Groepsdynamica-Plus

 

Groepsdynamica-Plus: aanbod voor professionals en leidinggevenden

 

Groepsdynamica is een basisdiscipline voor al wie te maken heeft met het leiden of begeleiden van teams, afdelingen, organisaties, directieteams, task forces, stuurgroepen, projectgroepen, stakeholderoverleg, enz…

“Groepsdynamica-Plus” is een unieke formule die bestaat uit verschillende bouwstenen. Het is een flexibel en geïntegreerd aanbod voor al wie gefascineerd is door de wondere wereld van groepen!

 

Voor leidinggevenden en professionals die

 • méér uit een team willen halen
 • de zelfsturing en het eigenaarschap in een team willen versterken
 • samen met een team tot duurzame verandering willen komen
 • handvaten zoeken om met diversiteit en (menings)verschillen in teams om te gaan
 • willen snappen wat er in de onderstroom van groepen leeft
 • bewust willen omgaan met sluimerende of escalerende spanningen in de samenwerking
 • moeilijke thema’s bespreekbaar willen maken en conflicten willen benutten voor verandering en groei
 • een team willen leren om kritisch te reflecteren op het eigen handelen
 • willen leren werken met irrationele dynamieken en onverwachte situaties
 • kritisch willen kijken naar de impact van hun eigen manier van leiding geven of begeleiden op de groepsdynamiek

 

“plus”…?

 

Dit domein van expertise en know-how ligt op het boeiende snijvlak van de klassieke groepsdynamica, organisatieontwikkeling, systeem-psychodynamica, teamwerk, conflicthantering, Gestalttheorie en body-mind werk.

 

Na het overzicht van het volledige aanbod vind je onderaan deze pagina

 

 • onze visie op persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • de voordelen van het open aanbod en de toegevoegde waarde van een in-company opleiding!
 • een overzicht van alle referenties en projecten

 

 

“Het effect dat wij op anderen hebben wordt (…) aan anderen doorgegeven, zoals de rimpelingen in een vijver net zolang doorgaan tot ze onzichtbaar zijn geworden, maar nog steeds op een onzichtbaar niveau voortduren.”

(Irvin Yalom)

Groepsdynamica-Plus: Masterclasses

Voor leidinggevenden en professionals die een grondig theoretisch én praktijkgericht inzicht willen ontwikkelen in het brede veld van de groepsdynamica en bereid zijn te reflecteren op de eigen praktijk.

 

 OPEN AANBOD 2018-2019

 

 • 17 oktober 2018 – De paradox van verandering: waarom weerstand niet is wat het lijkt 
 • 16 januari 2019 – Polariteiten en polarisatie in samenwerking: creatief en flexibel omgaan met groepspolariteiten
 • 24 april 2019 – Koude oorlog, uitslaande brand en het groeipotentieel van conflicten: hebben we een conflict of heeft het conflict ons?
 • 19 juni 2019 – Onverwachte situaties en spannende interventies in groepen: stevig blijven staan en adequaat interveniëren in het hier-en-nu

 

Werkuren: van 9u30 tot 17u00 (onthaal vanaf 9u00)

Prijs: 395,00 € per masterclass (excl btw), inclusief syllabus en lichte lunch

Locatie: 3-Hoog Leuven (website 3-Hoog)

De masterclasses zijn erkend als permanente vorming voor bemiddelaars door de Federale Bemiddelingscommissie.

 

Andere thema’s

 • Van ‘los zand’ groep naar een krachtig team. Sturen op zelfsturing.
 • Samen slimmer. De kracht van collectieve reflectie.
 • Neurotische fenomenen in groepen. Gezonde en ongezonde dynamieken in de onderstroom
 • Stoorzenders, zwarte schapen en zondebokken. Lastige groepsleden of: waar heeft de groep last mee?
 • Het team en het schaduwteam. Oog in oog met de groepsschaduw voor een vitaal en weerbaar team.
 • Trauma, rouw en herstel in groepen. Helende processen en de kracht van het delen.

 

Specialisatie groepsmediation

 6-daags professionaliseringstraject

Voor professionals die teams, projectgroepen, afdelingen, task forces, directieteams en andere systemen begeleiden en die conflicten – in de rol van ‘derde’ – bespreekbaar willen maken en ontmijnen met het oog op effectieve samenwerking en groei.

