Samenwerken met de verschillen

Het kenmerkende aspect van de nieuwe wereldvisie is verbondenheid – verbondenheid als een organisatieprincipe van ons universum, verbondenheid tussen de ‘buitenwereld’ van zich manifesterende fenomenen en de ‘binnenkant’ van de ervaring van het leven, en, uiteindelijk, verbondenheid tussen de mensen onderling en tussen de mensheid en de grotere wereld daarbuiten. (…) Het allerbelangrijkste voor de toekomst is om de barrières tussen mensen af te breken, zodat wij in staat gesteld worden als één intelligent wezen op te treden.

(Peter Senge, Otto Scharmer, Joseph Jaworski & Betty Sue Flowers, Presence. Een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties)

opleidingen 'Groepsdynamica-Plus'

leer werken met de onderstroom van groepen en haal meer uit je team

Open aanbod of op maat van de organisatie

Diverse formules en thema's:

  • Masterclasses
  • Groepsmediation
  • Van teamconflict naar verbinding
  • Teamcoaching: een ambacht
  • Open cirkels

Geïntegreerd aanbod rond conflict

Maak werk van conflicten: preventief én curatief

Opleidingen: inspiratiesessies & training voor leidinggevenden 

Teambegeleiding op maat: bij milde spanningen, geëscaleerde conflicten of bij crisis

Conflict coaching: individuele coaching voor leidinggevenden, professionals of 'contlictpartijen'

Teamcoaching

benut de kracht van groepen

Trajecten voor teamontwikkeling, verandering, zelfsturing, synergie en effectiviteit

Groepsdynamische en ontwikkelingsgerichte begeleiding

Teamcoaching als strategische keuze en hefboom voor  organisatieontwikkeling

 

 

Praktijk voor Coaching

Proffessionele bloei én persoonlijke groei!

Conflict coaching voor leidinggevenden, professionals en conflictpartijen 

Persoonlijke coaching: persoonlijke ontwikkkeling voor meer professionele effectiviteit 

(individueel of in kleine groep)