Groepsdynamica-Plus

Opleidingsaanbod Groepsdynamica-Plus

Voor professionals en leidinggevenden

 

Groepsdynamica is een basisdiscipline voor al wie te maken heeft met het leiden of begeleiden van teams, afdelingen, organisaties, directieteams, task forces, stuurgroepen, projectgroepen, stakeholderoverleg, enz…

‘PLUS’ betekent dat dit domein van expertise en know-how ligt op het boeiende snijvlak van de klassieke groepsdynamica, organisatieontwikkeling, systeem-psychodynamica, teamwerk, conflicthantering, Gestalttheorie en body-mind werk.

“Groepsdynamica-Plus” biedt een flexibel en geïntegreerd aanbod voor al wie gefascineerd is door de wondere wereld van groepen!

Voor leidinggevenden en professionals die

 • méér uit een team willen halen
 • de zelfsturing en het eigenaarschap in een team willen versterken
 • handvaten zoeken om met diversiteit en (menings)verschillen in teams om te gaan
 • willen snappen wat er in de onderstroom van groepen leeft
 • bewust willen omgaan met sluimerende of escalerende spanningen in de samenwerking
 • moeilijke thema’s bespreekbaar willen maken en conflicten willen benutten voor verandering en groei
 • een team willen leren om kritisch te reflecteren op het eigen handelen
 • kritisch willen kijken naar de impact van hun eigen manier van leiding geven of begeleiden op de groepsdynamiek

 

Werken met groepen is een ambacht – de 4 pijlers 

Kennis van de stiel

Handige modellen, inspirerende theorieën en verdiepende inzichten

Een goed gevulde gereedschapskist

Effectieve groepsmethodieken en adequate interventies in het hier-en-nu

Persoonlijk meesterschap

Het ‘zelf’ als instrument van verandering inzetten – je intuïtie cultiveren – embodied aanwezig zijn

Het gilde

Samen leren van en met collega’s via delen, experimenteren, feedback en wederzijdse inspiratie 

   

  “Het effect dat wij op anderen hebben wordt (…) aan anderen doorgegeven, zoals de rimpelingen in een vijver net zolang doorgaan tot ze onzichtbaar zijn geworden, maar nog steeds op een onzichtbaar niveau voortduren.”

  (Irvin Yalom)

  inspiratiesessie – groepsdynamica-plus 

   proeven van de essentie van groepsdynamisch werken 

   Korte, intensieve inspiratiesessie om kennis te maken met het hefboomeffect van groepsdynamisch werken.

  Kom proeven van de 4 pijlers van dit uitdagende ambacht!

  Voor ervaren leidinggevenden en teambegeleiders. Ontwikkel je vakmanschap een stap verder. 

  Datum: vrijdag 17 mei 2019 – van 13u30 tot 16u30

  Locatie: Tweeperenboom (Winksele bij Leuven)

  Bijdragen in de kosten: 100,00 € (excl  btw) – geen KMO Portefeuille

   

  Masterclasses – Open aanbod 2019

  Voor leidinggevenden en professionals die een grondig theoretisch én praktijkgericht inzicht willen ontwikkelen in het brede veld van de groepsdynamica en bereid zijn te reflecteren op de eigen praktijk.

  • 24 april 2019 – Koude oorlog, uitslaande brand en het groeipotentieel van conflicten: hebben we een conflict of heeft het conflict ons?
  • 19 juni 2019 – Onverwachte situaties en spannende interventies in groepen: stevig blijven staan en adequaat interveniëren in het hier-en-nu

  Locatie: 3-Hoog Leuven (website 3-Hoog)

  Deze masterclasses zijn erkend als permanente vorming voor bemiddelaars door de Federale Bemiddelingscommissie (6 uur)

  workshop – het ‘zelf’ als instrument van verandering

  Persoonlijk meesterschap in het werken met groepen – ‘doing the jazz’!