Voor interne en externe preventie-adviseurs, HR professionals, teamcoaches, consultants en organisatiebemiddelaars die de kneepjes van het vak willen leren

 

 • Donderdag 25 oktober en vrijdag 26 oktober 2018
 • Woensdag (!) 28 en donderdag 29 november 2018
 • Donderdag 24 en vrijdag 25 januari 2019

Locatie: Via-Via in Mechelen (website Via-Via)

Prijs: 2.150,00 € (excl btw)

 

Erkend als permanente vorming door de Federale Bemiddelingscommissie voor 36 uur!

Van teamconflict naar verbinding

4-daagse voor leidinggevenden

Een actief en ervaringsgericht vierdaags traject (niet residentieel) voor leidinggevenden die bewust en gericht aan de slag willen met conflicten in hun team of organisatie.

 • Donderdag 28 en vrijdag 29 maart 2019
 • Donderdag 16 en vrijdag 17 mei 2019

Werktijd: van 9u30  tot 17u00

Locatie: Tweeperenboom, Winksele (website Tweeperenboom)

Prijs: 1.475,00 € (excl btw)

Teamcoaching: een ambacht

Teams coachen naar zelfsturing

Enkel in-company!

Intensief en verdiepend traject voor professionals en leidinggevenden die teams coachen naar zelfsturing en maturiteit

Bij voorkeur 2 + 2 dagen

 

Open Cirkels

Ruimte om te leren van én met elkaar

Elk seizoen organiseren we een groepscoaching voor leidinggevenden en professionals. De focus ligt op persoonlijke groei en professionele bloei!

Iedere keer staat er een thema centraal. We gaan aan de slag met jouw vraag en zetten reflectieve methodieken in zodat iedereen maximaal kan bijdragen én kan leren.

 

Mijn persoonlijke ‘bananenschillen’ in moeilijke situaties – van actie-reactie naar bewust handelen

Woensdag 23 januari 2019 van 13u30 tot 17u00

 

Zelfsabotage en de stem van mijn innerlijke criticus – van blokkerende assumpties naar een nieuwe persoonlijke mantra

Woensdag 20 maart 2019 van 13u30 tot 17u00

 

Spannende relaties en pittige situaties – hoe blijf ik stevig staan bij negatieve emoties en projecties

Woensdag 26 juni 2019 van 13u30 tot 17u00

 

Een halve dag in kleine groep (max. 6 personen)

Werktijd: van 13u30 tot 17u00 (onthaal vanaf 13u00)

Locatie: Tweeperenboom in Winksele (zie website)

Prijs: 170,00 € (excl btw)

Visie op persoonlijke en professionele ontwikkeling

Werken met groepen is een ambacht!

 

Groepsdynamisch leren werken in zoals een ambacht leren: het is levenslang leren, met vallen en opstaan. De stiel afkijken. Je vaardigheden aanscherpen. Je eigen aandeel leren zien en dingen anders durven doen. Steeds wijzer en moediger worden. Keer op keer verrast worden door de grillige dynamieken in groepen. Leren kijken naar samenwerking door een groepsbril. Door zélf te groeien, een groep zien groeien.

In de opleidingen scherpen we het vakmanschap aan. Vier pijlers zijn hierin richtinggevend.

 

1. Kennis van de stiel: theorie

Verhelderende inzichten, bruikbare modellen, concrete handvaten en inspirerende theorieën als voeding voor de praktijk. Nieuwe brillen leveren nieuwe inzichten en mogelijkheden op.

2. Een stevige gereedschapskist: professioneel interveniëren

Professioneel werken met activerende, participatieve en creatieve groepsmethodieken – adequate interventies doen in spannende en onverwachte situaties in het het hier-en-nu

3. Persoonlijk meesterschap: persoonlijke ontwikkeling

Het ‘zelf’ als instrument van verandering en groei in de groep inzetten: je intuïtie aanspreken – embodied aanwezig zijn – sensitief waarnemen – bewust handelen

4. Het gilde: samen leren van en met elkaar

Leren doe je niet alleen! De leergroep is een veilige community van (met)gezellen die je stimuleren, ondersteunen, feedback geven, uitdagen en helpen groeien.

Open aanbod of in-company?

