Opleiding & Coaching

voor wie?

Voor iedereen die leiding geeft aan een team: een productieteam, projectgroep, afdeling, tijdelijke task force, unit, team van professionals, nieuw samengesteld team, stuurgroep, departement, directieteam of organisatie.

Voor wie gefascineerd is door de wondere wereld van groepen, handvaten zoekt om met verschillen in teams om te gaan, nieuwsgierig is naar het potentieel van conflicten, wil snappen wat er in de onderstroom leeft, groepsdynamisch en bemiddelingsgericht wil leren werken en wie zijn of haar team wil sturen naar zelfsturing.

Voor leidinggevenden die inspiratie zoeken, vaardigheden willen ontwikkelen, nood hebben aan  ruimte voor reflectie, zichzelf in vraag willen stellen en bereid zijn om te experimenteren en uit te wisselen.

opleidingen ‘op maat’

Elke inspiratiesessie, workshop of opleiding krijgt vorm in partnerschap met de opdrachtgever (en zo mogelijk met de potentiële deelnemers) en in functie van de specifieke noden en grootte van de doelgroep, de beschikbare tijd, ruimte en financiële mogelijkheden.

“Op maat” betekent ook dat we op het moment zelf nauw afstemmen op waar de groep nood aan heeft en het programma zo nodig soepel aanpassen.

We bieden opleidingen aan rond de volgende thema’s:

 • Teamleiderschap als ambacht: benut het potentieel van je team
 • Bemiddelingsgericht werken met conflicten in groepen en teams: conflicten als groeikans
 • Groepsdynamica-Plus: master classes, workshops en ervaringssessies
 • Conflict coaching voor bestaande teams: samen anders leren omgaan met conflict
 • Bemiddeling voor diverse doelgroepen (preventieadviseurs; HR; vertrouwenspersonen; consultants)

We gaan uit van het principe dat het leiding geven aan een team een “ambacht” is. Dit betekent dat we in onze opleidingen steeds aandacht besteden aan:

 • de stiel: een helder handelingskader voor het leiding geven aan een team
 • de gereedschapskist: groepsmethodieken en -interventies
 • het persoonlijk meesterschap: zelfkennis, zelfreflectie, persoonlijke ontwikkeling

Open Opleidingskalender

Datum

Omschrijving

Locatie

Inschrijven

27/01/2017Specialisatie 'Bemiddeling in sociale zaken' - Mediation Instituut Vlaanderen Kappelle-op-den-BoschInschrijven via MEDIV
27/04/2017Driedaagse 'Van conflict naar groei: bemiddeling voor leidinggevenden'Halle-ZoerselInschrijven via HRD Academy
26/05/2017Bijscholing 'Bemiddelingsgericht werken met grote groepen' - Mediation Instituut VlaanderenKappelle-op-den-BoschInschrijven via MEDIV
26/10/2017Driedaagse 'Van conflict naar groei: bemiddeling voor leidinggevenden'GrimbergenInschrijven via HRD Academy
6/10/2017Start Sociale Bemiddeling (jaaropleiding)HeverleeInschrijven via KU Leuven
Najaar 2017Master classes 'Groepsdynamica-Plus' van één dag (meer info later)LeuvenVoor meer informatie: contacteer Circles

 

coaching & conflict coaching

Heb je nood aan een klankbord om je eigen gedachten en handelen aan af te toetsen?

Ben je op zoek naar iemand die je een spiegel voorhoudt en je durft uit te dagen?

Heb je behoefte om met een gezonde afstand naar je team of organisatie te kijken om te zien wat er leeft, waarin je uitgedaagd wordt en wat je te doen staat?

Dan is coaching een effectieve manier om je te ondersteunen op een gerichte en gepersonaliseerde manier. Ik ben aandachtig aanwezig, denk kritisch mee, stel pertinente vragen, geef feedback, breng waar gepast kaders en modellen in, ondersteun je en daag je uit.

We starten met een intake waar we samen uitzoeken wat de focus voor de coaching is. We formuleren doelstelllingen en maken duidelijke afspraken. Daarna volgen coachinggesprekken van 1,5 à 2u. We sluiten het traject af met een evaluatie.

Indien nodig wordt de organisatie ook bij de intake en evaluatie betrokken.

Mijn specialisatie is coaching in de domeinen van teamleiderschap en conflicthantering.

Je bent ook welkom in mijn praktijk. Meer informatie vind je hier.

