Samenwerken met de verschillen

Het kenmerkende aspect van de nieuwe wereldvisie is verbondenheid – verbondenheid als een organisatieprincipe van ons universum, verbondenheid tussen de ‘buitenwereld’ van zich manifesterende fenomenen en de ‘binnenkant’ van de ervaring van het leven, en, uiteindelijk, verbondenheid tussen de mensen onderling en tussen de mensheid en de grotere wereld daarbuiten. (…) Het allerbelangrijkste voor de toekomst is om de barrières tussen mensen af te breken, zodat wij in staat gesteld worden als één intelligent wezen op te treden.

(Peter Senge, Otto Scharmer, Joseph Jaworski & Betty Sue Flowers, Presence. Een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties)

opleidingen

Leer werken met de onderstroom van groepen, benut spanning en polariteiten, wordt conflictvaardig, ontwikkel je persoonlijk meesterschap en benut het potentieel van samenwerking ten volle

 

  conflict & organisatieontwikkeling

  Maak moedig, bewust en organisatiebreed werk van conflicten in je organisatie: preventief én curatief

   

  Aanpak van samenwerkingsconflicten

  Begeleidingstrajecten op maat voor leidinggevenden en teams die conflicten willen aangaan en écht willen investeren in conflictvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking

   

   

   individuele Conflict coaching 

  Voor leidinggevenden en professionals die willen groeien in het omgaan met conflict