 

Open aanbod – voordelen

 • Ontmoet gelijkgestemden en leer van en met elkaar
 • Laat je inspireren door hoe leidinggevenden of professionals in andere organisaties te werk gaan
 • Maak gebruik van de veiligheid van een open opleidingsgroep om lastige situaties uit de eigen organisatie te bespreken
 • Neem even een gezonde afstand van je dagelijkse werk om te herbronnen

Ontdek het volledige aanbod op deze pagina: masterclasses, professionele opleidingstrajecten en Open Cirkels.

Op de kalender vind je de data. Je kunt je inschrijven via het inschrijvingsformulier.

Zelfstandigen en KMO’s kunnen gebruik maken van KMO Portefeuille!

Voor bemiddelaars: sommige opleidingen zijn erkend als permanente vorming door de Federale Bemiddelingscommissie.

 

In-company opleidingen – voordelen

 • Kies zelf een relevant thema in functie van de noden van de leidinggevenden en/of professionals van jouw organisatie
 • Kies zelf de vorm: een prikkelende inspiratiesessie, een interactieve workshop, een seminarie met theoretische voeding of een grondig professionaliseringstraject
 • Kijk samen naar concrete cases: benut de opleiding om samen te zoeken naar alternatieve manieren van handelen
 • Maak ruimte voor reflectie: reflecteer over hoe jullie in de organisatie omgaan met bijvoorbeeld zelfsturing, diversiteit of conflicten.
Voorbeelden van in-company projecten in 2017-2018
 • Begeleiding van een directieteam rond de thema’s groepsconflicten, verandering & weerstand en teamontwikkeling.
 • Inspiratiesessie rond het werken met spanning in de onderstroom voor facilitatoren van participatieve projecten.
 • Een combinatie van opleiding en teamcoaching van een beleidsteam rond omgaan met weerstand en conflict en hoe nieuwe teams opstarten.

 

Neem vrijblijvend contact op, dan kunnen we samen kijken wat de concrete noden en uitdagingen zijn!

 

Wat anderen vertellen over onze samenwerking…

De Masterclasses die Silvia Prins in de etalage zet, bieden het beste van twee werelden: ze combineren niet-alledaagse inspirerende theoretische kaders en praktische handvaten. Pluspunt is de ‘goesting’ om het geleerde mee te nemen naar de eigen praktijk en vast te stellen dat het echt wel anders kan. En dan is er nog de spiegel van de groep.

Leiding geven aan teams is moeilijk en intensief en iedereen worstelt daarmee. De bijdrage van elk lid van de opleidingsgroep is dan ook zeer verrijkend.

Besluit: de Masterclasses zijn een aanrader voor wie van het ontwikkelen en groeien van teams een prioriteit wil maken. Wanneer je alle sessies volgt, merk je dat ze elkaar versterken en je daardoor een totaalbeeld krijgt. Resultaat van mijn leertraject is dat ik vandaag mijn rol als teamleider anders en creatiever invul en er ook een beetje een rijker mens door geworden ben.

Paul Geypen (algemeen directeur Ter Heide)

De masterclasses Groepsdynamica geven sterke inzichten omtrent de aanwezige onderstroom in elk team, zoals spanningen, conflicten en ook de ontwikkeling van het team vanuit zijn sterkte en kracht. Vaak voelen we dit wel intuïtief aan, maar zelden weten we hoe er mee aan de slag te gaan.

Als gepassioneerde expert binnen dit thema verweeft Silvia haar praktijk- en opleidingservaringen binnen haar training. Theoretische inzichten vloeien spontaan over in praktijkgerichte methodieken, waardoor je de vinger op de pols kan leggen, zaken leert benoemen en de durf krijgt om hiermee aan de slag te gaan binnen teams, zowel als leiding gevende of als externe coach. Dit alles wordt nog verrijkt met sterke persoonlijke inzichten als teamcoach.

Een verrijking voor iedereen die vanuit zijn werkervaring het beste uit een team wil halen!

Kim De Bock (opleidingsverantwoordelijke Schoenen Torfs)

Silvia is gedreven in haar werk en doordrongen van de materie. Ze neemt je helemaal mee en vindt een goed evenwicht tussen theorie, delen van praktijkervaring en ons zelf aan het werk zetten. (…) Absoluut een topper. Silvia zegt heel zinnige dingen en heeft tonnen ervaring

Deelnemer aan 'Conflicten in teams' (UCLL)

Ik heb veel aan je training rond bemiddeling gehad en je passie voor je vak is me bijgebleven. Ik gebruik veel van je technieken in mijn dagelijks leven, en niet alleen professioneel. Ik kan beter valkuilen vermijden en beschouw nu niet elke suggestie als een probleem dat ik moet oplossen. En dat zijn maar de voorbeelden die me te binnen schieten.