   

  • Besef je dat jouw manier van handelen en zijn een impact heeft op een groep? 
  • Ben je er ook van overtuigd dat ‘tips & tricks’ niet voldoende zijn voor het effectief (bege)leiden van groepen? 
  • Wil je onderzoeken hoe je je ‘zelf’- met je hoofd, hart, lijf en intuïtie – bewust kunt inzetten in je professionele rol?
  • Ben je bereid om moedig en kritisch te reflecteren op je eigen functioneren en om stappen te zetten van binnen naar buiten

  Dan is deze zomerse workshop echt iets voor jou!

  Woensdag 3 juli en donderdag 4 juli 2019 – van 9u30 tot 17u00

  In Tweeperenboom, Winksele (bij Leuven)

   

  programma  – Teamontwikkeling & synergie 

  Van ‘los zand’ groep naar zelfsturend team 

  • Geloof je ook in de kracht van groepen en het potentieel van echte samenwerking
  • Besef je dat de onderstroom in groepen een krachtige impact heeft op de kwaliteit van de samenwerking? 
  • Ben je gemotiveerd om te zoeken naar de ‘juiste maat’ in het (bege)leiden van teams? 
  • Wil je specifiek investeren in groepsontwikkeling als extra troef in samenwerking? 
  • Ben je bereid om naar je ‘zelf’ als instrument van verandering te kijken? 

   Dan is dit veelzijdige en verdiepende 12-weken programma voor het groepsdynamisch werken aan verbinding, ontwikkeling en een open cultuur zeker iets voor jou!

  Woensdagen 16 oktober – 13 november – 11 december 2019

  In Tweeperenboom, Winksele (bij Leuven)

  Retreat – de wondere wereld van groepen

  Groepsontwikkeling mee-maken

  3-daagse, ervaringsgerichte opleiding (residentieel)

  Zal aangeboden worden eind 2019 of in 2020

   

  Disfuntionele groepen – blokkades opheffen voor meer verbinding  

  Groepsdynamisch werken op het scherp van de snee 

   Pittig programma van 12 weken voor wie aan de slag wil met spanningen in de onderstroom, vastgelopen samenwerking of open conflict 

  3 dagen in groep (1 + 1 + 1) & tussentijdse coaching en opdrachten in de eigen context

  Voorzien in 2020 – meer details volgen later

   

   

  masterclasses – Op vraag

  Thematische dagen met een stevige theoretische onderbouw

  • Van ‘los zand’ groep naar een krachtig team. Sturen op zelfsturing.
  • De paradox van verandering. Waarom weerstand niet is wat het lijkt.
  • Samen slimmer. De kracht van collectieve reflectie.
  • Neurotische fenomenen in groepen. Gezonde en ongezonde dynamieken in de onderstroom.
  • Polariteiten en polarisatie in samenwerking. Creatief en flexibel omgaan met groepspolariteiten.
  • Stoorzenders, zwarte schapen en zondebokken. Omgaan met lastige groepsleden.
  • Het team en het schaduwteam. Oog in oog met de groepsschaduw voor een vitaal en weerbaar team.
  • Koude oorlog, uitslaande brand en het groeipotentieel van conflicten.
  • Trauma, rouw en herstel in groepen. Helende processen en de kracht van het delen.
  • Onverwachte situaties en spannende interventies. Stevig staan en adequaat interveniëren in het hier-en-nu.

   

  Open aanbod – voordelen

  • Ontmoet gelijkgestemden en leer van en met elkaar
  • Laat je inspireren door hoe leidinggevenden of professionals in andere organisaties te werk gaan
  • Maak gebruik van de veiligheid van een open opleidingsgroep om lastige situaties uit de eigen organisatie te bespreken
  • Neem even een gezonde afstand van je dagelijkse werk om te herbronnen

   

  In-company opleidingen – voordelen

  • Kies zelf een relevant thema in functie van de noden van de leidinggevenden en/of professionals van jouw organisatie
  • Kies zelf de vorm: een prikkelende inspiratiesessie, een interactieve workshop, een seminarie met theoretische voeding of een grondig professionaliseringstraject
  • Kijk samen naar concrete cases: benut de opleiding om samen te zoeken naar alternatieve manieren van handelen
  • Maak ruimte voor reflectie: reflecteer over hoe jullie in de organisatie omgaan met bijvoorbeeld zelfsturing, diversiteit of conflicten.

