Samenwerken met de verschillen

Het kenmerkende aspect van de nieuwe wereldvisie is verbondenheid – verbondenheid als een organisatieprincipe van ons universum, verbondenheid tussen de ‘buitenwereld’ van zich manifesterende fenomenen en de ‘binnenkant’ van de ervaring van het leven, en, uiteindelijk, verbondenheid tussen de mensen onderling en tussen de mensheid en de grotere wereld daarbuiten. (…) Het allerbelangrijkste voor de toekomst is om de barrières tussen mensen af te breken, zodat wij in staat gesteld worden als één intelligent wezen op te treden.

(Peter Senge, Otto Scharmer, Joseph Jaworski & Betty Sue Flowers, Presence. Een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties)

opleidingen 'Groepsdynamica-Plus'

leer werken met de onderstroom van groepen en haal méér uit je team

N I E U W 

  • Inspiratiesessie: de essentie van groepsdynamisch werken
  • Workshop "Werken met het 'zelf' als instrument van verandering"
  • Programma "Teamontwikkeling en synergie - van 'los zand' groep naar zelfsturend team"

Geïntegreerd aanbod rond conflict

Maak werk van conflicten: preventief én curatief

Inspiratiesessies - Opleidingen - Individuele conflict coaching -  Conscious Conflict (voor bestaande teams) - Groepsmediation

N I E U W: Intensief traject 'Executive Conflict Coaching' 

Teamcoaching

Voor wie écht wil investeren in samenwerking

Coaching van directieteams - teams - projectteams

Talking Circles

 Praktijk voor executive Coaching

Op het snijvlak van professionele bloei én persoonlijke groei!

Voor leidinggevenden en professionals