Conflict-Wijzer

Conflict-Wijzer – geïntegreerd aanbod

Wegwijs én wijs in conflict

Conflicten komen in alle organisaties voor! Ze zorgen voor dynamiek, zijn het cement van de organisatie en vormen een potentiële bron voor verandering.

Enkele veel gehoorde vragen en verzuchtingen:

In onze organisatie zijn we nogal lief voor elkaar. Maar hierdoor gaat er ook veel ondergronds. Hoe kunnen we leren omgaan met verschillen?

Ik ben de helft van de tijd bezig met brandjes blussen op mijn afdeling. Hoe kan ik iets doen met wat er werkelijk leeft en moeilijke gesprekken aangaan zonder dat de boel ontploft?

We willen inzetten op preventie van conflicten en sneller als HR afdeling interveniëren. Hoe doe je dat?

We willen onze teams zelfsturend maken. Ze lopen meestal vast op allerlei thema’s waardoor we het potentieel niet kunnen benutten.  Hoe maken we teams conflictvaardiger?

Na de fusie zitten we met nieuw samengestelde teams. Hoe kunnen we bruggen bouwen tussen de twee culturen? 

Door de vele veranderingen is er een sluimerend ongenoegen in de organisatie. Wat kunnen we hieraan doen?

 In ons werk zien we keer op keer wat de desastreuze gevolgen zijn van het niet onder ogen zien van conflicten… 

Conflicten die blijven liggen escaleren vanzelf en organisaties betalen hier een hoge prijs voor: verminderde productiviteit, slechte beslissingen, veranderingsprocessen die blijven haperen, demotivatie, stress, burn-out, ziekteverzuim, meetbare en vooral onzichtbare kosten en veel menselijk leed.

Met Conflict-Wijzer willen we organisaties op een proactieve manier versterken om gespannen situaties op een adequate, moedige en ontwikkelingsgerichte manier tegemoet te treden.

Daarom willen we leidinggevenden en organisaties inspireren en ondersteunen om conflictueuze situaties te zien als kans om belangrijke thema’s bespreekbaar te maken. Conflicten zijn signalen dat ‘iets’ aandacht vraagt!

Ontdek hier ons geïntegreerde totaalaanbod rond het thema conflict.

We maken je wegwijs in conflict en hopelijk ook een beetje wijzer!

executive conflict coaching

Voor

Bestuursleden – algemeen directeurs – managers – HR directeurs – managers welzijn, change managers en al wie impact heeft op hoe de organisatie met conflict omgaat 

Resultaten

Persoonlijke patronen in conflict (h)erkennen: belemmerende en faciliterende gedachten en gedragspatronen identificeren

Van actie-reactie naar bewust handelen: nieuwe manieren ontwikkelen in het omgaan met spanning, weerwerk en conflict in de organisatie

Een veilige omgeving creëren: hoe kan ik het – door wie ik ben, hoe ik kijk, hoe ik handel – veiliger maken voor anderen om moeilijke gesprekken aan te gaan?

Het potentieel in conflictsituaties ontdekken: situaties observeren vanuit een metaperspectief en een conflict onderzoeken vanuit verschillende kaders en brillen

Kiezen voor duurzame verandering: onderliggende thema’s bespreekbaar maken in plaats van ‘symptoomgedrag’ bestrijden en ‘brandjes blussen’

Rustig in het midden van de storm blijven staan: aanwezig zijn, emotionaliteit en heftigheid (ver)dragen, helder denken en bewust handelen in momenten van spanning

Een bron van inspiratie voor anderen zijn: een inspirerende visie op conflict formuleren, uitdragen en belichamen in de organisatie

Strategische keuzes maken: kiezen voor duurzame pistes van conflicthantering als investering in welzijn, samenwerkingsrelaties en organisatieontwikkeling

 Formules

 Individueel coaching traject van 12 weken (4 sessies)

Inspiratiesessie – op vraag

Met andere ogen kijken naar conflict!

Een interactieve, inspirerende workshop van een halve of een hele dag, aansluitend bij jouw vraag, de specifieke doelgroep en de beschikbare tijd

Voor diverse doelgroepen, zoals: leidinggevenden, HR professionals, directies, medewerkers

Van teamconflict naar verbinding – op vraag

Een actief en ervaringsgericht opleidingstraject voor leidinggevenden die bewust en gericht aan de slag willen met conflicten in hun team of organisatie (minimaal 2 dagen)

 

“Het beste team is er een waarvan de leden bereid zijn persoonlijk risico te nemen, conflicten aan te pakken en moedige gesprekken te voeren.”

(Manfred Kets de Vries)

Conflict coaching voor bestaande teams

Investeren in collectieve conflict-vaardigheid

Sterker worden als team door het (tijdig!) bespreekbaar maken van blokkades in de samenwerking.

Een intensief, ontwikkelingsgericht traject.