  Neem vrijblijvend contact op, dan kunnen we samen kijken wat de concrete noden en uitdagingen zijn!

  Wat anderen vertellen over onze samenwerking…

  De Masterclasses die Silvia Prins in de etalage zet, bieden het beste van twee werelden: ze combineren niet-alledaagse inspirerende theoretische kaders en praktische handvaten. Pluspunt is de ‘goesting’ om het geleerde mee te nemen naar de eigen praktijk en vast te stellen dat het echt wel anders kan. En dan is er nog de spiegel van de groep.

  Leiding geven aan teams is moeilijk en intensief en iedereen worstelt daarmee. De bijdrage van elk lid van de opleidingsgroep is dan ook zeer verrijkend.

  Besluit: de Masterclasses zijn een aanrader voor wie van het ontwikkelen en groeien van teams een prioriteit wil maken. Wanneer je alle sessies volgt, merk je dat ze elkaar versterken en je daardoor een totaalbeeld krijgt. Resultaat van mijn leertraject is dat ik vandaag mijn rol als teamleider anders en creatiever invul en er ook een beetje een rijker mens door geworden ben.

  Paul Geypen (algemeen directeur Ter Heide)

  De masterclasses Groepsdynamica geven sterke inzichten omtrent de aanwezige onderstroom in elk team, zoals spanningen, conflicten en ook de ontwikkeling van het team vanuit zijn sterkte en kracht. Vaak voelen we dit wel intuïtief aan, maar zelden weten we hoe er mee aan de slag te gaan.

  Als gepassioneerde expert binnen dit thema verweeft Silvia haar praktijk- en opleidingservaringen binnen haar training. Theoretische inzichten vloeien spontaan over in praktijkgerichte methodieken, waardoor je de vinger op de pols kan leggen, zaken leert benoemen en de durf krijgt om hiermee aan de slag te gaan binnen teams, zowel als leiding gevende of als externe coach. Dit alles wordt nog verrijkt met sterke persoonlijke inzichten als teamcoach.

  Een verrijking voor iedereen die vanuit zijn werkervaring het beste uit een team wil halen!

  Kim De Bock (opleidingsverantwoordelijke Schoenen Torfs)

  Silvia is gedreven in haar werk en doordrongen van de materie. Ze neemt je helemaal mee en vindt een goed evenwicht tussen theorie, delen van praktijkervaring en ons zelf aan het werk zetten. (…) Absoluut een topper. Silvia zegt heel zinnige dingen en heeft tonnen ervaring

  Deelnemer aan 'Conflicten in teams' (UCLL)

  Ik heb veel aan je training rond bemiddeling gehad en je passie voor je vak is me bijgebleven. Ik gebruik veel van je technieken in mijn dagelijks leven, en niet alleen professioneel. Ik kan beter valkuilen vermijden en beschouw nu niet elke suggestie als een probleem dat ik moet oplossen. En dat zijn maar de voorbeelden die me te binnen schieten.

  Integratieambtenaar

  (Workshop 'Bemiddelingsgericht omgaan met diversiteit')

