Groepsdynamica-Plus

Groepsdynamica-Plus: een totaalconcept

 

Groepsdynamica-Plus is een flexibel en geïntegreerd totaalaanbod dat bestaat uit verschillende bouwstenen. Stel zelf je programma samen en stap in waar je wil!

 

Voor leidinggevenden en professionals die gefascineerd zijn door de wondere wereld van groepen, handvaten zoeken om met verschillen in teams om te gaan, nieuwsgierig zijn naar het potentieel van conflicten, willen snappen wat er in de onderstroom leeft. Voor mensen die bereid zijn kritisch naar hun eigen handelen te kijken.

 

Dit domein van expertise ligt op het boeiende snijvlak van de klassieke groepsdynamica, organisatieontwikkeling, systeemdenken, psychodynamica, teamwerk, Gestalttheorie en conflicthantering.

 

Werken met groepen is een ambacht! Dit zijn de pijlers waarop het ambacht stoelt:

 

1. Kennis van de stiel

Verhelderende inzichten in groepen, bruikbare modellen en concrete handvaten

2. Een stevige gereedschapskist

Professioneel werken met groepsmethodieken en interventies in het hier-en-nu

3. Persoonlijk meesterschap

Het ‘zelf’ als instrument van verandering inzetten: embodied aanwezig zijn, sensitief waarnemen, bewust handelen

 

bouwstenen van ons aanbod

 

“Het effect dat wij op anderen hebben wordt (…) aan anderen doorgegeven, zoals de rimpelingen in een vijver net zolang doorgaan tot ze onzichtbaar zijn geworden, maar nog steeds op een onzichtbaar niveau voortduren.”

(Irvin Yalom)

Groepsdynamica-Plus: Masterclasses

Een grondige theoretische en praktijkgerichte fundering

Voor leidinggevenden en professionals die een grondig theoretisch én praktijkgericht inzicht willen ontwikkelen in het brede veld van de groepsdynamica en bereid zijn te reflecteren op de eigen praktijk.

Volg de volledige reeks (mét korting!) of schrijf in voor één of enkele masterclasses!

PROGRAMMA 2018-2019

 • 12 september 2018 – Van ‘los zand’ groep naar krachtig team: sturen op zelfsturing
 • 17 oktober 2018 – De paradox van verandering: waarom weerstand niet is wat het lijkt 
 • 14 november 2018 – Samen slimmer: de kracht van collectieve reflectie 
 • 12 december 2018 – Neurotische fenomenen in groepen: gezonde en ongezonde dynamieken in de onderstroom
 • 16 januari 2019 – Polariteiten en polarisatie in samenwerking: creatief en flexibel omgaan met groepspolariteiten
 • 13 februari 2019 – Stoorzenders, zwarte schapen en zondebokken: lastige groepsleden of waar heeft de groep last mee?
 • 13 maart 2019 – Het team en het schaduwteam: oog in oog met de groepsschaduw voor een vitaal en weerbaar team
 • 24 april 2019 – Koude oorlog, uitslaande brand en het groeipotentieel van conflicten: hebben we een conflict of heeft het conflict ons?
 • 22 mei 2019 – Trauma, rouw en herstel in groepen: helende processen en de kracht van het delen
 • 19 juni 2019 – Onverwachte situaties en spannende interventies in groepen: stevig blijven staan en adequaat interveniëren in het hier-en-nu

de uitgebreide folder vind je hier: inhoudelijk programma 2018-2019

Locatie: 3-Hoog Leuven (website 3-Hoog)

10% korting bij inschrijving voor de volledige reeks

Specialisatie groepsmediation

 

6-daags professionaliseringstraject

 

Voor professionals die teams, projectgroepen, afdelingen, task forces, directieteams en andere systemen begeleiden en die conflicten – in de rol van ‘derde’ – bespreekbaar willen maken en ontmijnen met het oog op effectieve samenwerking en groei.

Voor interne en externe preventie-adviseurs, HR professionals, teamcoaches, consultants en organisatiebemiddelaars die de kneepjes van het vak willen leren!

 

 • Donderdag 25 oktober en vrijdag 26 oktober 2018
 • Woensdag (!) 28 en donderdag 29 november 2018
 • Donderdag 24 en vrijdag 25 januari 2019

 

Locatie: Via-Via in Mechelen (website Via-Via)

Prijs: 2.150,00 € (excl btw)

(Registratie als dienstverlener KMO Portefeuille in behandeling)

 

Deze opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie voor een totaal van 36 uur!

