Groepsdynamica-Plus

Opleidingsaanbod Groepsdynamica-Plus

Voor professionals en leidinggevenden

Groepsdynamica is een basisdiscipline voor al wie te maken heeft met het leiden of begeleiden van teams, afdelingen, organisaties, directieteams, task forces, stuurgroepen, projectgroepen, stakeholderoverleg, enz…

“Groepsdynamica-Plus” biedt een flexibel en geïntegreerd aanbod voor al wie gefascineerd is door de wondere wereld van groepen!

Voor leidinggevenden en professionals die

 • méér uit een team willen halen
 • de zelfsturing en het eigenaarschap in een team willen versterken
 • handvaten zoeken om met diversiteit en (menings)verschillen in teams om te gaan
 • willen snappen wat er in de onderstroom van groepen leeft
 • bewust willen omgaan met sluimerende of escalerende spanningen in de samenwerking
 • moeilijke thema’s bespreekbaar willen maken en conflicten willen benutten voor verandering en groei
 • een team willen leren om kritisch te reflecteren op het eigen handelen
 • kritisch willen kijken naar de impact van hun eigen manier van leiding geven of begeleiden op de groepsdynamiek

 

“plus”…?

Dit domein van expertise en know-how ligt op het boeiende snijvlak van de klassieke groepsdynamica, organisatieontwikkeling, systeem-psychodynamica, teamwerk, conflicthantering, Gestalttheorie en body-mind werk.

Onderaan deze pagina vind je
 • onze visie op persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • de voordelen van het open aanbod en de toegevoegde waarde van een in-company opleiding!
 • een overzicht van alle referenties en projecten

 

“Het effect dat wij op anderen hebben wordt (…) aan anderen doorgegeven, zoals de rimpelingen in een vijver net zolang doorgaan tot ze onzichtbaar zijn geworden, maar nog steeds op een onzichtbaar niveau voortduren.”

(Irvin Yalom)

Crisis en conflict in groepen en organisaties

groepsdynamisch werken op het scherp van de snee!

Intensieve workshop voor ervaren interne of externe professionals die met conflict werken

Twee intensieve dagen om dit ‘ambacht’ verder te ontwikkelen met specifieke aandacht voor

 • groepsdynamiek bij conflict
 • groepsmethodieken om vastgelopen situaties te deblokkeren
 • interventies in spannende situaties
 • zorgvuldig omgaan met de eigen professionele rol

Data: donderdag 24 en vrijdag 25 januari 2019 – van 9u30 tot 17u00

Locatie: 3-Hoog, Leuven

De workshop gaat zeker door! Er zijn nog plaatsen!

(erkenning als permanente vorming bij de Federale Bemiddelingscommissie is aangevraagd; ik wacht nog steeds op groen licht)

Groepsdynamica-Plus: Open aanbod Masterclasses

Voor leidinggevenden en professionals die een grondig theoretisch én praktijkgericht inzicht willen ontwikkelen in het brede veld van de groepsdynamica en bereid zijn te reflecteren op de eigen praktijk.

 •  17 oktober 2018 – De paradox van verandering: waarom weerstand niet is wat het lijkt 
 •  16 januari 2019 – Polariteiten en polarisatie in samenwerking: creatief en flexibel omgaan met groepspolariteiten
 •  24 april 2019 – Koude oorlog, uitslaande brand en het groeipotentieel van conflicten: hebben we een conflict of heeft het conflict ons?
 •  19 juni 2019 – Onverwachte situaties en spannende interventies in groepen: stevig blijven staan en adequaat interveniëren in het hier-en-nu

Werkuren: van 9u30 tot 17u00 (onthaal vanaf 9u00)

Prijs: 395,00 € per masterclass (excl btw), inclusief syllabus en lichte lunch

KMO Portefeuille mogelijk!

Locatie: 3-Hoog Leuven (website 3-Hoog)

De erkenning als permanente vorming voor bemiddelaars door de Federale Bemiddelingscommissie is aangevraagd.

Op maat

Masterclasses 

 • Van ‘los zand’ groep naar een krachtig team. Sturen op zelfsturing.
 • De paradox van verandering. Waarom weerstand niet is wat het lijkt.
 • Samen slimmer. De kracht van collectieve reflectie.
 • Neurotische fenomenen in groepen. Gezonde en ongezonde dynamieken in de onderstroom.
 • Polariteiten en polarisatie in samenwerking. Creatief en flexibel omgaan met groepspolariteiten.
 • Stoorzenders, zwarte schapen en zondebokken. Lastige groepsleden of: waar heeft de groep last mee?
 • Het team en het schaduwteam. Oog in oog met de groepsschaduw voor een vitaal en weerbaar team.
 • Koude oorlog, uitslaande brand en het groeipotentieel van conflicten. Hebben we een conflict of heeft het conflict ons?
 • Trauma, rouw en herstel in groepen. Helende processen en de kracht van het delen.
 • Onverwachte situaties en spannende interventies. Stevig blijven staan en adequaat interveniëren in het hier-en-nu.