Doelen:

 • Conflictgedrag leren herkennen
 • In het verschil leren gaan op een constructieve manier
 • Samen conflictvaardig worden
 • Ontwikkeling naar zelfsturing
 • Opnieuw verbinden met elkaar

Groepsmediation

crisisopvang en een nieuwe start maken

Een gestructureerd proces van conflicthantering bij geëscaleerde conflicten

De collectieve gesprekken worden voorafgegaan door individuele intakes of een groepsintake.

Belangrijke werkprincipes zijn: het engagement van alle betrokkenen; confidentialiteit met betrekking tot de inhoud van de gesprekken; het opnemen van verantwoordelijkheid voor het conflict en het zoeken naar nieuwe manieren van samenwerken.

 

In onze aanpak gebruiken we:

 • Creatieve en activerende methodieken om met het conflict te werken
 • Talking Circles om een open dialoog mogelijk te maken
 • Deep Democracy: een gefaciliteerd stapsgewijs proces van dialoog, exploratie en het verhelderen van de verschillen

Individuele conflict coaching

Voor, tijdens of na een teaminterventie is individuele ondersteuning ook mogelijk. Individuele conflict coaching is er voor verschillende doelgroepen.

 

Ik heb een conflict 

 • Wil je op een andere manier leren omgaan met spanningen in de samenwerking met je leidinggevende of collega’s of je voorbereiden op een bemiddeling?

Ik ben leidinggevende 

 • Wil je medewerkers of je team ondersteunen om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken en conflicten uit te praten, als een investering in de samenwerkingsrelaties en in een open cultuur waar directe communicatie mogelijk is?

Ik ben een ‘conflict professional’ 

 • Ben je HR professional, vertrouwenspersoon, preventieadviseur of interne/externe bemiddelaar en zoek je een effectieve aanpak van een conflict?

Wat levert het op?

Nieuwe energie voor taakgericht werk

Een ontmijnd conflict verheldert misverstanden, verhoogt het wederzijds begrip, lucht op en maakt opnieuw energie vrij voor productief werk. Ook als leidinggevende kan je je weer richten op wat echt belangrijk is en hoef je niet langer ‘brandjes te blussen’.

Verhoogd welzijn van medewerkers

Een conflict doorwerken komt het samenwerkingsklimaat en het welzijn van mensen ten goede. De ziekmakende sfeer klaart op.

Conflictvaardiger voor de toekomst

Medewerkers en teams leren effectiever om te gaan met spanningen, verschillen en tegenstellingen. Dit betekent soms ook een stap in persoonlijke groei en teamontwikkeling.

Mensen in hun kracht

Samen tot duurzame afspraken komen op basis van de noden van ieder, verhoogt de betrokkenheid en het eigenaarschap van alle betrokkenen.

Geen formele en/of juridische procedures

De aanpak via een directe dialoog is sneller en goedkoper en maakt lange procedures overbodig.

Praktisch

Wil je eerst kennismaken met mij en mijn manier van werken? Dat kan gratis via telefoon of Skype! (max 20 minuten)

Wil je graag dat ik langskom in de organisatie? Dan reken ik een forfait aan voor een ‘verkennende adviesgesprek’.

We starten het traject met een oriënterend gesprek van ongeveer 2 uur. We exploreren de vraag, schatten in wat de meest geschikte interventie is en maken concrete afspraken.

Op basis daarvan maak ik een samenwerkingsvoorstel met een samenvatting van wat ik gehoord heb, mijn visie op de situatie, doelstellingen van de interventie/het traject, mijn manier van werken, een concreet plan van aanpak, belangrijke randvoorwaarden, heldere tarieven.

De opdrachtgever is partner in het traject en wordt actief betrokken vanuit het perspectief van duurzame verandering.

We voorzien ook steeds een opvolgmoment met het team of de betrokken medewerkers om hen verder te ondersteunen of om de gemaakte afspraken bij te sturen.

Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim.

BEMIDDELEN VOOR LEIDINGGEVENDEN

Omgaan met conflicten tussen medewerkers of in je team is één van de meest uitdagende opdrachten van leidinggevenden. Deze conflicten zijn vaak een bron van stress, maar ze kunnen ook een startpunt zijn om verschillen uit te spreken, relaties te herstellen en nieuwe afspraken voor toekomstige samenwerking te maken. Bemiddeling is een krachtige manier om te interveniëren in conflicten. Dit boek biedt je een houvast om zelf op een constructieve manier bij te dragen aan het bespreekbaar maken en oplossen van conflicten.

Enkele referenties

Agentschap Inspectie RWO – CAW Oost Brabant – Dr Guislain – Emmaüs – Examencommissie – Federatie Steinerscholen – Jongerenwelzijn Gent – KAC Abortuskliniek – KU Leuven – Levanto – Mathieu Gijbels – SBS De Burgstraat – Scholengroep Vorselaar – Stad Hamont-Achel – Stedelijk Onderwijs Antwerpen – Unipat VO – UZ Gent – Vlaamse Overheid LNE – WCZ Zoniën Tervuren