  Enkele referenties

  • ACV Diversiteitsconsulenten – Workshop ‘De kracht van bemiddeling’
  • ACV Leidinggevenden – Inspiratiesessie ‘Teamleiderschap in turbulente tijden’
  • ACV Management – Interactieve lezing ‘Omgaan met spanning en conflict in organisaties’
  • AGENTSCHAP ONDERNEMEN – Opleiding platformcoördinatoren ‘Begeleiden van multipartij samenwerking’
  • ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE – Opleidingstraject ‘Teamleiderschap als ambacht’
  • ALUMNI NETWERK Coaching & Consultancy in Context (USBO) – Netwerkdag ‘Werken in spannende velden – Negatieve emoties en projecties dragen en verdragen’
  • AVSG (Schooldirecties) – Inspiratiedag ‘Help Conflict!’
  • BAAK/Late Lane Academy – Lezing ‘Omgaan met verschillen in organisaties’
  • BAAK België – Opleiding ‘Leiderschap en authenticiteit’
  • BAAK België – Opleiding ‘Facilitation of Co-Creatieve Processes’
  • BAAK België – Begeleiding Open Space conferenties en proeverijen ‘Co-creatie en large scale interventions’
  • BAAK België – Lezing ‘Magie en venijn in teams: hoe leidinggevenden het verschil kunnen maken’
  • BAO Group – Inspiratiesessie ‘Utiliser l’intélligence collective dans un groupe: la théorie U’
  • BELGACOM/PROXIMUS – 6-daagse opleiding voor vertrouwenspersonen ‘Conflictbemiddeling’
  • BEMIDDELING VZW- Inspiratiesessie ‘Bemiddeling, teams en groepsdynamiek’
  • CIGO – Workshop ‘Mijn praktijktheorie: bemiddelingsgericht werken met spanningen en verschillen in teams en organisaties’
  • COLRUYT – Inspiratiesessie ‘De wondere wereld van teamcoaching’
  • COLRUYT – Teamontwikkeling voor interne consultants & begeleiding intervisies
  • COLRUYT – In mijn kracht als professional!
  • CREATE (Netwerk Europese Onderzoekers i.s.m. VITO) – Lezing ‘Key factors in effective communication in teams’
  • CREATIEF SCHRIJVEN VZW – Workshop ‘De creatieve kracht van de groep: de groep als motor voor het individuele leerproces’
  • ERNST & YOUNG – Workshop ‘Verborgen dynamieken van multipartij samenwerking’
  • FARO – Masterclass voor facilitatoren erfgoed sector ‘Ontwikkelingsgericht werken met de spanningen in de onderstroom van groepen’
  • GGZ Vincent Van Gogh Venray (NL) – Workshop ‘Projectteams leiden en werken met de onderstroom’
  • GOLAZO SPORTS – Opleiding ‘Resultaatgericht vergaderen’
  • GZA Ziekenhuizen – Studiedag ‘Teams en verandering’
  • HRD Academy –  Opleiding ‘Teamleiderschap als ambacht’ (diverse groepen)
  • HRD Academy – Opleiding ‘Bemiddeling voor leidinggevenden’ (diverse groepen)
  • HRD Academy – Opleiding ‘Deep Democracy voor leidinggevenden: benut de wijsheid van de groep’
  • HUB/KAHO – Opleiding ‘Bemiddelingsgericht leiding geven’
  • IDEWE – Opleiding ‘Bemiddeling in het krachtenveld van de organisatie’
  • IDEWE – Workshop ‘Teambemiddeling: een ambacht’
  • INSEAD – Workshop ‘Coaching and Consultancy in a Multi-party Context’
  • INTERACTIEACADEMIE – Workshops ‘Bemiddelingsgericht werken met verschillen in groepen en teams’
  • KH LEUVEN/CVO – ‘Bemiddelen en onderhandelen’
  • KHLIM – Workshop ‘Teamleiderschap als ambacht: werken met groepsdynamiek’
  • KRINGWINKELS Zuiderkempen – Opleiding ‘Teambemiddeling voor werkbegeleiders’
  • KU Leuven Postgraduaat Diversiteitsmanagement – Workshop ‘Bemiddelingsgericht omgaan met diversiteit’
  • KU Leuven Faculteit Psychologie – Gastcolleges Culturele Psychologie ‘Diversiteit in Organisaties: een organisatiepsychologisch perspectief’