 

Opleidingen

Teamcoaching, een ambacht – teams coachen naar zelfsturing

Conflicthantering en groepsmediation in teams en organisaties

 

Visie op persoonlijke en professionele ontwikkeling

Werken met groepen is een ambacht!

Groepsdynamisch leren werken in zoals een ambacht leren: het is levenslang leren, met vallen en opstaan. De stiel afkijken. Je vaardigheden aanscherpen. Steeds wijzer en moediger worden. Keer op keer verrast worden door de grillige dynamieken in groepen. Door zélf te groeien, een groep zien groeien.

In de opleidingen scherpen we het vakmanschap aan. Vier pijlers zijn hierin richtinggevend.

1. Kennis van de stiel: theorie

Verhelderende inzichten, bruikbare modellen, concrete handvaten en inspirerende theorieën als voeding voor de praktijk. Nieuwe brillen leveren nieuwe inzichten en mogelijkheden op.

2. Een gevulde gereedschapskist: professioneel interveniëren

Professioneel werken met activerende, participatieve en creatieve groepsmethodieken – adequate interventies doen in spannende en onverwachte situaties in het het hier-en-nu

3. Persoonlijk meesterschap: persoonlijke ontwikkeling

Het ‘zelf’ als instrument van verandering en groei inzetten: je intuïtie aanspreken – embodied aanwezig zijn – sensitief waarnemen – bewust handelen

4. Het gilde: samen leren van en met elkaar

Leren doe je niet alleen! De leergroep is een veilige community van (met)gezellen die je stimuleren, ondersteunen, feedback geven, uitdagen en helpen groeien.

Open aanbod – voordelen

 • Ontmoet gelijkgestemden en leer van en met elkaar
 • Laat je inspireren door hoe leidinggevenden of professionals in andere organisaties te werk gaan
 • Maak gebruik van de veiligheid van een open opleidingsgroep om lastige situaties uit de eigen organisatie te bespreken
 • Neem even een gezonde afstand van je dagelijkse werk om te herbronnen

 

In-company opleidingen – voordelen

 • Kies zelf een relevant thema in functie van de noden van de leidinggevenden en/of professionals van jouw organisatie
 • Kies zelf de vorm: een prikkelende inspiratiesessie, een interactieve workshop, een seminarie met theoretische voeding of een grondig professionaliseringstraject
 • Kijk samen naar concrete cases: benut de opleiding om samen te zoeken naar alternatieve manieren van handelen
 • Maak ruimte voor reflectie: reflecteer over hoe jullie in de organisatie omgaan met bijvoorbeeld zelfsturing, diversiteit of conflicten.

Neem vrijblijvend contact op, dan kunnen we samen kijken wat de concrete noden en uitdagingen zijn!

Wat anderen vertellen over onze samenwerking…

De Masterclasses die Silvia Prins in de etalage zet, bieden het beste van twee werelden: ze combineren niet-alledaagse inspirerende theoretische kaders en praktische handvaten. Pluspunt is de ‘goesting’ om het geleerde mee te nemen naar de eigen praktijk en vast te stellen dat het echt wel anders kan. En dan is er nog de spiegel van de groep.

Leiding geven aan teams is moeilijk en intensief en iedereen worstelt daarmee. De bijdrage van elk lid van de opleidingsgroep is dan ook zeer verrijkend.

Besluit: de Masterclasses zijn een aanrader voor wie van het ontwikkelen en groeien van teams een prioriteit wil maken. Wanneer je alle sessies volgt, merk je dat ze elkaar versterken en je daardoor een totaalbeeld krijgt. Resultaat van mijn leertraject is dat ik vandaag mijn rol als teamleider anders en creatiever invul en er ook een beetje een rijker mens door geworden ben.

Paul Geypen (algemeen directeur Ter Heide)

De masterclasses Groepsdynamica geven sterke inzichten omtrent de aanwezige onderstroom in elk team, zoals spanningen, conflicten en ook de ontwikkeling van het team vanuit zijn sterkte en kracht. Vaak voelen we dit wel intuïtief aan, maar zelden weten we hoe er mee aan de slag te gaan.

Als gepassioneerde expert binnen dit thema verweeft Silvia haar praktijk- en opleidingservaringen binnen haar training. Theoretische inzichten vloeien spontaan over in praktijkgerichte methodieken, waardoor je de vinger op de pols kan leggen, zaken leert benoemen en de durf krijgt om hiermee aan de slag te gaan binnen teams, zowel als leiding gevende of als externe coach. Dit alles wordt nog verrijkt met sterke persoonlijke inzichten als teamcoach.