Wat anderen vertellen over onze samenwerking…

Silvia is gedreven in haar werk en doordrongen van de materie. Ze neemt je helemaal mee en vindt een goed evenwicht tussen theorie, delen van praktijkervaring en ons zelf aan het werk zetten. (…) Absoluut een topper. Silvia zegt heel zinnige dingen en heeft tonnen ervaring Deelnemer aan 'Conflicten in teams' (UCLL)

Ik heb veel aan je training rond bemiddeling gehad en je passie voor je vak is me bijgebleven. Ik gebruik veel van je technieken in mijn dagelijks leven, en niet alleen professioneel. Ik kan beter valkuilen vermijden en beschouw nu niet elke suggestie als een probleem dat ik moet oplossen. En dat zijn maar de voorbeelden die me te binnen schieten. Integratieambtenaar

(Workshop 'Bemiddelingsgericht omgaan met diversiteit')

Als schoolbegeleider werd ik regelmatig geconfronteerd met conflictsituaties in scholen die onrechtstreeks een hypotheek legden op de kwaliteit van onderwijs. In een kleine schoolbeweging als de onze vraagt dat enig zoekwerk om met voldoende professionalisme dergelijke situaties te kunnen hanteren. Iemand een volledige opleiding conflictbemiddelaar laten volgen, is een veel te hoge investering voor onze kleine organisatie. (…)

Als verantwoordelijke voor de begeleidingen binnen de Scholengemeenschap Steinerscholen SO besloot ik te werken met een combinatie van elementen uit een cursus “coachend leiderschap” van Margarete van den Brink, studie van de boeken van Friedrich Glasl en coaching door Silvia Prins. Een schooljaar lang volgde Silvia, via regelmatige coaching gesprekken, de processen die ik in de scholen zelf begeleidde. Dit gaf een dubbel resultaat: de begeleiding won aan kwaliteit en zelf leerde ik veel bij. Het bleek een win-win voor zowel onze organisatie als voor mij persoonlijk.

Griet Van Raemdonck, Federatie van Steinerscholen en Scholengemeenschap Steinerscholen SO

