die groei, stilstand of regressie beïnvloeden

Groepen observeren: wat leeft er in de groep?

Synergie en procesverlies in groepen

Ontwikkelingstaken en -crisissen in groepen: wat moet er in ontwikkeling gebracht worden?

Teamontwikkeling als samenspel tussen groep en leidinggevende

Een ontwikkelingsthema scherpstellen en formuleren

Investeren in teamontwikkeling als voorwaarde voor ‘zelfsturende teams’

27 september 2017

Deze masterclass is volzet!

Inschrijven

Masterclass # 2 - Polariteiten en polarisatie in samenwerking

Creatief en flexibel omgaan met groepspolariteiten

Met de paradox-bril kijken naar groepen: tegenstelling en conflict als inherent deel van het groepsleven

Paradoxen met betrekking tot het lidmaatschap van een groep, het engagement in een groep en spreken in een groep – drie voorbeelden

Omgaan met groepspolariteiten: vastzitten in het ‘of-of’ denken en het risico van ‘splitsing’

Van polarisatie naar groei: gezond leren omgaan met groepspolariteiten

Methodieken om actief te werken met groepspolariteiten

25 oktober 2017

Inschrijven graag voor 10 oktober 2017 – Deze masterclass is volzet!

(6u permanente vorming voor bemiddelaars)

Inschrijven

Masterclass # 3 - Stoorzenders, zwarte schapen en zondebokken

Lastige groepsleden of waar heeft de groep last mee?

Informele rollen in groepen: vastzitten of vastzetten?

Archetypen in groepen: lastige groepsleden

Van individueel perspectief naar een groepsperspectief: wat betekenen ‘lastige groepsleden’ voor de groep?

Van zwart schaap naar zondebok: exclusie-mechanismen en hun betekenis

Inclusieve groepen: hoe een groep ‘heel’ houden?

22 november 2017

(3u permanente vorming voor bemiddelaars)

Volzet!

Inschrijven

Masterclass # 4 - Het team en het schaduwteam

Oog in oog met de groepsschaduw voor een vitaal en weerbaar team

De buitenkant en de binnenkant van teams: wat mag er zijn en wat mag er niet zijn?

Ontstaan en functie van het ‘sociaal onbewuste’: het fenomeen ‘collusie’

De groepsschaduw: enkele veel voorkomende voorbeelden (o.a. de ‘happy family’)

Het handhaven van de teamfaçade: schaduwenergie als energielek

Confrontatie met de groepsschaduw als weg naar groei en vitaliteit: feedback en authentieke dialoog

20 december 2017

(3u permanente vorming voor bemiddelaars)

Nog één plaatsje!

Inschrijven

Masterclass # 5 - De paradox van verandering

Waarom weerstand niet is wat het lijkt

Veranderen om niet te veranderen: wat of wie zit er in de weg?

De vele gezichten van ‘weerstand’

De paradox van verandering: van sturen op wilskracht en overtuiging, naar begeleiden op basis van acceptatie en bewustwording

Het begeleiden van een veranderingsproces: van de ‘as is’ situatie naar de ‘to be’ situatie en alles wat daar tussen zit…

De vruchtbare leegte: het potentieel van het ‘niet weten’

Een procesmodel voor verandering

17 januari 2018

(6u permanente vorming voor bemiddelaars)

Nog één plaatsje!

Inschrijven

Masterclass # 6 - Neurotische fenomenen in groepen

Gezonde en ongezonde dynamieken in de onderstroom

De voedingsbodem voor neurotisch gedrag in organisaties

Kenmerken van neurotisch organisatiegedrag

Gezonde dynamieken en vastgelopen dynamieken

Regressie en sociale beschermingsmechanismen in groepen

Neurotische mechanismen als verstoringen in samenwerkingsrelaties

Van overlevingsmechanisme naar nieuwe, bewuste keuzes in gedrag: hoe patronen zichtbaar maken en deblokkeren?