Een verrijking voor iedereen die vanuit zijn werkervaring het beste uit een team wil halen!

Kim De Bock (opleidingsverantwoordelijke Schoenen Torfs)

Silvia is gedreven in haar werk en doordrongen van de materie. Ze neemt je helemaal mee en vindt een goed evenwicht tussen theorie, delen van praktijkervaring en ons zelf aan het werk zetten. (…) Absoluut een topper. Silvia zegt heel zinnige dingen en heeft tonnen ervaring

Deelnemer aan 'Conflicten in teams' (UCLL)

Ik heb veel aan je training rond bemiddeling gehad en je passie voor je vak is me bijgebleven. Ik gebruik veel van je technieken in mijn dagelijks leven, en niet alleen professioneel. Ik kan beter valkuilen vermijden en beschouw nu niet elke suggestie als een probleem dat ik moet oplossen. En dat zijn maar de voorbeelden die me te binnen schieten.

Integratieambtenaar

(Workshop 'Bemiddelingsgericht omgaan met diversiteit')

Enkele referenties

 • ACV Diversiteitsconsulenten – Workshop ‘De kracht van bemiddeling’
 • ACV Leidinggevenden – Inspiratiesessie ‘Teamleiderschap in turbulente tijden’
 • ACV Management – Interactieve lezing ‘Omgaan met spanning en conflict in organisaties’
 • AGENTSCHAP ONDERNEMEN – Opleiding platformcoördinatoren ‘Begeleiden van multipartij samenwerking’
 • ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE – Opleidingstraject ‘Teamleiderschap als ambacht’
 • ALUMNI NETWERK Coaching & Consultancy in Context (USBO) – Netwerkdag ‘Werken in spannende velden – Negatieve emoties en projecties dragen en verdragen’
 • AVSG (Schooldirecties) – Inspiratiedag ‘Help Conflict!’
 • BAAK/Late Lane Academy – Lezing ‘Omgaan met verschillen in organisaties’
 • BAAK België – Opleiding ‘Leiderschap en authenticiteit’
 • BAAK België – Opleiding ‘Facilitation of Co-Creatieve Processes’
 • BAAK België – Begeleiding Open Space conferenties en proeverijen ‘Co-creatie en large scale interventions’
 • BAAK België – Lezing ‘Magie en venijn in teams: hoe leidinggevenden het verschil kunnen maken’
 • BAO Group – Inspiratiesessie ‘Utiliser l’intélligence collective dans un groupe: la théorie U’
 • BELGACOM/PROXIMUS – 6-daagse opleiding voor vertrouwenspersonen ‘Conflictbemiddeling’
 • BEMIDDELING VZW- Inspiratiesessie ‘Bemiddeling, teams en groepsdynamiek’
 • CIGO – Workshop ‘Mijn praktijktheorie: bemiddelingsgericht werken met spanningen en verschillen in teams en organisaties’
 • COLRUYT – Inspiratiesessie ‘De wondere wereld van teamcoaching’
 • COLRUYT – Teamontwikkeling voor interne consultants & begeleiding intervisies
 • COLRUYT – In mijn kracht als professional!
 • CREATE (Netwerk Europese Onderzoekers i.s.m. VITO) – Lezing ‘Key factors in effective communication in teams’
 • CREATIEF SCHRIJVEN VZW – Workshop ‘De creatieve kracht van de groep: de groep als motor voor het individuele leerproces’
 • ERNST & YOUNG – Workshop ‘Verborgen dynamieken van multipartij samenwerking’
 • FARO – Masterclass voor facilitatoren erfgoed sector ‘Ontwikkelingsgericht werken met de spanningen in de onderstroom van groepen’
 • GGZ Vincent Van Gogh Venray (NL) – Workshop ‘Projectteams leiden en werken met de onderstroom’
 • GOLAZO SPORTS – Opleiding ‘Resultaatgericht vergaderen’
 • GZA Ziekenhuizen – Studiedag ‘Teams en verandering’
 • HRD Academy –  Opleiding ‘Teamleiderschap als ambacht’ (diverse groepen)
 • HRD Academy – Opleiding ‘Bemiddeling voor leidinggevenden’ (diverse groepen)
 • HRD Academy – Opleiding ‘Deep Democracy voor leidinggevenden: benut de wijsheid van de groep’
 • HUB/KAHO – Opleiding ‘Bemiddelingsgericht leiding geven’
 • IDEWE – Opleiding ‘Bemiddeling in het krachtenveld van de organisatie’
 • IDEWE – Workshop ‘Teambemiddeling: een ambacht’
 • INSEAD – Workshop ‘Coaching and Consultancy in a Multi-party Context’
 • INTERACTIEACADEMIE – Workshops ‘Bemiddelingsgericht werken met verschillen in groepen en teams’
