Conflicthantering

conflict for connection – verbinden in verschil

 

De bandbreedte van conflicten

Samenwerkingsconflicten zijn er in allerlei soorten en maten en kennen verschillende  gradaties van escalatie. Er is een heel scala aan verschijningsvormen (die we niet altijd als conflict herkennen of benoemen!)

 • een team dat al jaren disfunctioneert en waar ‘de mayonaise niet pakt’ om onduidelijke redenen
 • een harmonieus teams waar collega’s lief zijn voor mekaar, zwijgen voor de lieve vrede en elkaar niet direct aanspreken
 • hardnekkige weerstand bij een ingrijpende organisatieverandering
 • terugkerende ‘brandjes’ die voortdurend geblust moeten worden
 • een acute vertrouwensbreuk
 • een openlijk, destructief conflict dat een hele organisatie meesleurt in de afgrond

 

Conflicten manifesteren zich ook op verschillende niveaus in organisaties:

 • tussen collega’s
 • in teams, projectgroepen, stuurgroepen, afdelingen
 • tussen allerlei groepen
 • in nieuw samengestelde teams en bij fusies
 • tussen management en werkvloer
 • in directieteams of Raden van Bestuur

Het spectrum van conflicthantering

Elk conflict is uniek en er is dus niet één manier om conflicten bespreekbaar te maken!

Circles for Connection is gespecialiseerd in het werken met samenwerkingsconflicten, op het snijvlak tussen groepsdynamica, teamontwikkeling, organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling & conflicthantering.

 

Op deze pagina vind je het ruime aanbod van Circles for Connection. 

Talking Circles

Als het vierkant loopt, moet je cirkelen!

Talking Circles zijn een verbindende, vertragende en verdiepende manier om met elkaar in dialoog te gaan bij conflict. Organiseer een Talking Circle wanneer je als team, afdeling of organisatie…

 • Moeilijke thema’s bespreekbaar wil maken met alle betrokkenen
 • Een conflict wil uitpraten en misverstanden wil ophelderen
 • Relaties wil helen en de verbinding wil herstellen 
 • Lessen wil trekken uit een conflictueuze situatie
 • Een moeilijke periode wil afsluiten op rituele wijze 

 

“The circle is the fundamental geometry of open human communication”

(Harrison Owen)

Concious conflict traject voor teams 

Een combinatie van

 • Inzichten en handvaten rondom conflict in samenwerking
 • Individuele en collectieve reflectie in het omgaan met conflict: reactieve patronen, conflictstijl, copingsmechanismen en overlevingsstrategieën
 • In het verschil leren gaan op een constructieve manier
 • Relaties herstellen en oude kwetsuren helen
 • Opnieuw verbinden met elkaar en de blik naar de toekomst richten
 • Bouwen aan een open dialoogcultuur

Voor bestaande teams met een focus op stevigheid & flexibiliteit ontwikkelen op mentaal, emotioneel én fysiek vlak in conflict.

Een actieve, creatieve, reflectieve en toekomstgerichte aanpak!

Teambemiddeling – Groepsmediation

crisisopvang en een nieuwe start maken

Een formeel, gestructureerd proces van conflicthantering bij geëscaleerde conflicten.

De collectieve gesprekken worden voorafgegaan door individuele intakes of een groepsintake.

Alle betrokkenen tekenen een bemiddelingsprotocol bij wijze van engagement.

Belangrijke voorwaarden & werkprincipes zijn: actieve steun en verantwoordelijkheid van het management, het engagement van alle betrokkenen; confidentialiteit met betrekking tot de inhoud van de gesprekken; het opnemen van verantwoordelijkheid voor het conflict en het zelf zoeken naar nieuwe manieren van samenwerken.

Silvia is erkend bemiddelaar in arbeidsrelaties (sinds 2009).

professionalisering

Circles biedt je een heel gamma aan opleidingen om je te professionaliseren in het omgaan met conflicten op de werkvloer

Voor diverse doelgroepen

 • Partijen die rechtstreeks betrokken zijn in een conflict en die moedig en bewust willen handelen 
 • Leidinggevenden die conflicten in hun team bespreekbaar willen maken
 • Proffesionals die met groepen en teams werken en een verschil willen maken in de rol van ‘derde’ (o.a. trainers, consultants, teamcoaches, preventieadviseurs)
 • Bemiddelaars die met groepen willen leren werken 

Wat levert het op?

Nieuwe energie voor taakgericht werk

Een ontmijnd conflict verheldert misverstanden, verhoogt het wederzijds begrip, lucht op en maakt opnieuw energie vrij voor productief werk. Ook als leidinggevende kan je je weer richten op wat echt belangrijk is en hoef je niet langer ‘brandjes te blussen’.

Verhoogd welzijn van medewerkers

Een conflict doorwerken komt het samenwerkingsklimaat en het welzijn van mensen ten goede. De ziekmakende sfeer klaart op.

Conflictvaardiger voor de toekomst

Medewerkers en teams leren effectiever om te gaan met spanningen, verschillen en tegenstellingen. Dit betekent soms ook een stap in persoonlijke groei en teamontwikkeling.

Mensen in hun kracht

Samen tot duurzame afspraken komen op basis van de noden van ieder, verhoogt de betrokkenheid en het eigenaarschap van alle betrokkenen.

Geen formele en/of juridische procedures

De aanpak via een directe dialoog is sneller en goedkoper en maakt lange procedures overbodig.

Praktisch

Wil je eerst kennismaken met mij en mijn manier van werken? Dat kan gratis via telefoon of Skype! (max 20 minuten)

Wil je graag dat ik langskom in de organisatie? Dan reken ik een forfait aan voor een ‘verkennend adviesgesprek’.

We starten het traject met een oriënterend gesprek van ongeveer 2 uur.

Op basis daarvan maak ik een samenwerkingsvoorstel met een concreet plan van aanpak, belangrijke randvoorwaarden, heldere tarieven.

De opdrachtgever is partner in het traject en wordt actief betrokken vanuit het perspectief van duurzame verandering.

Ik ben sinds 2009 erkend bemiddelaar in arbeidsrelaties en gebonden aan een deontologische code en aan het beroepsgeheim.

BEMIDDELEN VOOR LEIDINGGEVENDEN

Omgaan met conflicten tussen medewerkers of in je team is één van de meest uitdagende opdrachten van leidinggevenden. Deze conflicten zijn vaak een bron van stress, maar ze kunnen ook een startpunt zijn om verschillen uit te spreken, relaties te herstellen en nieuwe afspraken voor toekomstige samenwerking te maken.

Bemiddeling is een krachtige manier om te interveniëren in conflicten. Dit boek biedt je een houvast om zelf op een constructieve manier bij te dragen aan het bespreekbaar maken en oplossen van conflicten.

Enkele referenties

Agentschap Inspectie RWO – CAW Oost Brabant – Colruyt Group – Dr Guislain – Emmaüs – Examencommissie – Federatie Steinerscholen – Gemeentelijke basisschool Leefdaal – Jongerenwelzijn Gent – KAC Abortuskliniek – KU Leuven – Levanto – Mathieu Gijbels – MIVB/STIB – Proximus – SBS De Burgstraat – Scholengroep Vorselaar – Stad Hamont-Achel – Stedelijk Onderwijs Antwerpen – Syntra – Unipat VO – Universiteit Gent – UZ Gent – Vlaamse Overheid LNE – WCZ Zoniën Tervuren