Conflict-Wijzer

Conflict-Wijzer – geïntegreerd aanbod

Wegwijs én wijs in conflict

Conflicten komen in alle organisaties voor! Enkele veel gehoorde vragen en verzuchtingen:

In onze organisatie zijn we nogal lief voor elkaar. Maar hierdoor gaat er ook veel ondergronds. Hoe kunnen we leren omgaan met verschillen?

Ik ben de helft van de tijd bezig met brandjes blussen op mijn afdeling. Hoe kan ik iets doen met wat er werkelijk leeft en moeilijke gesprekken aangaan zonder dat de boel ontploft?

We willen inzetten op preventie van conflicten en sneller als HR afdeling interveniëren. Hoe doe je dat?

Door de vele veranderingen is er een sluimerend ongenoegen in de organisatie. Wat kunnen we hieraan doen?

In ons werk zien we keer op keer wat de desastreuze gevolgen zijn van het niet onder ogen zien van conflicten. Ze krijgen helaas pas aandacht als mensen met de rug tegen de muur staan…

Conflicten die blijven liggen escaleren vanzelf en organisaties betalen hier een hoge prijs voor: verminderde productiviteit, slechte beslissingen, veranderingsprocessen die blijven haperen, demotivatie, stress, burn-out, ziekteverzuim, meetbare en vooral onzichtbare kosten en veel menselijk leed.

Met Conflict-Wijzer willen we organisaties op een proactieve manier versterken om gespannen situaties op een adequate, moedige en ontwikkelingsgerichte manier tegemoet te treden. Conflicten zorgen namelijk ook voor dynamiek, zijn het cement van de organisatie en vormen een potentiële bron voor verandering.

Ontdek hier ons geïntegreerde totaalaanbod rond het thema conflict.

We maken je wegwijs in conflict en hopelijk ook een beetje wijzer!

executive conflict coaching

een persoonlijk traject Voor

Bestuursleden – algemeen directeurs – managers – HR directeurs – managers welzijn – change managers die

 • impact hebben op hoe de organisatie met conflict omgaat en vanuit deze positie een verschil willen maken
 • duurzaam willen investeren in een organisatiecultuur waar ruimte is voor open dialoog en moedige gesprekken
 • conflicten serieus willen nemen en tijdig (h)erkennen zodat ze niet verder escaleren en de organisatie besmetten
 • willen investeren in de conflictvaardigheid van hun organisatie en hiervoor een divers palet aan initiatieven willen inzetten
 • beseffen dat een conflictvaardige organisatie het samenwerkingspotentieel aanspreekt, het welzijn verhoogt, kosten bespaart en een concurrentieel voordeel biedt
 • bereid zijn om in een proces van persoonlijke reflectie te stappen als basis voor een geloofwaardig beleid en een nieuwe doorleefde visie rond conflicthantering 

 

Inspiratiesessie – op vraag

Met andere ogen kijken naar conflict!

Een interactieve, inspirerende workshop van een halve of een hele dag, aansluitend bij jouw vraag, de specifieke doelgroep en de beschikbare tijd

Voor diverse doelgroepen, zoals: leidinggevenden, HR professionals, directies, medewerkers

Van teamconflict naar verbinding – op vraag

Een actief en ervaringsgericht opleidingstraject voor leidinggevenden die bewust en gericht aan de slag willen met conflicten in hun team of organisatie (minimaal 2 dagen)

 

“Het beste team is er een waarvan de leden bereid zijn persoonlijk risico te nemen, conflicten aan te pakken en moedige gesprekken te voeren.”

(Manfred Kets de Vries)

‘ConSCIOUS CONflict’

intensief ontwikkelingstraject 

Een combinatie van opleiding, individuele en collectieve reflectie op het omgaan met conflict – voor bestaande teams

 • Conflictgedrag leren herkennen
 • Individuele en collectieve dopingmechanismen en overlevingspatronen herkennen
 • In het verschil leren gaan op een constructieve manier
 • Relaties herstellen en oude kwetsuren helen
 • Opnieuw verbinden met elkaar

Groepsmediation

crisisopvang en een nieuwe start maken

Een gestructureerd proces van conflicthantering bij geëscaleerde conflicten

De collectieve gesprekken worden voorafgegaan door individuele intakes of een groepsintake.