Integratieambtenaar

(Workshop 'Bemiddelingsgericht omgaan met diversiteit')

Enkele referenties

 • ACV Diversiteitsconsulenten – Workshop ‘De kracht van bemiddeling’
 • ACV Leidinggevenden – Inspiratiesessie ‘Teamleiderschap in turbulente tijden’
 • ACV Management – Interactieve lezing ‘Omgaan met spanning en conflict in organisaties’
 • AGENTSCHAP ONDERNEMEN – Opleiding platformcoördinatoren ‘Begeleiden van multipartij samenwerking’
 • ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE – Opleidingstraject ‘Teamleiderschap als ambacht’
 • ALUMNI NETWERK Coaching & Consultancy in Context (USBO) – Netwerkdag ‘Werken in spannende velden – Negatieve emoties en projecties dragen en verdragen’
 • AVSG (Schooldirecties) – Inspiratiedag ‘Help Conflict!’
 • BAAK/Late Lane Academy – Lezing ‘Omgaan met verschillen in organisaties’
 • BAAK België – Opleiding ‘Leiderschap en authenticiteit’
 • BAAK België – Opleiding ‘Facilitation of Co-Creatieve Processes’
 • BAAK België – Begeleiding Open Space conferenties en proeverijen ‘Co-creatie en large scale interventions’
 • BAAK België – Lezing ‘Magie en venijn in teams: hoe leidinggevenden het verschil kunnen maken’
 • BAO Group – Inspiratiesessie ‘Utiliser l’intélligence collective dans un groupe: la théorie U’
 • BELGACOM/PROXIMUS – 6-daagse opleiding voor vertrouwenspersonen ‘Conflictbemiddeling’
 • BEMIDDELING VZW- Inspiratiesessie ‘Bemiddeling, teams en groepsdynamiek’
 • CIGO – Workshop ‘Mijn praktijktheorie: bemiddelingsgericht werken met spanningen en verschillen in teams en organisaties’
 • COLRUYT – Inspiratiesessie ‘De wondere wereld van teamcoaching’
 • COLRUYT – Teamontwikkeling voor interne consultants & begeleiding intervisies
 • CREATE (Netwerk Europese Onderzoekers i.s.m. VITO) – Lezing ‘Key factors in effective communication in teams’
 • CREATIEF SCHRIJVEN VZW – Workshop ‘De creatieve kracht van de groep: de groep als motor voor het individuele leerproces’
 • ERNST & YOUNG – Workshop ‘Verborgen dynamieken van multipartij samenwerking’
 • FARO – Masterclass voor facilitatoren erfgoed sector ‘Ontwikkelingsgericht werken met de spanningen in de onderstroom van groepen’
 • GGZ Vincent Van Gogh Venray (NL) – Workshop ‘Projectteams leiden en werken met de onderstroom’
 • GOLAZO SPORTS – Opleiding ‘Resultaatgericht vergaderen’
 • GZA Ziekenhuizen – Studiedag ‘Teams en verandering’
 • HRD Academy –  Opleiding ‘Teamleiderschap als ambacht’ (diverse groepen)
 • HRD Academy – Opleiding ‘Bemiddeling voor leidinggevenden’ (diverse groepen)
 • HRD Academy – Opleiding ‘Deep Democracy voor leidinggevenden: benut de wijsheid van de groep’
 • HUB/KAHO – Opleiding ‘Bemiddelingsgericht leiding geven’
 • IDEWE – Opleiding ‘Bemiddeling in het krachtenveld van de organisatie’
 • IDEWE – Workshop ‘Teambemiddeling: een ambacht’
 • INSEAD – Workshop ‘Coaching and Consultancy in a Multi-party Context’
 • INTERACTIEACADEMIE – Workshops ‘Bemiddelingsgericht werken met verschillen in groepen en teams’
 • KH LEUVEN/CVO – ‘Bemiddelen en onderhandelen’
 • KHLIM – Workshop ‘Teamleiderschap als ambacht: werken met groepsdynamiek’
 • KRINGWINKELS Zuiderkempen – Opleiding ‘Teambemiddeling voor werkbegeleiders’
 • KU Leuven Postgraduaat Diversiteitsmanagement – Workshop ‘Bemiddelingsgericht omgaan met diversiteit’