21 februari 2018

(3u permanente vorming voor bemiddelaars)

Inschrijven

Masterclass # 7 - De dynamiek van stilstand: benut de collectieve intelligentie

Collectief reflecteren, een investering in effectiviteit en teamontwikkeling

De illusie van de ‘vlucht vooruit’ en de noodzaak om pas op de plaats te maken: actie versus reflectie

Vertragen om te versnellen: reflectieve ruimte creëren in samenwerking

Reflectieve vermogens in een groep ontwikkelen

De kunst van het collectieve denken: ‘reviewing’ en het onderscheid tussen ‘taak 1’ en ‘taak 2’ in samenwerking

Leidraad voor een ‘groot onderhoud’ in je team: voorwaarden, focus, concrete aanpak, de rol en basishouding van de begeleider

21 maart 2018

(3u permanente vorming voor bemiddelaars)

Inschrijven

Masterclass # 8 - Koude oorlog, uitslaande brand en het groeipotentieel van conflicten

Hebben we een conflict of heeft het conflict ons?

Een andere blik op groepsconflicten: verschijningsvormen en veel voorkomende collectieve patronen

Conflictstijlen en -cultuur in groepen: veronderstellingen, valkuilen en consequenties

De duivelscyclus en escalatie-dynamieken

Voorwaarden voor de-escalatie en te ontwikkelen conflictvaardigheden

De rol van de ‘derde’ in het bespreekbaar maken van moeilijke thema’s

De flow van een proces voor conflicthantering in groep: fasen en focus

25 april 2018

(6u permanente vorming voor bemiddelaars)

Inschrijven

Masterclass # 9 - Trauma, rouw en herstel in groepen

Helende processen en de kracht van het delen

Kwetsuren, trauma en toxische processen in organisaties: soorten en verschijningsvorm

Beschermende organisatiefactoren en factoren die organisaties kwetsbaar maken voor trauma

Signalen van organisatietrauma herkennen

Het sterkte en schaduw model: focus op verandering en groei

Het belang van containment en holding bij herstelprocessen

Helende processen en posttraumatische groei: de kracht van cirkelgesprekken en rituelen

23 mei 2018

(3u permanente vorming voor bemiddelaars)

Inschrijven

Masterclass # 10 - Onverwachte situaties en spannende interventies

Stevig blijven staan en adequaat interveniëren in het hier-en-nu bij (onaangename) verrassingen

‘Wat als’ situaties in groepen: o.a. heftige emoties, plotse stilte, splitsing van de groep, het isoleren van een groepslid, aanval op de leider

Overdracht, tegenoverdracht en parallelle processen: emotionele relatievorming bij spanning

Uit balans: onze rode knoppen en persoonlijke bananenschillen in onverwachte situaties

Van impuls naar bewuste respons: hoe blijf ik recht en hoe houd ik de groep heel?

Basishouding en ethische principes bij het leiden en begeleiden van groepen

20 juni 2018

(6u permanente vorming voor bemiddelaars)

Inschrijven

opleidingen ‘op maat’

Elke inspiratiesessie, workshop of opleiding krijgt vorm in partnerschap met de opdrachtgever (en zo mogelijk met de potentiële deelnemers) en in functie van de specifieke noden en grootte van de doelgroep, de beschikbare tijd, ruimte en financiële mogelijkheden.

“Op maat” betekent ook dat we op het moment zelf nauw afstemmen op waar de groep nood aan heeft en het programma zo nodig soepel aanpassen.

We bieden opleidingen aan rond de volgende thema’s:

 • Teamleiderschap als ambacht: benut het potentieel van je team
 • Teamcoaching: een team begeleiden naar effectiviteit en zelfsturing
 • Bemiddelingsgericht werken met conflicten in groepen en teams: conflicten als groeikans
 • Groepsdynamica-Plus: master classes, workshops en ervaringssessies
 • Conflict coaching voor bestaande teams: samen anders leren omgaan met conflict
 • Bemiddelen – voor diverse doelgroepen (preventieadviseurs; HR; vertrouwenspersonen; consultants)
We gaan uit van het principe dat het leiding geven aan een team een “ambacht” is. Dit betekent dat we in onze opleidingen steeds aandacht besteden aan:
 • de stiel: een helder handelingskader voor het leiding geven aan een team
 • de gereedschapskist: groepsmethodieken en -interventies
 • het persoonlijk meesterschap: zelfkennis, zelfreflectie, persoonlijke ontwikkeling

Open Opleidingskalender

Datum

Omschrijving

Locatie

Inschrijven

26/10/2017  Driedaagse 'Van conflict naar groei: bemiddeling voor leidinggevenden' Grimbergen  Inschrijven via HRD Academy
6/10/2017 Start Sociale Bemiddeling (jaaropleiding) - 10e editie!!! Heverlee Inschrijven via KU Leuven
18/10/2017 Conflicten in teams - workshop gratis aangeboden in het kader van de Week van de Mediation Brussel Info en inschrijving: UCLL
29/11/2017 Conflicten in teams - bijscholing bemiddelaars Heverlee