Belangrijke werkprincipes zijn: het engagement van alle betrokkenen; confidentialiteit met betrekking tot de inhoud van de gesprekken; het opnemen van verantwoordelijkheid voor het conflict en het zoeken naar nieuwe manieren van samenwerken.

 

Individuele conflict coaching

Voor, tijdens of na een teaminterventie is individuele ondersteuning ook mogelijk. Individuele conflict coaching is er voor verschillende doelgroepen.

 

Ik heb een conflict 

Wil je op een andere manier leren omgaan met spanningen in de samenwerking met je leidinggevende of collega’s of je voorbereiden op een bemiddeling?

 

Ik ben leidinggevende 

Wil je medewerkers of je team ondersteunen om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken en conflicten uit te praten, als een investering in de samenwerkingsrelaties en in een open cultuur waar directe communicatie mogelijk is?

 

Ik ben een ‘conflict professional’ 

Ben je HR professional, vertrouwenspersoon, preventieadviseur of interne/externe bemiddelaar en zoek je een effectieve benadering van een specifieke conflictsituatie?

 

Wat levert het op?

Nieuwe energie voor taakgericht werk

Een ontmijnd conflict verheldert misverstanden, verhoogt het wederzijds begrip, lucht op en maakt opnieuw energie vrij voor productief werk. Ook als leidinggevende kan je je weer richten op wat echt belangrijk is en hoef je niet langer ‘brandjes te blussen’.

Verhoogd welzijn van medewerkers

Een conflict doorwerken komt het samenwerkingsklimaat en het welzijn van mensen ten goede. De ziekmakende sfeer klaart op.

Conflictvaardiger voor de toekomst

Medewerkers en teams leren effectiever om te gaan met spanningen, verschillen en tegenstellingen. Dit betekent soms ook een stap in persoonlijke groei en teamontwikkeling.

Mensen in hun kracht

Samen tot duurzame afspraken komen op basis van de noden van ieder, verhoogt de betrokkenheid en het eigenaarschap van alle betrokkenen.

Geen formele en/of juridische procedures

De aanpak via een directe dialoog is sneller en goedkoper en maakt lange procedures overbodig.

Praktisch

Wil je eerst kennismaken met mij en mijn manier van werken? Dat kan gratis via telefoon of Skype! (max 20 minuten)

Wil je graag dat ik langskom in de organisatie? Dan reken ik een forfait aan voor een ‘verkennende adviesgesprek’.

We starten het traject met een oriënterend gesprek van ongeveer 2 uur. 

Op basis daarvan maak ik een samenwerkingsvoorstel met een concreet plan van aanpak, belangrijke randvoorwaarden, heldere tarieven.

De opdrachtgever is partner in het traject en wordt actief betrokken vanuit het perspectief van duurzame verandering.

Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim.

BEMIDDELEN VOOR LEIDINGGEVENDEN

Omgaan met conflicten tussen medewerkers of in je team is één van de meest uitdagende opdrachten van leidinggevenden. Deze conflicten zijn vaak een bron van stress, maar ze kunnen ook een startpunt zijn om verschillen uit te spreken, relaties te herstellen en nieuwe afspraken voor toekomstige samenwerking te maken. Bemiddeling is een krachtige manier om te interveniëren in conflicten. Dit boek biedt je een houvast om zelf op een constructieve manier bij te dragen aan het bespreekbaar maken en oplossen van conflicten.

Enkele referenties

Agentschap Inspectie RWO – CAW Oost Brabant – Colruyt Group – Dr Guislain – Emmaüs – Examencommissie – Federatie Steinerscholen – Jongerenwelzijn Gent – KAC Abortuskliniek – KU Leuven – Levanto – Mathieu Gijbels – SBS De Burgstraat – Scholengroep Vorselaar – Stad Hamont-Achel – Stedelijk Onderwijs Antwerpen – Unipat VO – UZ Gent – Vlaamse Overheid LNE – WCZ Zoniën Tervuren