Conflict & dialoog

Herken je dit?

Conflicten komen in alle organisaties voor! Enkele veel gehoorde verzuchtingen:

“Hoe is het mogelijk dat mijn team met competente en gemotiveerde mensen er samen niets van kan maken?” 

“Het lijkt hier wel een kleuterklas”

“De motor sputtert en ik weet niet hoe ik hem weer soepel kan laten draaien”

“Het ongenoegen sluimert al jaren in onze afdeling, en nu staan we met onze rug tegen de muur”

“Ik heb al van alles geprobeerd maar ik krijg de moeilijke thema’s niet op tafel!”

Conflicten nemen vele vormen aan: sluimerend ongenoegen – een hoog ziekteverzuim – roddelen – veelvuldige incidenten – weerstand –  een kille sfeer – het zoeken naar schuldigen – een ziekmakend klimaat – groeiend wantrouwen – kampen – een groot verloop

Conflicten aangaan is spannend: hoe begin je er aan? Wat als 1 op 1 gesprekken niet tot verandering leiden? Wanneer hulp vragen?

Conflicten die blijven liggen escaleren verder en organisaties betalen hier een hoge prijs voor: verminderde productiviteit, slechte beslissingen, veranderingsprocessen die blijven haperen, demotivatie, stress, burn-out, ziekteverzuim en veel menselijk leed.

Conflicten horen bij samenwerking dus de vraag is: wat doen we er mee?

Interventies bij conflict

Elke conflict situatie is anders. Onze aanpak is dus steeds op maat! 

 

Talking Circle

Een open dialoog in (grote) groep rond een centraal thema.

Teamreflectie

Een intensieve begeleiding van een bestaand team om inzicht in conflict en groepsdynamiek te krijgen en om de individuele en collectieve conflictvaardigheid te versterken.

Groepsmediation

Een gestructureerd proces van conflicthantering in een team, voorafgegaan door individuele intakes of een groepsintake.

Belangrijke werkprincipes zijn: het engagement van alle betrokkenen, transparantie over manier van werken, confidentialiteit m.b.t. de inhoud, eigen verantwoordelijkheid in het creëren van nieuwe afspraken voor de toekomst.

Deep Democracy

Een gefaciliteerd proces met activerende methodieken voor besluitvorming, moeilijke gesprekken of om samen een thema te onderzoeken.

 

Conflict coaching

  • De leidinggevende versterken om zelf een conflict bespreekbaar te maken tussen medewerkers of in groep.
  • Interne professionals ondersteunen om met conflicten in de organisatie om te gaan.
  • Individuele ondersteuning van mensen die persoonlijke betrokken zijn in een conflict (bv voorbereiding van een bemiddelingsgesprek)

Wat levert het op?

Nieuwe energie voor taakgericht werk

Een ontmijnd conflict verheldert misverstanden, verhoogt het wederzijds begrip, lucht op en maakt opnieuw energie vrij voor productief werk. Ook als leidinggevende kan je je weer richten op wat echt belangrijk is en hoef je niet langer ‘brandjes te blussen’.

Verhoogd welzijn van medewerkers

Een conflict doorwerken komt de sfeer en het welzijn van mensen ten goede. De ziekmakende sfeer klaart op.

Conflictvaardiger voor de toekomst

Medewerkers en teams leren effectiever om te gaan met spanningen, verschillen en tegenstellingen. Dit betekent soms ook een stap in persoonlijke groei en teamontwikkeling.

Mensen in hun kracht

Samen tot duurzame afspraken komen op basis van de noden van ieder, verhoogt de betrokkenheid en het eigenaarschap van alle betrokkenen.

Geen formele en/of juridische procedures

De aanpak via een directe dialoog is sneller en goedkoper en maakt lange procedures overbodig.

Praktisch

We starten met een oriënterend gesprek van ongeveer 2 uur. We exploreren de vraag, schatten in wat de meest geschikte interventie is en maken concrete afspraken.

Op basis daarvan maken wij een samenwerkingsvoorstel met een samenvatting van wat we gehoord hebben, onze visie op de situatie, doelstellingen van de interventie/het traject, onze manier van werken, een concreet plan van aanpak, belangrijke randvoorwaarden, heldere tarieven.

De opdrachtgever is partner in het traject en wordt actief betrokken vanuit het perspectief van duurzame verandering.

We voorzien ook steeds een opvolgmoment met het team of de betrokken medewerkers om hen verder te ondersteunen of om de gemaakte afspraken bij te sturen.

We zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

BEMIDDELEN VOOR LEIDINGGEVENDEN

Omgaan met conflicten tussen medewerkers of in je team is één van de meest uitdagende opdrachten van leidinggevenden. Deze conflicten zijn vaak een bron van stress, maar ze kunnen ook een startpunt zijn om verschillen uit te spreken, relaties te herstellen en nieuwe afspraken voor toekomstige samenwerking te maken. Bemiddeling is een krachtige manier om te interveniëren in conflicten. Dit boek biedt je een houvast om zelf op een constructieve manier bij te dragen aan het bespreekbaar maken en oplossen van conflicten.

Enkele referenties

Agentschap Inspectie RWO – CAW Oost Brabant – Dr Guislain – Emmaüs – Examencommissie – Federatie Steinerscholen – Jongerenwelzijn Gent – KAC Abortuskliniek – KU Leuven – Levanto – Mathieu Gijbels – SBS De Burgstraat – Scholengroep Vorselaar – Stad Hamont-Achel – Stedelijk Onderwijs Antwerpen – Unipat VO – UZ Gent – Vlaamse Overheid LNE – WCZ Zoniën Tervuren