Info en inschrijving: UCLL

 

 

Wat anderen vertellen over onze samenwerking…

Silvia is gedreven in haar werk en doordrongen van de materie. Ze neemt je helemaal mee en vindt een goed evenwicht tussen theorie, delen van praktijkervaring en ons zelf aan het werk zetten. (…) Absoluut een topper. Silvia zegt heel zinnige dingen en heeft tonnen ervaring

Deelnemer aan 'Conflicten in teams' (UCLL)

Ik heb veel aan je training rond bemiddeling gehad en je passie voor je vak is me bijgebleven. Ik gebruik veel van je technieken in mijn dagelijks leven, en niet alleen professioneel. Ik kan beter valkuilen vermijden en beschouw nu niet elke suggestie als een probleem dat ik moet oplossen. En dat zijn maar de voorbeelden die me te binnen schieten.

Integratieambtenaar

(Workshop 'Bemiddelingsgericht omgaan met diversiteit')

Enkele referenties

 • ACV Diversiteitsconsulenten – Workshop ‘De kracht van bemiddeling’
 • ACV Leidinggevenden – Inspiratiesessie ‘Teamleiderschap in turbulente tijden’
 • ACV Management – Interactieve lezing ‘Omgaan met spanning en conflict in organisaties’
 • Agentschap Ondernemen (Platformcoördinatoren) – Opleiding ‘Begeleiden van multipartij samenwerking’
 • Allianz Global Assistance – Opleidingstraject ‘Teamleiderschap als ambacht’
 • AVSG (Schooldirecties) – Inspiratiedag ‘Help Conflict!’
 • Baak/Late Lane Academy – Lezing ‘Omgaan met verschillen in organisaties’
 • Baak België – Opleiding ‘Leiderschap en authenticiteit’
 • Baak België – Opleiding ‘Facilitation of Co-Creatieve Processes’
 • Baak België – Begeleiding Open Space conferenties en proeverijen ‘Co-creatie en large scale interventions’
 • Baak België – Lezing ‘Magie en venijn in teams: hoe leidinggevenden het verschil kunnen maken’
 • BAO Group – Inspiratiesessie ‘Utiliser l’intélligence collective dans un groupe: la théorie U’
 • Belgacom/Proximus Vertrouwenspersonen – Opleiding ‘Conflictbemiddeling’
 • Bemiddeling vzw- Inspiratiesessie ‘Bemiddeling, teams en groepsdynamiek’
 • CIGO – Workshop ‘Mijn praktijktheorie: bemiddelingsgericht werken met spanningen en verschillen in teams en organisaties’
 • Colruyt – Inspiratiesessie ‘De wondere wereld van teamcoaching’
 • Create (Netwerk Europese Onderzoekers i.s.m. VITO) – Lezing ‘Key factors in effective communication in teams’
 • Creatief Schrijven – Workshop ‘De creatieve kracht van de groep: de groep als motor voor het individuele leerproces’
 • Ernst & Young – Workshop ‘Verborgen dynamieken van multipartij samenwerking’
 • GGZ Vincent Van Gogh Venray (NL) – Workshop ‘Projectteams leiden en werken met de onderstroom’
 • Golazo Sports – Opleiding ‘Resultaatgericht vergaderen’
 • GZA Ziekenhuizen – Studiedag ‘Teams en verandering’
 • HRD Academy –  Opleiding ‘Teamleiderschap als ambacht’
 • HRD Academy – Opleiding ‘Bemiddeling voor leidinggevenden’
 • HRD Academy – Opleiding ‘Deep Democracy voor leidinggevenden: benut de wijsheid van de groep’
 • HUB/KAHO – Opleiding ‘Bemiddelingsgericht leiding geven’
 • IDEWE – Workshop ‘Bemiddeling in het krachtenveld van de organisatie’
 • IDEWE – Workshop ‘Teambemiddeling’
 • INSEAD – Workshop ‘Coaching and Consultancy in a Multi-party Context’
 • Interactieacademie – Workshops ‘Bemiddelingsgericht werken met verschillen in groepen en teams’
 • KH Leuven/CVO – ‘Bemiddelen en onderhandelen’