Enkele referenties

 • ACV Diversiteitsconsulenten – Workshop ‘De kracht van bemiddeling’
 • ACV Leidinggevenden – Inspiratiesessie ‘Teamleiderschap in turbulente tijden’
 • ACV Management – Interactieve lezing ‘Omgaan met spanning en conflict in organisaties’
 • Agentschap Ondernemen (Platformcoördinatoren) – Opleiding ‘Begeleiden van multipartij samenwerking’
 • Allianz Global Assistance – Opleidingstraject ‘Teamleiderschap als ambacht’
 • AVSG (Schooldirecties) – Inspiratiedag ‘Help Conflict!’
 • Baak/Late Lane Academy – Lezing ‘Omgaan met verschillen in organisaties’
 • Baak België – Opleiding ‘Leiderschap en authenticiteit’
 • Baak België – Opleiding ‘Facilitation of Co-Creatieve Processes’
 • Baak België – Begeleiding Open Space conferenties en proeverijen ‘Co-creatie en large scale interventions’
 • Baak België – Lezing ‘Magie en venijn in teams: hoe leidinggevenden het verschil kunnen maken’
 • BAO Group – Inspiratiesessie ‘Utiliser l’intélligence collective dans un groupe: la théorie U’
 • Belgacom/Proximus Vertrouwenspersonen – Opleiding ‘Conflictbemiddeling’
 • Bemiddeling vzw- Inspiratiesessie ‘Bemiddeling, teams en groepsdynamiek’
 • CIGO – Workshop ‘Mijn praktijktheorie: bemiddelingsgericht werken met spanningen en verschillen in teams en organisaties’
 • Colruyt – Inspiratiesessie ‘De wondere wereld van teamcoaching’
 • Create (Netwerk Europese Onderzoekers i.s.m. VITO) – Lezing ‘Key factors in effective communication in teams’
 • Creatief Schrijven – Workshop ‘De creatieve kracht van de groep: de groep als motor voor het individuele leerproces’
 • Ernst & Young – Workshop ‘Verborgen dynamieken van multipartij samenwerking’
 • GGZ Vincent Van Gogh Venray (NL) – Workshop ‘Projectteams leiden en werken met de onderstroom’
 • Golazo Sports – Opleiding ‘Resultaatgericht vergaderen’
 • GZA Ziekenhuizen – Studiedag ‘Teams en verandering’
 • HRD Academy –  Opleiding ‘Teamleiderschap als ambacht’
 • HRD Academy – Opleiding ‘Bemiddeling voor leidinggevenden’
 • HRD Academy – Opleiding ‘Deep Democracy voor leidinggevenden: benut de wijsheid van de groep’
 • HUB/KAHO – Opleiding ‘Bemiddelingsgericht leiding geven’
 • IDEWE – Workshop ‘Bemiddeling in het krachtenveld van de organisatie’
 • IDEWE – Workshop ‘Teambemiddeling’
 • INSEAD – Workshop ‘Coaching and Consultancy in a Multi-party Context’
 • Interactieacademie – Workshops ‘Bemiddelingsgericht werken met verschillen in groepen en teams’
 • KH Leuven/CVO – ‘Bemiddelen en onderhandelen’
 • KHLIM – Workshop ‘Teamleiderschap als ambacht: werken met groepsdynamiek’
 • Kringwinkels Zuiderkempen – Opleiding ‘Teambemiddeling voor werkbegeleiders’
 • KU Leuven Postgraduaat Diversiteitsmanagement – Workshop ‘Bemiddelingsgericht omgaan met diversiteit’
 • KU Leuven Faculteit Psychologie – Gastcolleges Culturele Psychologie ‘Diversiteit in Organisaties: een organisatiepsychologisch perspectief’
 • KU Leuven & UCLL – Postacademische opleiding ‘Sociale Bemiddeling’
 • KU Leuven Rechstfaculteit Congres ‘Beyond Medation’ – Presentatie ‘Team Mediation: Reframing Conflict by Focusing on the Group Level’
 • Landelijke Kinderopvang vzw – Opleiding ‘Teamleiderschap als ambacht’ + groepscoaching
 • LUCINA Permanente Vorming – Diverse workshops rond interventievaardigheden, organisatieontwikkeling en het begeleiden van veranderingsprocessen
 • Mediation Instituut Vlaanderen (MEDIV) – Kerndocent specialisatie ‘Bemiddeling in Sociale Zaken)
 • Mediation Instituut Vlaanderen (MEDIV) – Permanente vorming: ‘Meerpartij bemiddeling’; ‘Bemiddelingsgericht werken voor leidinggevenden’; Teambemiddeling’; ‘Creatieve en activerende methodieken in bemiddeling’; Deep Democracy voor bemiddelaars: werken met tegenstelling en conflict in groepen’
 • Mensura preventieadviseurs – Workshop ‘Bemiddeling in groepen en teams’
 • OVSG – Omgaan met (lastige) teams voor procesbegeleiders
 • SIOO Systeemweek – Workshop ‘Inleiding tot het systeem psychodynamisch perspectief’
 • Stedelijk Onderwijs Anwerpen – Opleiding ‘Bemiddeling voor sleutelpersonen in het onderwijs’
 • Thomas More Studiedag – Workshop ‘Deep Democracy voor studenten en docenten’
 • UCLL – Permanente vorming ‘Teambemiddeling’;  ‘Conflict in teams’
 • UCLL – Postgraduaat ‘Methodiek van bemiddeling’
 • UNIA – Opleiding/groepscoaching ‘Professioneel handelen’
 • Universiteit Tilburg Master Organization Studies – Workshops ‘Organizational Dynamics’ en ‘Organizational Development’
 • USBO (Utrecht School voor Bestuurs- en Organisatiekunde) – Workshop ‘ Het systeem-psychodynamisch perspectief op multipartij samenwerking: design en facilitatie van complexe processen’
 •  USBO (Utrecht School voor Bestuurs- en Organisatiekunde)  – Themasessie ‘Werken vanuit het systeem-psychodynamisch perspectief: verhalen uit de praktijk van een teamcoach en mediator’ 
 • VCLB Brussel – Opleiding ‘Onderhandelen voor de CLB medewerker’
 • VCLB Leuven – Opleiding ‘Onderhandelen en bemiddelen voor de CLB medewerker’ 
 • VDAB Spoor 21 – Ontwikkelingstraject ‘Teamcoaching als ambacht’ (voor interne coaches van de VDAB, VRT, Kind & Gezin en AGO) 
 • VIN/VON Summer School – Workshop ‘Haal het beste uit je projectteam’
 • VLIR & HUB – Opleidingstraject ‘Facilitating multi-actor collaboration for systainable resources management’ i.s.m. Cycloop
 • VOCAP – Lezing ‘Bemiddeling in organisaties: een nieuw beroep?’ 
 • VOCAP – Lezing ‘Leiderschap in woelige tijden: welke inzichten kan de psychodynamica ons bijbrengen?’ 
 • VOKA/PLATO – Workshop voor KMO managers ‘Omgaan met conflicten in organisaties’ 
 • VRT – Lezing ‘Bemiddeling in organisaties: onbekend is onbemind’
 • VVBBCI (Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling in Complexe Investeringsprojecten) – Programma ‘Begeleiding en bemiddeling’ en ‘Bemiddeling in meerpartij contexten’ 
 • Wijkgezondheidscentra Gent – Workshop ‘Teamleiderschap als ambacht’