Van teamconflict naar verbinding

4-daagse voor leidinggevenden

Een actief en ervaringsgericht vierdaags traject (niet residentieel) voor leidinggevenden die bewust en gericht aan de slag willen met conflicten in hun team of organisatie.

Groep najaar 2018

 • Woensdag 10 en donderdag 11 oktober 2018
 • Woensdag 21 en donderdag 22 november 2018

Groep voorjaar 2019

 • Donderdag 28 en vrijdag 29 maart 2019
 • Donderdag 16 en vrijdag 17 mei 2019

Werktijd: van 9u30  tot 17u00

Locatie: Tweeperenboom, Winksele (website Tweeperenboom)

Prijs: 1.475,00 € (excl btw)

Teamcoaching: een ambacht

Teams coachen naar zelfsturing

Intensief en verdiepend traject voor professionals die teams coachen naar zelfsturing en maturiteit

2 + 2 dagen – residentieel (10 dagdelen)

Woensdag 27 februari en donderdag 28 februari 2019 &

Donderdag 4 en vrijdag 5 april 2019

Locatie: de Heerlijckyt van Elsmeren, Geetbets (website Heerlijckyt)

Totaalbedrag (all in): 1.743,00 € (excl btw) – inclusief boek ‘Teamleiderschap als ambacht’

Open Cirkels

Ruimte om te leren van en met elkaar

Elk seizoen organiseren we een groepscoaching voor leidinggevenden en professionals

 • die bezig zijn met het Groepsdynamica-Plus traject en geïnspireerd en ondersteund willen worden
 • die overwegen om in te stappen het programma en willen proeven
 • die na afloop van hun traject Groepsdynamica-Plus zichzelf scherp willen houden en verder willen groeien.

Een halve dag in kleine groep (max. 6 personen)

Werktijd: van 13u30 tot 17u00

Locatie: Tweeperenboom in Winksele (zie website)

 • Herfst: woensdag 26 september 2018 van 13u30 tot 17u00
 • Winter: woensdag 23 januari 2019 van 13u30 tot 17u00
 • Lente: woensdag 20 maart 2019 van 13u30 tot 17u00
 • Zomer: woensdag 26 juni 2019 van 13u30 tot 17u00

Prijs: 170,00 € (excl btw)

Wat anderen vertellen over onze samenwerking…

De Masterclasses die Silvia Prins in de etalage zet, bieden het beste van twee werelden: ze combineren niet-alledaagse inspirerende theoretische kaders en praktische handvaten. Pluspunt is de ‘goesting’ om het geleerde mee te nemen naar de eigen praktijk en vast te stellen dat het echt wel anders kan. En dan is er nog de spiegel van de groep.

Leiding geven aan teams is moeilijk en intensief en iedereen worstelt daarmee. De bijdrage van elk lid van de opleidingsgroep is dan ook zeer verrijkend.

Besluit: de Masterclasses zijn een aanrader voor wie van het ontwikkelen en groeien van teams een prioriteit wil maken. Wanneer je alle sessies volgt, merk je dat ze elkaar versterken en je daardoor een totaalbeeld krijgt. Resultaat van mijn leertraject is dat ik vandaag mijn rol als teamleider anders en creatiever invul en er ook een beetje een rijker mens door geworden ben. Paul Geypen (algemeen directeur Ter Heide)

De masterclasses Groepsdynamica geven sterke inzichten omtrent de aanwezige onderstroom in elk team, zoals spanningen, conflicten en ook de ontwikkeling van het team vanuit zijn sterkte en kracht. Vaak voelen we dit wel intuïtief aan, maar zelden weten we hoe er mee aan de slag te gaan.

Als gepassioneerde expert binnen dit thema verweeft Silvia haar praktijk- en opleidingservaringen binnen haar training. Theoretische inzichten vloeien spontaan over in praktijkgerichte methodieken, waardoor je de vinger op de pols kan leggen, zaken leert benoemen en de durf krijgt om hiermee aan de slag te gaan binnen teams, zowel als leiding gevende of als externe coach. Dit alles wordt nog verrijkt met sterke persoonlijke inzichten als teamcoach.

