Conflicthantering

conflict for connection

Verbinden in verschil

Conflicten komen in alle organisaties voor! Enkele veel gehoorde vragen en verzuchtingen:

 • In onze organisatie zijn we nogal lief voor elkaar. Maar hierdoor gaat er ook veel ondergronds. Hoe kunnen we directer leren communiceren ?
 • Ik ben de helft van de tijd bezig met brandjes blussen op mijn afdeling. Hoe kan ik iets doen met wat er werkelijk leeft en moeilijke gesprekken aangaan zonder dat de boel ontploft?
 • We verliezen buitensporig veel tijd en energie aan persoonlijke fricties, ruzies en sluimerend ongenoegen dat niet op tafel komt. Hoe kunnen we leren om anders, moediger en minder defensief met conflicten om te gaan?
 • We willen inzetten op preventie van conflicten en sneller interveniëren als HR afdeling. Hoe doe je dat?

 

Conflicten die blijven liggen escaleren vanzelf en organisaties betalen hier een hoge prijs voor: verminderde productiviteit, slechte beslissingen, veranderingsprocessen die blijven haperen, demotivatie, stress, burn-out, ziekteverzuim, meetbare en vooral onzichtbare kosten en veel menselijk leed.

Circles for Connection wil organisaties op een proactieve manier versterken om gespannen situaties op een adequate, moedige en ontwikkelingsgerichte manier tegemoet te treden.

Groeizame en constructieve conflicten aangaan herstelt de verbinding die nodig is om effectief samen te werken.

Talking Circles

Als het vierkant loopt, moet je cirkelen!

Talking Circles zijn een verbindende, vertragende en verdiepende manier om met elkaar in dialoog te gaan bij conflict. Organiseer een Talking Circle wanneer je als team, afdeling of organisatie…

 • Moeilijke thema’s bespreekbaar wil maken met alle betrokkenen
 • Een conflict wil uitpraten en misverstanden wil ophelderen
 • Relaties wil helen en de verbinding wil herstellen 
 • Lessen wil trekken uit een conflictueuze situatie
 • Een moeilijke periode wil afsluiten op rituele wijze 

 

“The circle is the fundamental geometry of open human communication”

(Harrison Owen)

ConSCIOUS CONflict teamcoaching

ontwikkelingstraject voor teams

Een combinatie van

 • Inzichten en handvaten rondom conflict in samenwerking
 • Individuele en collectieve reflectie in het omgaan met conflict: reactieve patronen, conflictstijl, copingsmechanismen en overlevingsstrategieën
 • In het verschil leren gaan op een constructieve manier
 • Relaties herstellen en oude kwetsuren helen
 • Opnieuw verbinden met elkaar en de blik naar de toekomst richten
 • Bouwen aan een open dialoogcultuur

Voor bestaande teams met een focus op stevigheid & flexibiliteit ontwikkelen op mentaal, emotioneel én fysiek vlak in conflict.

Een actieve, creatieve, reflectieve en toekomstgerichte aanpak!

Teambemiddeling – Groepsmediation

crisisopvang en een nieuwe start maken

Een gestructureerd proces van conflicthantering bij geëscaleerde conflicten.

De collectieve gesprekken worden voorafgegaan door individuele intakes of een groepsintake.

Belangrijke voorwaarden & werkprincipes zijn: actieve steun en verantwoordelijkheid van het management, het engagement van alle betrokkenen; confidentialiteit met betrekking tot de inhoud van de gesprekken; het opnemen van verantwoordelijkheid voor het conflict en het zelf zoeken naar nieuwe manieren van samenwerken.

Silvia is erkend bemiddelaar in arbeidsrelaties (sinds 2009).

Wat levert het op?

Nieuwe energie voor taakgericht werk

Een ontmijnd conflict verheldert misverstanden, verhoogt het wederzijds begrip, lucht op en maakt opnieuw energie vrij voor productief werk. Ook als leidinggevende kan je je weer richten op wat echt belangrijk is en hoef je niet langer ‘brandjes te blussen’.

Verhoogd welzijn van medewerkers

Een conflict doorwerken komt het samenwerkingsklimaat en het welzijn van mensen ten goede. De ziekmakende sfeer klaart op.

Conflictvaardiger voor de toekomst

Medewerkers en teams leren effectiever om te gaan met spanningen, verschillen en tegenstellingen. Dit betekent soms ook een stap in persoonlijke groei en teamontwikkeling.

Mensen in hun kracht

Samen tot duurzame afspraken komen op basis van de noden van ieder, verhoogt de betrokkenheid en het eigenaarschap van alle betrokkenen.

Geen formele en/of juridische procedures

De aanpak via een directe dialoog is sneller en goedkoper en maakt lange procedures overbodig.

Praktisch

Wil je eerst kennismaken met mij en mijn manier van werken? Dat kan gratis via telefoon of Skype! (max 20 minuten)

Wil je graag dat ik langskom in de organisatie? Dan reken ik een forfait aan voor een ‘verkennende adviesgesprek’.

We starten het traject met een oriënterend gesprek van ongeveer 2 uur. 

Op basis daarvan maak ik een samenwerkingsvoorstel met een concreet plan van aanpak, belangrijke randvoorwaarden, heldere tarieven.

De opdrachtgever is partner in het traject en wordt actief betrokken vanuit het perspectief van duurzame verandering.

Ik ben sinds 2009 erkend bemiddelaar in arbeidsrelaties en gebonden aan een deontologische code en aan het beroepsgeheim.

BEMIDDELEN VOOR LEIDINGGEVENDEN

Omgaan met conflicten tussen medewerkers of in je team is één van de meest uitdagende opdrachten van leidinggevenden. Deze conflicten zijn vaak een bron van stress, maar ze kunnen ook een startpunt zijn om verschillen uit te spreken, relaties te herstellen en nieuwe afspraken voor toekomstige samenwerking te maken. Bemiddeling is een krachtige manier om te interveniëren in conflicten. Dit boek biedt je een houvast om zelf op een constructieve manier bij te dragen aan het bespreekbaar maken en oplossen van conflicten.

Enkele referenties

Agentschap Inspectie RWO – CAW Oost Brabant – Colruyt Group – Dr Guislain – Emmaüs – Examencommissie – Federatie Steinerscholen – Gemeentelijke basisschool Leefdaal – Jongerenwelzijn Gent – KAC Abortuskliniek – KU Leuven – Levanto – Mathieu Gijbels – MIVB/STIB – Proximus – SBS De Burgstraat – Scholengroep Vorselaar – Stad Hamont-Achel – Stedelijk Onderwijs Antwerpen – Syntra – Unipat VO – Universiteit Gent – UZ Gent – Vlaamse Overheid LNE – WCZ Zoniën Tervuren