 • KH LEUVEN/CVO – ‘Bemiddelen en onderhandelen’
 • KHLIM – Workshop ‘Teamleiderschap als ambacht: werken met groepsdynamiek’
 • KRINGWINKELS Zuiderkempen – Opleiding ‘Teambemiddeling voor werkbegeleiders’
 • KU Leuven Postgraduaat Diversiteitsmanagement – Workshop ‘Bemiddelingsgericht omgaan met diversiteit’
 • KU Leuven Faculteit Psychologie – Gastcolleges Culturele Psychologie ‘Diversiteit in Organisaties: een organisatiepsychologisch perspectief’
 • KU Leuven & UCLL – Postacademische opleiding ‘Sociale Bemiddeling’ (sinds 2008)
 • KU Leuven Rechstfaculteit Congres ‘Beyond Medation’ – Presentatie ‘Team Mediation: Reframing Conflict by Focusing on the Group Level’
 • LANDELIJKE KINDEROPVANG VZW – Opleiding ‘Teamleiderschap als ambacht’ + groepscoaching
 • LANDELIJKE THUISZORG VZW – Opleiding ‘Verbindend confronteren’
 • LUCINA Permanente Vorming – Diverse workshops rond interventievaardigheden, organisatieontwikkeling en het begeleiden van veranderingsprocessen
 • MEDIV (Mediation Instituut Vlaanderen) – Kerndocent specialisatie ‘Bemiddeling in Sociale Zaken (2007-2017)
 • MEDIV (Mediation Instituut Vlaanderen) – Permanente vorming: ‘Meerpartij bemiddeling’; ‘Bemiddelingsgericht werken voor leidinggevenden’; Teambemiddeling’; ‘Creatieve en activerende methodieken in bemiddeling’; Deep Democracy voor bemiddelaars: werken met tegenstelling en conflict in groepen’
 • MENSURA – Workshop voor preventie-adviseurs ‘Bemiddeling in groepen en teams’
 • OVSG – Omgaan met (lastige) teams voor procesbegeleiders
 • SIOO Systeemweek – Workshop ‘Inleiding tot het systeem psychodynamisch perspectief’
 • SPECTRUM – 3 masterclasses Groepsdynamica-Plus & coaching leidinggevende team
 • STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN – Opleiding ‘Bemiddeling voor sleutelpersonen in het onderwijs’
 • THOMAS MORE – Workshop ‘Deep Democracy voor studenten en docenten’
 • TRIAS – From managing to leading empowered teams
 • UCLL – Permanente vorming ‘Teambemiddeling’;  ‘Conflict in teams’
 • UCLL – Postgraduaat ‘Methodiek van bemiddeling’
 • UNIA – Opleiding ‘Professioneel handelen’ (FR/NL)
 • UNIA – Begeleide intervisie (FR/NL)
 • UNIVERSITEIT TILBURG – Workshops in de Master Organization Studies ‘Organizational Dynamics’ en ‘Organizational Development’
 • USBO (Utrecht School voor Bestuurs- en Organisatiekunde) – Workshop ‘ Het systeem-psychodynamisch perspectief op multipartij samenwerking: design en facilitatie van complexe processen’
 • USBO (Utrecht School voor Bestuurs- en Organisatiekunde)  – Themasessie ‘Werken vanuit het systeem-psychodynamisch perspectief: verhalen uit de praktijk van een teamcoach en mediator’ 
 • VCLB Brussel – Opleiding ‘Onderhandelen voor de CLB medewerker’
 • VCLB Leuven – Opleiding ‘Onderhandelen en bemiddelen voor de CLB medewerker’ 
 • VCLB Leuven – Masterclass teamwerk en teamcoaching
 • VDAB Spoor 21 – Ontwikkelingstraject ‘Teamcoaching als ambacht’ (voor interne coaches van de VDAB, VRT, Kind & Gezin en AGO) 
 • VIN/VON Summer School – Workshop ‘Haal het beste uit je projectteam’
 • VLIR & HUB – Opleidingstraject ‘Facilitating multi-actor collaboration for systainable resources management’ i.s.m. Cycloop
 • VOCAP – Lezing ‘Bemiddeling in organisaties: een nieuw beroep?’ 
 • VOCAP – Lezing ‘Leiderschap in woelige tijden: welke inzichten kan de psychodynamica ons bijbrengen?’ 
 • VOKA/PLATO – Workshop voor KMO managers ‘Omgaan met conflicten in organisaties’ 
 • VRT – Lezing ‘Bemiddeling in organisaties: onbekend is onbemind’
 • VVBBCI (Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling in Complexe Investeringsprojecten) – Programma ‘Begeleiding en bemiddeling’ en ‘Bemiddeling in meerpartij contexten’ 
 • Wijkgezondheidscentra Gent – Workshop ‘Teamleiderschap als ambacht’