Een verrijking voor iedereen die vanuit zijn werkervaring het beste uit een team wil halen! Kim De Bock (opleidingsverantwoordelijke Schoenen Torfs)

Silvia is gedreven in haar werk en doordrongen van de materie. Ze neemt je helemaal mee en vindt een goed evenwicht tussen theorie, delen van praktijkervaring en ons zelf aan het werk zetten. (…) Absoluut een topper. Silvia zegt heel zinnige dingen en heeft tonnen ervaring Deelnemer aan 'Conflicten in teams' (UCLL)

Ik heb veel aan je training rond bemiddeling gehad en je passie voor je vak is me bijgebleven. Ik gebruik veel van je technieken in mijn dagelijks leven, en niet alleen professioneel. Ik kan beter valkuilen vermijden en beschouw nu niet elke suggestie als een probleem dat ik moet oplossen. En dat zijn maar de voorbeelden die me te binnen schieten. Integratieambtenaar

(Workshop 'Bemiddelingsgericht omgaan met diversiteit')

Enkele referenties

 • ACV Diversiteitsconsulenten – Workshop ‘De kracht van bemiddeling’
 • ACV Leidinggevenden – Inspiratiesessie ‘Teamleiderschap in turbulente tijden’
 • ACV Management – Interactieve lezing ‘Omgaan met spanning en conflict in organisaties’
 • Agentschap Ondernemen (Platformcoördinatoren) – Opleiding ‘Begeleiden van multipartij samenwerking’
 • Allianz Global Assistance – Opleidingstraject ‘Teamleiderschap als ambacht’
 • AVSG (Schooldirecties) – Inspiratiedag ‘Help Conflict!’
 • Baak/Late Lane Academy – Lezing ‘Omgaan met verschillen in organisaties’
 • Baak België – Opleiding ‘Leiderschap en authenticiteit’
 • Baak België – Opleiding ‘Facilitation of Co-Creatieve Processes’
 • Baak België – Begeleiding Open Space conferenties en proeverijen ‘Co-creatie en large scale interventions’
 • Baak België – Lezing ‘Magie en venijn in teams: hoe leidinggevenden het verschil kunnen maken’
 • BAO Group – Inspiratiesessie ‘Utiliser l’intélligence collective dans un groupe: la théorie U’
 • Belgacom/Proximus Vertrouwenspersonen – Opleiding ‘Conflictbemiddeling’
 • Bemiddeling vzw- Inspiratiesessie ‘Bemiddeling, teams en groepsdynamiek’
 • CIGO – Workshop ‘Mijn praktijktheorie: bemiddelingsgericht werken met spanningen en verschillen in teams en organisaties’
 • Colruyt – Inspiratiesessie ‘De wondere wereld van teamcoaching’
 • Colruyt – Teamontwikkeling voor interne consultants
 • Create (Netwerk Europese Onderzoekers i.s.m. VITO) – Lezing ‘Key factors in effective communication in teams’
 • Creatief Schrijven – Workshop ‘De creatieve kracht van de groep: de groep als motor voor het individuele leerproces’
 • Ernst & Young – Workshop ‘Verborgen dynamieken van multipartij samenwerking’
 • GGZ Vincent Van Gogh Venray (NL) – Workshop ‘Projectteams leiden en werken met de onderstroom’
 • Golazo Sports – Opleiding ‘Resultaatgericht vergaderen’
 • GZA Ziekenhuizen – Studiedag ‘Teams en verandering’
 • HRD Academy –  Opleiding ‘Teamleiderschap als ambacht’
 • HRD Academy – Opleiding ‘Bemiddeling voor leidinggevenden’
 • HRD Academy – Opleiding ‘Deep Democracy voor leidinggevenden: benut de wijsheid van de groep’
 • HUB/KAHO – Opleiding ‘Bemiddelingsgericht leiding geven’
 • IDEWE – Workshop ‘Bemiddeling in het krachtenveld van de organisatie’
 • IDEWE – Workshop ‘Teambemiddeling’
 • INSEAD – Workshop ‘Coaching and Consultancy in a Multi-party Context’
 • Interactieacademie – Workshops ‘Bemiddelingsgericht werken met verschillen in groepen en teams’
 • KH Leuven/CVO – ‘Bemiddelen en onderhandelen’
