Conflict-Wijzer

Conflict-Wijzer – een geïntegreerd aanbod

 

Conflicten komen in alle organisaties voor! Ze zorgen voor dynamiek, ze zijn het cement van de organisatie en vormen een potentiële bron voor verandering.

Enkele veel gehoorde vragen:

In onze organisatie zijn we nogal lief voor elkaar. Maar hierdoor gaat er ook veel ondergronds. Hoe kunnen we leren omgaan met verschillen?

Ik ben de helft van de tijd bezig met brandjes blussen op mijn afdeling. Hoe kan ik iets doen met wat er werkelijk leeft en moeilijke gesprekken aangaan zonder dat de boel ontploft?

We willen inzetten op preventie van conflicten en sneller als HR afdeling interveniëren. Hoe doe je dat?

We willen onze teams zelfsturend maken. Ze lopen meestal vast op allerlei thema’s waardoor we het potentieel niet kunnen benutten.  Hoe maken we teams conflictvaardiger?

Na de fusie zitten we met nieuw samengestelde teams. Hoe kunnen we bruggen bouwen tussen de twee culturen? 

Door de vele veranderingen is er een sluimerend ongenoegen in de organisatie. Wat kunnen we hieraan doen?

 

In ons werk zien we keer op keer wat de desastreuze gevolgen zijn van het niet onder ogen zien van conflicten. Conflicten die blijven liggen escaleren vanzelf en organisaties betalen hier een hoge prijs voor: verminderde productiviteit, slechte beslissingen, veranderingsprocessen die blijven haperen, demotivatie, stress, burn-out, ziekteverzuim en veel menselijk leed.

Daarom willen we leidinggevenden en organisaties inspireren en ondersteunen om conflicten te zien als kans om belangrijke thema’s bespreekbaar te maken.

We bieden hiervoor een geïntegreerd totaalaanbod rond het thema conflict.

We maken je wegwijs in conflict en hopelijk ook een beetje wijzer!

Inspiratiesessie: met andere ogen kijken naar conflict!

Een interactieve, inspirerende workshop van een halve of een hele dag

Voor diverse doelgroepen, zoals: leidinggevenden, HR professionals, directies, medewerkers

Opleiding: Van teamconflict naar verbinding

Een 4-daagse opleiding (2+2) voor leidinggevenden.

Neem een kijkje op de pagina ‘opleiding’ op deze site en check onze kalender.

Conflict coaching voor bestaande teams

Sterker worden als team door het (tijdig!) bespreekbaar maken van blokkades in de samenwerking.

Een intensief traject om te verbinden met elkaar (preventief of curatief).

 

Doelen:

  • Conflictgedrag leren herkennen
  • In het verschil leren gaan op een constructieve manier
  • Samen conflictvaardig worden
  • Ontwikkeling naar zelfsturing

Groepsmediation: crisisopvang en een nieuwe start maken

Een gestructureerd proces van conflicthantering bij geëscaleerde conflicten

De collectieve gesprekken worden voorafgegaan door individuele intakes of een groepsintake.

Belangrijke werkprincipes zijn: het engagement van alle betrokkenen; confidentialiteit met betrekking tot de inhoud van de gesprekken; het opnemen van verantwoordelijkheid voor het conflict en het zoeken naar nieuwe manieren van samenwerken.

 

In onze aanpak gebruiken we:

  • Creatieve en activerende methodieken om met het conflict te werken
  • Talking Circle om een open dialoog mogelijk te maken
  • Deep Democracy: een gefaciliteerd stapsgewijs proces van dialoog, exploratie en besluitvorming

Individuele conflict coaching

Voor, tijdens of na een teaminterventie is individuele ondersteuning ook mogelijk.

Individuele conflict coaching is er voor verschillende doelgroepen:

  • De leidinggevende versterken om zelf een conflict bespreekbaar te maken tussen medewerkers of in groep.
  • Interne professionals ondersteunen om met conflicten in de organisatie om te gaan.
  • Individuele ondersteuning van mensen die persoonlijke betrokken zijn in een conflict (bv voorbereiding van een bemiddelingsgesprek)

In mijn praktijk of eventueel in de eigen organisatie.

Wat levert het op?

Nieuwe energie voor taakgericht werk

Een ontmijnd conflict verheldert misverstanden, verhoogt het wederzijds begrip, lucht op en maakt opnieuw energie vrij voor productief werk. Ook als leidinggevende kan je je weer richten op wat echt belangrijk is en hoef je niet langer ‘brandjes te blussen’.

Verhoogd welzijn van medewerkers

Een conflict doorwerken komt de sfeer en het welzijn van mensen ten goede. De ziekmakende sfeer klaart op.

Conflictvaardiger voor de toekomst

Medewerkers en teams leren effectiever om te gaan met spanningen, verschillen en tegenstellingen. Dit betekent soms ook een stap in persoonlijke groei en teamontwikkeling.

Mensen in hun kracht

Samen tot duurzame afspraken komen op basis van de noden van ieder, verhoogt de betrokkenheid en het eigenaarschap van alle betrokkenen.

Geen formele en/of juridische procedures

De aanpak via een directe dialoog is sneller en goedkoper en maakt lange procedures overbodig.

Praktisch

We starten met een oriënterend gesprek van ongeveer 2 uur. We exploreren de vraag, schatten in wat de meest geschikte interventie is en maken concrete afspraken.

Op basis daarvan maken wij een samenwerkingsvoorstel met een samenvatting van wat we gehoord hebben, onze visie op de situatie, doelstellingen van de interventie/het traject, onze manier van werken, een concreet plan van aanpak, belangrijke randvoorwaarden, heldere tarieven.

De opdrachtgever is partner in het traject en wordt actief betrokken vanuit het perspectief van duurzame verandering.

We voorzien ook steeds een opvolgmoment met het team of de betrokken medewerkers om hen verder te ondersteunen of om de gemaakte afspraken bij te sturen.

We zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

BEMIDDELEN VOOR LEIDINGGEVENDEN

Omgaan met conflicten tussen medewerkers of in je team is één van de meest uitdagende opdrachten van leidinggevenden. Deze conflicten zijn vaak een bron van stress, maar ze kunnen ook een startpunt zijn om verschillen uit te spreken, relaties te herstellen en nieuwe afspraken voor toekomstige samenwerking te maken. Bemiddeling is een krachtige manier om te interveniëren in conflicten. Dit boek biedt je een houvast om zelf op een constructieve manier bij te dragen aan het bespreekbaar maken en oplossen van conflicten.

Enkele referenties

Agentschap Inspectie RWO – CAW Oost Brabant – Dr Guislain – Emmaüs – Examencommissie – Federatie Steinerscholen – Jongerenwelzijn Gent – KAC Abortuskliniek – KU Leuven – Levanto – Mathieu Gijbels – SBS De Burgstraat – Scholengroep Vorselaar – Stad Hamont-Achel – Stedelijk Onderwijs Antwerpen – Unipat VO – UZ Gent – Vlaamse Overheid LNE – WCZ Zoniën Tervuren