 • KU Leuven Faculteit Psychologie – Gastcolleges Culturele Psychologie ‘Diversiteit in Organisaties: een organisatiepsychologisch perspectief’
 • KU Leuven & UCLL – Postacademische opleiding ‘Sociale Bemiddeling’ (sinds 2008)
 • KU Leuven Rechstfaculteit Congres ‘Beyond Medation’ – Presentatie ‘Team Mediation: Reframing Conflict by Focusing on the Group Level’
 • LANDELIJKE KINDEROPVANG VZW – Opleiding ‘Teamleiderschap als ambacht’ + groepscoaching
 • LANDELIJKE THUISZORG VZW – Opleiding ‘Verbindend confronteren’
 • LUCINA Permanente Vorming – Diverse workshops rond interventievaardigheden, organisatieontwikkeling en het begeleiden van veranderingsprocessen
 • MEDIV (Mediation Instituut Vlaanderen) – Kerndocent specialisatie ‘Bemiddeling in Sociale Zaken (2007-2017)
 • MEDIV (Mediation Instituut Vlaanderen) – Permanente vorming: ‘Meerpartij bemiddeling’; ‘Bemiddelingsgericht werken voor leidinggevenden’; Teambemiddeling’; ‘Creatieve en activerende methodieken in bemiddeling’; Deep Democracy voor bemiddelaars: werken met tegenstelling en conflict in groepen’
 • MENSURA – Workshop voor preventie-adviseurs ‘Bemiddeling in groepen en teams’
 • OVSG – Omgaan met (lastige) teams voor procesbegeleiders
 • SIOO Systeemweek – Workshop ‘Inleiding tot het systeem psychodynamisch perspectief’
 • SPECTRUM – 3 masterclasses Groepsdynamica-Plus & coaching leidinggevende team
 • STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN – Opleiding ‘Bemiddeling voor sleutelpersonen in het onderwijs’
 • THOMAS MORE – Workshop ‘Deep Democracy voor studenten en docenten’
 • UCLL – Permanente vorming ‘Teambemiddeling’;  ‘Conflict in teams’
 • UCLL – Postgraduaat ‘Methodiek van bemiddeling’
 • UNIA – Opleiding ‘Professioneel handelen’ (FR/NL)
 • UNIA – Begeleide intervisie (FR/NL)
 • UNIVERSITEIT TILBURG – Workshops in de Master Organization Studies ‘Organizational Dynamics’ en ‘Organizational Development’
 • USBO (Utrecht School voor Bestuurs- en Organisatiekunde) – Workshop ‘ Het systeem-psychodynamisch perspectief op multipartij samenwerking: design en facilitatie van complexe processen’
 • USBO (Utrecht School voor Bestuurs- en Organisatiekunde)  – Themasessie ‘Werken vanuit het systeem-psychodynamisch perspectief: verhalen uit de praktijk van een teamcoach en mediator’ 
 • VCLB Brussel – Opleiding ‘Onderhandelen voor de CLB medewerker’
 • VCLB Leuven – Opleiding ‘Onderhandelen en bemiddelen voor de CLB medewerker’ 
 • VCLB Leuven – Masterclass teamwerk en teamcoaching
 • VDAB Spoor 21 – Ontwikkelingstraject ‘Teamcoaching als ambacht’ (voor interne coaches van de VDAB, VRT, Kind & Gezin en AGO) 
 • VIN/VON Summer School – Workshop ‘Haal het beste uit je projectteam’
 • VLIR & HUB – Opleidingstraject ‘Facilitating multi-actor collaboration for systainable resources management’ i.s.m. Cycloop
 • VOCAP – Lezing ‘Bemiddeling in organisaties: een nieuw beroep?’ 
 • VOCAP – Lezing ‘Leiderschap in woelige tijden: welke inzichten kan de psychodynamica ons bijbrengen?’ 
 • VOKA/PLATO – Workshop voor KMO managers ‘Omgaan met conflicten in organisaties’ 
 • VRT – Lezing ‘Bemiddeling in organisaties: onbekend is onbemind’
 • VVBBCI (Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling in Complexe Investeringsprojecten) – Programma ‘Begeleiding en bemiddeling’ en ‘Bemiddeling in meerpartij contexten’ 
 • Wijkgezondheidscentra Gent – Workshop ‘Teamleiderschap als ambacht’