 • KHLIM – Workshop ‘Teamleiderschap als ambacht: werken met groepsdynamiek’
 • Kringwinkels Zuiderkempen – Opleiding ‘Teambemiddeling voor werkbegeleiders’
 • KU Leuven Postgraduaat Diversiteitsmanagement – Workshop ‘Bemiddelingsgericht omgaan met diversiteit’
 • KU Leuven Faculteit Psychologie – Gastcolleges Culturele Psychologie ‘Diversiteit in Organisaties: een organisatiepsychologisch perspectief’
 • KU Leuven & UCLL – Postacademische opleiding ‘Sociale Bemiddeling’
 • KU Leuven Rechstfaculteit Congres ‘Beyond Medation’ – Presentatie ‘Team Mediation: Reframing Conflict by Focusing on the Group Level’
 • Landelijke Kinderopvang vzw – Opleiding ‘Teamleiderschap als ambacht’ + groepscoaching
 • Landeljke Thuiszorg vzw – Opleiding ‘Verbindend confronteren’
 • LUCINA Permanente Vorming – Diverse workshops rond interventievaardigheden, organisatieontwikkeling en het begeleiden van veranderingsprocessen
 • Mediation Instituut Vlaanderen (MEDIV) – Kerndocent specialisatie ‘Bemiddeling in Sociale Zaken (2007-2017)
 • Mediation Instituut Vlaanderen (MEDIV) – Permanente vorming: ‘Meerpartij bemiddeling’; ‘Bemiddelingsgericht werken voor leidinggevenden’; Teambemiddeling’; ‘Creatieve en activerende methodieken in bemiddeling’; Deep Democracy voor bemiddelaars: werken met tegenstelling en conflict in groepen’
 • Mensura preventieadviseurs – Workshop ‘Bemiddeling in groepen en teams’
 • OVSG – Omgaan met (lastige) teams voor procesbegeleiders
 • SIOO Systeemweek – Workshop ‘Inleiding tot het systeem psychodynamisch perspectief’
 • Stedelijk Onderwijs Anwerpen – Opleiding ‘Bemiddeling voor sleutelpersonen in het onderwijs’
 • Thomas More Studiedag – Workshop ‘Deep Democracy voor studenten en docenten’
 • UCLL – Permanente vorming ‘Teambemiddeling’;  ‘Conflict in teams’
 • UCLL – Postgraduaat ‘Methodiek van bemiddeling’
 • UNIA – Opleiding/groepscoaching ‘Professioneel handelen’
 • Universiteit Tilburg Master Organization Studies – Workshops ‘Organizational Dynamics’ en ‘Organizational Development’
 • USBO (Utrecht School voor Bestuurs- en Organisatiekunde) – Workshop ‘ Het systeem-psychodynamisch perspectief op multipartij samenwerking: design en facilitatie van complexe processen’
 •  USBO (Utrecht School voor Bestuurs- en Organisatiekunde)  – Themasessie ‘Werken vanuit het systeem-psychodynamisch perspectief: verhalen uit de praktijk van een teamcoach en mediator’ 
 • VCLB Brussel – Opleiding ‘Onderhandelen voor de CLB medewerker’
 • VCLB Leuven – Opleiding ‘Onderhandelen en bemiddelen voor de CLB medewerker’ 
 • VDAB Spoor 21 – Ontwikkelingstraject ‘Teamcoaching als ambacht’ (voor interne coaches van de VDAB, VRT, Kind & Gezin en AGO) 
 • VIN/VON Summer School – Workshop ‘Haal het beste uit je projectteam’
 • VLIR & HUB – Opleidingstraject ‘Facilitating multi-actor collaboration for systainable resources management’ i.s.m. Cycloop
 • VOCAP – Lezing ‘Bemiddeling in organisaties: een nieuw beroep?’ 
 • VOCAP – Lezing ‘Leiderschap in woelige tijden: welke inzichten kan de psychodynamica ons bijbrengen?’ 
 • VOKA/PLATO – Workshop voor KMO managers ‘Omgaan met conflicten in organisaties’ 
 • VRT – Lezing ‘Bemiddeling in organisaties: onbekend is onbemind’
 • VVBBCI (Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling in Complexe Investeringsprojecten) – Programma ‘Begeleiding en bemiddeling’ en ‘Bemiddeling in meerpartij contexten’ 
 • Wijkgezondheidscentra Gent – Workshop ‘Teamleiderschap als ambacht’