  • KU Leuven & UCLL – Postacademische opleiding ‘Sociale Bemiddeling’ (sinds 2008)
  • KU Leuven Rechstfaculteit Congres ‘Beyond Medation’ – Presentatie ‘Team Mediation: Reframing Conflict by Focusing on the Group Level’
  • LANDELIJKE KINDEROPVANG VZW – Opleiding ‘Teamleiderschap als ambacht’ + groepscoaching
  • LANDELIJKE THUISZORG VZW – Opleiding ‘Verbindend confronteren’
  • LUCINA Permanente Vorming – Diverse workshops rond interventievaardigheden, organisatieontwikkeling en het begeleiden van veranderingsprocessen
  • MEDIV (Mediation Instituut Vlaanderen) – Kerndocent specialisatie ‘Bemiddeling in Sociale Zaken (2007-2017)
  • MEDIV (Mediation Instituut Vlaanderen) – Permanente vorming: ‘Meerpartij bemiddeling’; ‘Bemiddelingsgericht werken voor leidinggevenden’; Teambemiddeling’; ‘Creatieve en activerende methodieken in bemiddeling’; Deep Democracy voor bemiddelaars: werken met tegenstelling en conflict in groepen’
  • MENSURA – Workshop voor preventie-adviseurs ‘Bemiddeling in groepen en teams’
  • OVSG – Omgaan met (lastige) teams voor procesbegeleiders
  • SIOO Systeemweek – Workshop ‘Inleiding tot het systeem psychodynamisch perspectief’
  • SPECTRUM – 3 masterclasses Groepsdynamica-Plus & coaching leidinggevende team
  • STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN – Opleiding ‘Bemiddeling voor sleutelpersonen in het onderwijs’
  • THOMAS MORE – Workshop ‘Deep Democracy voor studenten en docenten’
  • TRIAS – From managing to leading empowered teams
  • UCLL – Permanente vorming ‘Teambemiddeling’;  ‘Conflict in teams’
  • UCLL – Postgraduaat ‘Methodiek van bemiddeling’
  • UNIA – Opleiding ‘Professioneel handelen’ (FR/NL)
  • UNIA – Begeleide intervisie (FR/NL)
  • UNIVERSITEIT TILBURG – Workshops in de Master Organization Studies ‘Organizational Dynamics’ en ‘Organizational Development’
  • USBO (Utrecht School voor Bestuurs- en Organisatiekunde) – Workshop ‘ Het systeem-psychodynamisch perspectief op multipartij samenwerking: design en facilitatie van complexe processen’
  • USBO (Utrecht School voor Bestuurs- en Organisatiekunde)  – Themasessie ‘Werken vanuit het systeem-psychodynamisch perspectief: verhalen uit de praktijk van een teamcoach en mediator’ 
  • VCLB Brussel – Opleiding ‘Onderhandelen voor de CLB medewerker’
  • VCLB Leuven – Opleiding ‘Onderhandelen en bemiddelen voor de CLB medewerker’ 
  • VCLB Leuven – Masterclass teamwerk en teamcoaching
  • VDAB Spoor 21 – Ontwikkelingstraject ‘Teamcoaching als ambacht’ (voor interne coaches van de VDAB, VRT, Kind & Gezin en AGO) 
  • VIN/VON Summer School – Workshop ‘Haal het beste uit je projectteam’
  • VLIR & HUB – Opleidingstraject ‘Facilitating multi-actor collaboration for systainable resources management’ i.s.m. Cycloop
  • VOCAP – Lezing ‘Bemiddeling in organisaties: een nieuw beroep?’ 
  • VOCAP – Lezing ‘Leiderschap in woelige tijden: welke inzichten kan de psychodynamica ons bijbrengen?’ 
  • VOKA/PLATO – Workshop voor KMO managers ‘Omgaan met conflicten in organisaties’ 
  • VRT – Lezing ‘Bemiddeling in organisaties: onbekend is onbemind’
  • VVBBCI (Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling in Complexe Investeringsprojecten) – Programma ‘Begeleiding en bemiddeling’ en ‘Bemiddeling in meerpartij contexten’ 
  • Wijkgezondheidscentra Gent – Workshop ‘Teamleiderschap als ambacht’