Conflict & organisatieontwikkeling

Herken je dit?

 

Conflicten raken, ondanks alle inspanningen, maar niet duurzaam opgelost en ze verzuren de sfeer

De organisatie wordt onveilig door geroddel, indirecte communicatie, verdachtmakingen, zwijgen en de frustraties stapelen zich op

Teams/afdelingen zitten in vastgeroeste patronen die directe communicatie, creatieve probleemoplossing en samenwerking belemmeren

Conflicten vragen buitensporig veel aandacht en energie op en het werk begint eronder te lijden

Conflicten eisen een fysieke tol: stress, ziekte, burn-ot en mensen zijn langdurig afwezig of vertrekken

Leidinggevenden zijn voortdurend bezig met brandjes blussen waardoor ze niet toekomen aan hun eigenlijke werk

De conflicten lijken vanzelf te escaleren, zijn besmettelijk en zuigen iedereen op den duur mee

bouwen aan een conflictvaardige organisatie

begeleidingstraject voor directies en HR

 

Draag een inspirerende en inclusieve visie uit op het omgaan met verschil, tegenstelling en conflicten

Wees je bewust van de kosten van niet erkende conflicten: o.a. productiviteit, menselijk leed, verzuim, extra kosten voor human resources, reputatieschade

Bouw aan een conherent HR conflictbeleid

  • proactieve en snelle detectie van conflictsignalen
  • duidelijke aanspreekpunten voor screening, doorverwijzing en interventie
  • heldere rollen voor alle betrokkenen 
  • transparante procedures en afspraken
  • ondersteunende interventies om conflicten bespreekbaar te maken

Een opleidingsaanbod om medewerkers, leidinggevenden en teams te versterken in hun conflictvaardigheid

Bouw aan een open organisatiecultuur waar ruimte is voor feedback, directe communciatie en moedige gesprekken

professionalisering in organisaties

Circles biedt je een heel gamma aan opleidingen – in open aanbod en op maat – om je te professionaliseren in het omgaan met conflicten op de werkvloer.

Leidinggevenden

Leidinggevenden die conflicten in hun team snel willen leren detecteren, willen begrijpen waar hun team op blokkeert en die handvaten willen om conflicten bespreekbaar te maken in groep

Directies – management

Directies die op een andere manier met conflict in de organisatie willen omgaan en op deze manier willen bouwen aan een open cultuur die tolerant is voor verschil en waar omgaan met diversiteit een competitief voordeel is

Human Resources

Managers en medewerkers van personeelsdiensten, P&O en HR die conflicten in de organisatie op een professionele manier willen opvangen en interne klanten snel en zorgzaam willen doorverwijzen

Medewerkers

Medewerkers die conflicten in hun werksituatie op een bewuste, moedige en constructieve manier willen leren aangaan

“Mensen die harmoniseren lossen niets op. Zij aanvaarden de positieve waarde van agressie niet, zij ontkennen het conflict of bedekken het met een vroom sausje. (…)

Eigenlijk leeft men alleen nog naast elkaar, omdat men alle aanleidingen tot wrijving, die de harmonie zouden kunnen verstoren, wil vermijden.”

(Anselm Grün) 

“While conflict can be a trap of the past, conflict resolution is an act of the present and the future.” 

(Tammy Lenski)

Wat levert het op?

respect voor leiderschap/het management

Conflicten (h)erkennen, serieus nemen en bespreekbaar maken is de verantwoordelijkheid van het management. Medewerkers voelen zich serieus genomen. 

Verhoogd welzijn en een open klimaat

Conflicten ruimte geven en bespreekbaar maken als een integraal aspect van samenwerking, bevordert een open cultuur waar spanningen, emoties en frustraties gehoord worden. Toxische dynamieken krigen minder kans. 

Een inclusieve cultuur 

Een organisatiecultuur waar verschillen, tegenstellingen en diversiteit het ‘nieuwe normaal’ zijn.  

Verantwoordelijkheid en zelfsturing 

Door signalen vroeg te detecteren en de nood aan gesprek te kanaliseren via een consisten beleid, kunnen medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun problemen. 

Minder nood aan formele en/of juridische procedures

Door korter op de bal te spelen escaleren conflicten minder snel. Investeren in conflictvaardigheid maakt dat mensen minder snel naar formele procedures zullen grijpen. 

Praktisch

Wil je eerst kennismaken met mij en mijn manier van werken? Dat kan gratis via telefoon of Skype!

Voor ons gesprek stuur ik je een intakeformulier, zodat we de tijd goed kunnen benutten.

Elk traject start met een oriënterend gesprek van ongeveer 2 uur.

Op basis daarvan maak ik een samenwerkingsvoorstel met een concreet plan van aanpak, belangrijke randvoorwaarden, heldere tarieven.

 

BEMIDDELEN VOOR LEIDINGGEVENDEN

Omgaan met conflicten tussen medewerkers of in je team is één van de meest uitdagende opdrachten van leidinggevenden. Deze conflicten zijn vaak een bron van stress, maar ze kunnen ook een startpunt zijn om verschillen uit te spreken, relaties te herstellen en nieuwe afspraken voor toekomstige samenwerking te maken.

Bemiddeling is een krachtige manier om te interveniëren in conflicten. Dit boek biedt je een houvast om zelf op een constructieve manier bij te dragen aan het bespreekbaar maken en oplossen van conflicten.

Enkele referenties

Agentschap Inspectie RWO – CAW Oost Brabant – Colruyt Group – Dr Guislain – Emmaüs – Examencommissie – Federatie Steinerscholen – GDPB Kanselerij en Bestuur – Gemeentelijke basisschool Leefdaal – Jongerenwelzijn Gent – KAC Abortuskliniek – KU Leuven – Levanto – Mathieu Gijbels – MIVB/STIB – Proximus – SBS De Burgstraat – Scholengroep Vorselaar – Stad Hamont-Achel – Stedelijk Onderwijs Antwerpen – Syntra – Unipat VO – Universiteit Gent – UZ Gent – Vlaamse Overheid LNE – WCZ Zoniën Tervuren