 • KHLIM – Workshop ‘Teamleiderschap als ambacht: werken met groepsdynamiek’
 • Kringwinkels Zuiderkempen – Opleiding ‘Teambemiddeling voor werkbegeleiders’
 • KU Leuven Postgraduaat Diversiteitsmanagement – Workshop ‘Bemiddelingsgericht omgaan met diversiteit’
 • KU Leuven Faculteit Psychologie – Gastcolleges Culturele Psychologie ‘Diversiteit in Organisaties: een organisatiepsychologisch perspectief’
 • KU Leuven & UCLL – Postacademische opleiding ‘Sociale Bemiddeling’
 • KU Leuven Rechstfaculteit Congres ‘Beyond Medation’ – Presentatie ‘Team Mediation: Reframing Conflict by Focusing on the Group Level’
 • Landelijke Kinderopvang vzw – Opleiding ‘Teamleiderschap als ambacht’ + groepscoaching
 • LUCINA Permanente Vorming – Diverse workshops rond interventievaardigheden, organisatieontwikkeling en het begeleiden van veranderingsprocessen
 • Mediation Instituut Vlaanderen (MEDIV) – Kerndocent specialisatie ‘Bemiddeling in Sociale Zaken)
 • Mediation Instituut Vlaanderen (MEDIV) – Permanente vorming: ‘Meerpartij bemiddeling’; ‘Bemiddelingsgericht werken voor leidinggevenden’; Teambemiddeling’; ‘Creatieve en activerende methodieken in bemiddeling’; Deep Democracy voor bemiddelaars: werken met tegenstelling en conflict in groepen’
 • Mensura preventieadviseurs – Workshop ‘Bemiddeling in groepen en teams’
 • OVSG – Omgaan met (lastige) teams voor procesbegeleiders
 • SIOO Systeemweek – Workshop ‘Inleiding tot het systeem psychodynamisch perspectief’
 • Stedelijk Onderwijs Anwerpen – Opleiding ‘Bemiddeling voor sleutelpersonen in het onderwijs’
 • Thomas More Studiedag – Workshop ‘Deep Democracy voor studenten en docenten’
 • UCLL – Permanente vorming ‘Teambemiddeling’;  ‘Conflict in teams’
 • UCLL – Postgraduaat ‘Methodiek van bemiddeling’
 • UNIA – Opleiding/groepscoaching ‘Professioneel handelen’
 • Universiteit Tilburg Master Organization Studies – Workshops ‘Organizational Dynamics’ en ‘Organizational Development’
 • USBO (Utrecht School voor Bestuurs- en Organisatiekunde) – Workshop ‘ Het systeem-psychodynamisch perspectief op multipartij samenwerking: design en facilitatie van complexe processen’
 •  USBO (Utrecht School voor Bestuurs- en Organisatiekunde)  – Themasessie ‘Werken vanuit het systeem-psychodynamisch perspectief: verhalen uit de praktijk van een teamcoach en mediator’ 
 • VCLB Brussel – Opleiding ‘Onderhandelen voor de CLB medewerker’
 • VCLB Leuven – Opleiding ‘Onderhandelen en bemiddelen voor de CLB medewerker’ 
 • VDAB Spoor 21 – Ontwikkelingstraject ‘Teamcoaching als ambacht’ (voor interne coaches van de VDAB, VRT, Kind & Gezin en AGO) 
 • VIN/VON Summer School – Workshop ‘Haal het beste uit je projectteam’
 • VLIR & HUB – Opleidingstraject ‘Facilitating multi-actor collaboration for systainable resources management’ i.s.m. Cycloop
 • VOCAP – Lezing ‘Bemiddeling in organisaties: een nieuw beroep?’ 
 • VOCAP – Lezing ‘Leiderschap in woelige tijden: welke inzichten kan de psychodynamica ons bijbrengen?’ 
 • VOKA/PLATO – Workshop voor KMO managers ‘Omgaan met conflicten in organisaties’ 
 • VRT – Lezing ‘Bemiddeling in organisaties: onbekend is onbemind’
 • VVBBCI (Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling in Complexe Investeringsprojecten) – Programma ‘Begeleiding en bemiddeling’ en ‘Bemiddeling in meerpartij contexten’ 
 • Wijkgezondheidscentra Gent – Workshop ‘Teamleiderschap als ambacht’